แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. การรับประทานล็อบสเตอร์ หอย และปลาหมึกผิดหลักศาสนาหรือไม่

  การรับประทานล็อบสเตอร์ หอย และปลาหมึกผิดหลักศาสนาหรือไม่

  Rate this post

  การรับประทานล็อบสเตอร์ หอย และปลาหมึกผิดหลักศาสนาหรือไม่? ถ้าหากผิดหลักศาสนา แล้วทำไมสัตว์น้ำเหล่านี้ยังมีจำหน่ายกันในประเทศอิหร่าน?
  การรับประทานล็อบสเตอร์ หอย และปลาหมึกถือว่าผิดหลักศาสนา ดังที่บทบัญญัติทางศาสนาได้กำหนดเงื่อนไขบางประการเพื่อจำแนกเนื้อสัตว์ที่ทานได้ออกจากเนื้อสัตว์ที่ไม่อนุมัติให้ทาน เห็นได้จากการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัตว์บก สัตว์น้ำ และสำหรับสัตว์ปีก ฯลฯ มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสัตว์น้ำที่ฮะลาลคือ จะต้องมีเกล็ดเท่านั้น
  ในฮะดีษหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า มุฮัมหมัดบินมุสลิมได้ถามจากอิมามบากิร (อ.) ว่า “มีคนนำปลาที่ไม่มีเปลือกหุ้มมาให้กระผม อิมามได้กล่าวว่า “จงทานแต่ปลาที่มีเปลือกหุ้ม และชนิดไหนไม่มีเปลือกหุ้มจงอย่าทาน”[วะซาอิลุชชีอะฮ์,เชคฮุร อามิลี, เล่มที่ 16, หน้าที่ 397-398, ริวายะฮ์ที่ 1, บาบที่ 8,] เปลือกหุ้มในที่นี้หมายถึงเกล็ด ดังที่ได้ปรากฏในฮะดีษต่าง ๆ [ริวายะฮ์ที่ 3 และ 7]
  บรรดามัรญะอ์ตักลีดจึงได้ใช้ฮะดีษดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานสำหรับสัตว์น้ำ
  โดยได้ถือว่านัยยะของฮะดีษต่างๆ ระบุว่าห้ามรับประทานสัตว์น้ำ(เนื่องจากผิดหลักศาสนา) เว้นแต่ปลาประเภทที่มีเกล็ดเท่านั้น
  แต่กุ้งมิได้อยู่ในบรรทัดฐานทั่วไปดังกล่าว มีฮะดีษที่อนุมัติให้รับประทานกุ้งเป็นการเฉพาะที่กล่าวว่า “การรับประทานกุ้งไม่ถือว่าฮะรอม และกุ้งถือเป็นปลาประเภทหนึ่ง”[วะซาอิลุชชีอะฮ์, หน้าที่ 408, ริวายะฮ์ที่ 5 และ 12]
  ถึงแม้ว่าโดยลักษณะทั่วไป กุ้งอาจไม่ถือว่ามีเกล็ด แต่ในแง่บทบัญญัติแล้ว กุ้งรวมอยู่ในจำพวกปลาที่มีเกล็ดและสามารถรับประทานได้ กล่าวคือ แม้ว่ากุ้งไม่มีเกล็ด แต่ก็ถูกยกเว้นให้สามารถกินได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากมีฮะดีษต่างๆอนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ แม้เราไม่อาจจะทราบเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้[เชิงอรรถ วะซาอิลุชชีอะฮ์, หน้าที่ 408]
  ส่วนกรณีที่เนื้อปูถือว่าฮะรอม ก็เนื่องจากมีฮะดีษที่ระบุไว้โดยเฉพาะที่ว่า “การทานญัรรี(ปลาชนิดหนึ่ง), เต่าและปูถือเป็นฮะรอม[วะซาอิลุชชีอะฮ์, เล่มที่ 24, หน้าที่ 146, บทว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่ม, หมวดที่16, เล่มที่1]
  ดังนั้น ล็อบสเตอร์, ปลาหมึก ฯลฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ของสัตว์ที่ไม่สามารถรับประทานได้
  อนึ่ง แม้ว่าสัตว์บางประเภทไม่สามารถรับประทานได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าห้ามเพาะเลี้ยงหรือซื้อขายสัตว์ชนิดนั้นเสมอไป เนื่องจากการรับประทานและการค้าขายเป็นสองกรณีที่จำแนกจากกัน บางสิ่งอาจจะเป็นฮะรอมในการดื่มหรือรับประทาน แต่สามารถซื้อขายได้ อย่างเช่นเลือด ซึ่งห้ามรับประทานเนื่องจากฮะรอม แต่ด้วยการที่เลือดมีคุณประโยชน์ในทางอื่นๆด้วย จึงสามารถซื้อขายได้ ดังนั้น การซื้อขายล็อบสเตอร์, หอย ฯลฯ ในตลาด หากไม่ได้ซื้อขายเพื่อรับประทาน แต่ซื้อขายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆที่คนทั่วไปยอมรับกัน ก็สามารถกระทำได้ เพราะล็อบสเตอร์และหอยอาจจะมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายก็เป็นได้

