แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. กำเนิดมนุษย์

  กำเนิดมนุษย์

  Rate this post

  การศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์มีมาตั้งแต่โบราณ ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช อริสโตเติล (Aristotle B.E. 322-384)  นักปราชญ์กรีก ได้บันทึกการสังเกตพัฒนาการของตัวอ่อนในไก่และสัตว์อื่นๆด้วยตาเปล่าและนับได้ว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานของวิชา Embryology  ก่อนที่วิทยาการสมัยใหม่ที่เริ่มเมื่อศตวรรษที่ 17 และปฏิเสธแนวคิดของท่านที่ว่าทารกมีการพัฒนามาจากการรวมของเลือดประจำเดือนกับนำอสุจิ
  ศาตราจารย์ Keith Moore หัวหน้าแผนกสรีรวิทยาและEmbryology มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศคานาแด ได้เขียนในหนังสือ “The Developing Human” ว่า ในช่วงทศศตวรรษก่อนหน้าหนี้ ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของทารกไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นเลย แต่ในช่วงศตวรรษที่ 7 อัล กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ของมุสลิมได้บันทึกเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ ว่ามนุษย์ได้กำเนิดจากการปฏิสนธิกันระหว่างน้ำเชื้อของฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย และในคัมภีร์ได้กล่าวถึงพัฒนาการในขั้นต่างๆ เริ่มตั้งแต่ที่มีการปฏิสนธิจากหยดน้ำไปฝังตัวอยู่ในมดลูก แล้วเริ่มพัฒนาขั้นแรกเป็นก้อนเลือดที่ลักษณะเกาะแขวนอยู่(Leech)มีชีวิตจากเลือดอื่น จากนั้นก็จะพัฒนาเป็นก้อนเนื้อที่มีรูปร่างบงบอกอวัยวะบางอย่าง เช่น ฟัน  ซึ่ง ตรงกับขั้นตอนของการพัฒนาการของมนุษย์ในช่วงนั้นจริงๆ .. ถ้าท่านต้องการรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวถึงพัฒนาการของมนุษย์ ผมได้เขียนในหนังสือของผม ฉบับปี ค.ศ. 1986…”
  ความรู้เกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์หรือพัฒนาการของมนุษย์นี้ นักสรีรวิทยาสมัยใหม่อย่างเช่น ศาสตราจารย์ Keith Moore ก็ ยอมรับว่าในสมัยที่วิทยาการทางตะวันตกอยู่ในยุคมืด แต่มุสลิมกลับมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้โดยมีอัลกุรอานเป็นแหล่งความรู้ และความรู้เหล่านี้ได้แพร่ขยายเข้าไปยังตะวันตกเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ วิชาการด้านต่างๆของชาวตะวันตกในยุคปัจจุบัน
  อัลลอฮฺตรัสในอัลกุรอาน ว่า
  ความว่า : ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร?   เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา มันออกมาระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอก (อัลกุรอาน สูเราะห์อัฏ-ฏอริก 86/5-7)
  จากอายัตหรือโองการข้างต้น ทำให้เกิดความรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากทดลองหรือพิสูจน์ตามหลักการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  เป็นความรู้ที่ได้จากผู้สร้างผ่านศาสนทูต(รซูล)ของพระองค์ เป็นความจริง(Fact) ที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ แต่สามารถอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้
  โองการแรกที่นำมาในที่นี้เป็นการให้เราศึกษา ไตรตรองและตระหนักถึงความเป็นมาของมนุษย์ มนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไรและสร้างมาจากสิ่งใด ???? …….เราจะได้คุยกันในตอนต่อไป

  มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากดิน
  มนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดิน(طِين) อัลลอฮฺได้ตรัสในสูเราะห์อัลมุมินูน อายัตที่ 12 ว่า
  ความว่า  : และขอสาบานว่า แน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุดินที่ถูกเลือก (อัลกุรอาน 23/12)
  ดิน คือส่วนผสมของ ทราย(تراب) กับน้ำ(ماء)
  อัลลอฮฺได้ตรัสอีกว่า : และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างพวกเจ้าจากดินทราย แล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไป (อัลกุรอาน สูเราะห์ อัร-รูม 30/20)
  ความว่า : และพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ำและทรงทำให้มีเชื้อสายและเครือญาติ และพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพ (อัลกุรอาน สูเราะห์ อัล-ฟุรกอน  25/54)
  นอกจากน้ำคือส่วนผสมหนึ่งของดินแล้ว และน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตขึ้นมาได้
  อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : และเราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำ ดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือ (อัลกุรอาน สูเราะห์ อัล-อันบิยาอ  21/30)
  อัลลอฮฺได้เปรียบเทียบคนที่ตายแล้ว และได้บังเกิดใหม่ในวันปรโลก เหมือนกับการงอกเงยของพืชเมื่อได้รับน้ำ
  ความว่า : และเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแล้ง ครั้นเมื่อเราได้หลั่งน้ำฝนลงมาบนมัน มันก็จะเคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัวและงอกเงยออกมาเป็นพืช ทุกอย่างเป็นคู่ ๆ ดูสวยงาม (อัลกุรอาน สูเราะห์ อัล-หัจญ์  22/5)
  จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า ดินจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากกว่า 100 ชนิด และร่างกายของมนุษย์จะประกอบด้วยธาตุหลักๆ ประมาณ 23 ชนิด ซึ่งทุกธาตุที่มีพบในตัวมนุษย์ จะมีอยู่เป็นองค์ประกอบของดิน เช่น
  ธาตุหลักได้แก่ ไฮโดรเจน (H)  ออกซิเจน (O) สองธาตุนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำ (H2O) ซึ่งน้ำจะมีอยู่ในตัวมนุษย์มากถึง70 %  คาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) ซึ่งธาตุทั้งสี่นี้จะพบในสารประกอบหลักที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ เช่น น้ำตาล(เช่น C6H12O6)  ไขมัน โปรตีน  วิตามิน เป็นต้น
  ธาตุรอง ได้แก่ Cl , S , P , Mu , Ca , K
  ธาตุที่เป็นของแห้ง ได้แก่ I , Mg , Co , Zn , Mo
  ธาตุหายาก ได้แก่ F , Al , B , Se , Cdมนุษย์ที่หนัก 65 กิโลกรัม จะมีน้ำประมาณ 40 กิโลกรัม(61.6%) โปรตีน 11 กิโลกรัม(17.0%) ไขมัน 9 กิโลกรัม(13.8%) เกลือแร่ 4 กิโลกรม(6.1%) คาร์โบไฮเดรต 1 กิโลกรัม(1.5%)
  อัล-กุรอานกล่าวว่า : และจงรำลึกเมื่อพระเจ้าของเจ้าตรัสแก่มะลาอิกะฮ์แก่ “แท้จริงข้าเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินแห้ง จากดินดำเป็นตม ดังนั้น เมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วนและเป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขา ฉะนั้นพวกเจ้า(มะลาอิกะฮและญิน)จงก้มลงสุญูด(กราบ)ต่อเขา(อาดัมที่สร้างจากดิน)” (อัลกุรอาน สูเราะห์ อัล-ฮิจร์ 15/28-29)
  มนุษย์ ประกอบด้วยธาตุต่างๆที่อยู่ในดิน และมีชีวิต จิต วิญญาณได้ โดยได้รับการเป่าวิญญาณจากอัลลอฮฺ  ร่างกายล่อเลี้ยงให้สมบูรณ์ได้โดยการรับธาตุต่างๆอย่างเพียงพอ และล่อเลี้ยงจิตและวิญญาณได้โดยการภักดีและปฏิบัติตามศาสนาอย่างเคร่งครัด