  การบริโภคเนื้อปู ฮะรอมหรือไม่?
  คำอธิบายของบรรดา ฟุเกาะฮา เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริโภคสัตว์น้ำ กล่าวว่า สิ่งที่รับรู้ได้จากรายงานนั้นระบุว่า เนื้อสัตว์น้ำทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด ที่บริโภคไม่ได้หรือเป็นฮะรอม เนื่องจากตรงนี้สิ่งที่เป็นหลักทั้งอนุญาต และไม่อนุญาตสำหรับสัตว์น้ำ ให้ถือว่าไม่อนุญาต ยกเว้นปลาบางประเภทที่มีเกล็ด لا یؤکل من حیوان البحر الا سمک له فلس…: จงอย่าบริโภคสัตว์น้ำ ยกเว้นปลาที่มีเกล็ด (มินฮาจญุลมุอฺมินีน (ลิลมัรอะชี) เล่ม 2 หน้า 188, มินฮาจญุซซอลิฮีน (ลิลคูอี) เล่ม 2 หน้า 344, อัลฟิกฮุ อะลัลมะซาฮิบ อัรบะอะฮฺ วะ มัซฮะบุ อะฮฺลุลบัยตฺ เล่ม 2 หน้า 20, มับฮะซุ มายัมนะอุ อักละฮู วะมา ยุบาฮุ เอามา ยะฮิลลุ วะมาลายะฮิล หน้า 13) ขณะที่ปูมิได้มีคุณสมบัติตามกล่าวมาแต่อย่างใด
  นอกจากนั้นแล้ว สำหรับปูยังมีรายงานอันเฉพาะทีระบุว่า ฮะรอม อีกต่างหาก
  ท่านอิมาม มูซากาซิม (อ.) กล่าวว่า “การรับประทาน ญัรรี (ปลาชนิดหนึ่ง) เต่า และปู เป็นฮะรอม” (วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ม 24, หน้า 147)
  ดังนั้น การรับประทานเนื้อปูในทัศนะอิสลามจึงถือว่า ฮะรอม (ญามิอุล มะซาอิล อายะตุลลอฮฺ บะฮฺญัต เล่ม 4 หน้า 385, ซิรอตุลนะญาฮฺ อายะตุลลอฮฺ ตับรีซี เล่ม 5 หน้า 40)
  การบริโภคเนื้อเต่าคือมีฮุกุมอย่างไร? ฮะลาลหรือฮะรอม?
  การบริโภคเนื้อเต่าถือว่าเป็นฮะรอม[1] ในภาษาอาหรับเรียกเต่าว่า “ซุลฮะฟาต” และมีริวายะฮ์มากมายที่กล่าวว่าเป็นฮะรอม
  ตัวอย่างเช่น ฮะดีษที่ปรากฏในหนังสืออัลกาฟี,เล่ม 6,หน้า 221
  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ أَکْلُ الْجِرِّیِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ ذَاکَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ

  [1] ฮุกุมเกี่ยวกับการเป็นฮะรอมของเนื้อเต่ามีปรากฏในหนังสือ กัชฟุรรุมูซ ฟีชัรฮิ มุคตะเศาะรินนาฟิอ์, เล่มที่ 2, หน้าที่361 และในหนังสือฟิกฮ์ อิสติดลาลี, ข้อมูลเพิ่มเติมที่ซีดี ฟิกฮ์อะฮ์ลิลบัยต์, ค้นหาคำว่า “ซุลฮะฟาต” (เต่า)

   

  www.Islamquest.net