แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. กิจการงานต่าง ๆ ของท่านอิมามอะลี (อ.)

  กิจการงานต่าง ๆ ของท่านอิมามอะลี (อ.)

  Rate this post

  กิจการงานต่าง ๆ ของท่านอิมามอะลี (อ.) ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเคาะลิฟะฮฺ
  ภารกิจต่าง ๆ ที่ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้กระทำไว้ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเคาะลิฟะฮฺสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
  ๑.ทำอิบดะฮฺ และการเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าในลักษณะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างเฉพาะของท่านอิมามอะลี จนกระทั่งในสมัยของท่านอิมามซัจญาด (อ.) ท่านได้อิบาดะฮฺ ชนิดที่ว่าสร้างความอัศจรรย์ต่อผู้ที่ได้พบเห็นแต่ทว่าการอิบาดะฮฺของท่านอิมามซัจญาด (อ.) ยังไม่สามารถเทียบกับอิบาดะฮฺของท่านอิมามอะลี (อ.) ได้
  ๒.อรรถาธิบายพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ,แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจ โองการ อัล-กุรอาน และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่าน อาทิเช่น อับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบาซ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ท่านเป็นนักอรรถาธิบายอัล-กุรอาน ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในหมู่เซาะฮาบะฮฺ (สาวก)
  ๓.ตอบปัญหาให้กับนักวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกยิว คริสเตียน หลังจากยุคสมัยของท่านศาสดา พวกเขาได้เดินทางมาที่มะดีนะฮฺ เพื่อทำการศึกษาและค้นคว้าศาสนาของตน ซึ่งก่อให้เกิดคำถามต่าง ๆ มากมาย และนอกจากท่านอิมามอะลี (อ.) แล้วไม่มีผู้ใดที่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์ อิลญีนแลเตารอต ถ้าหากปราศจากท่านอิมามอะลี แน่นอน สังคมอิสลามต้องได้รับความอับอาย และเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในทุก ๆ ครั้ง ที่ท่านอิมามตอบคำถามต่าง ๆ ให้กับพวกเขา ท่านจะทำให้พวกเขาจนปัญญา จนไม่สามารถเอ่ยคำถามออกมาได้อีก ซึ่งสิ่งนี้ได้นำความปราบปลื้มใจให้กับเคาะลิฟะฮฺ ที่มาดำรงตำแน่งแทนท่านศาสดา
  ๔.อธิบายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหลักการศาสนา ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อน หรือตัดสินความ ซึ่งผู้ตัดสินไม่มีความสามารถตัดสินได้ ประเด็นนี้ เป็นประเด็นสำคัญของท่านอิมามอะลี เพราะว่าถ้าเหล่าบรรดาเซาะฮาบะฮฺ (สาวก) ไม่มีบุคคลเฉกเช่น อิมามอะลี บุคคลที่ท่านศาสดาได้กล่าวรับรองว่า อะลีคือผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในหมู่เซาะฮาบะฮฺ (สาวก) และเป็นผู้ตัดสินความที่เที่ยงธรรมที่สุด แน่นอน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคแรกของอิสลามจะคงหลงเหลืออยู่เฉกเช่นคนตาบอด และไม่สามารถแก้ไขได้
  ด้วยเหตุนี้  เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่า หลังจากการจากไปของท่านศาสดา อิมามจะต้องปราศจากบาปเช่นเดียวกับท่านศาสดาและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติต่างๆ และเป็นผู้ที่มีความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงทางหรือปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ และนี้คือความประเสริฐที่ในหมู่เซาะฮาบะฮฺ (สาวก) ของท่านศาสดาที่จะไม่มีอยู่ในบุคคลใดนอกจากท่านอิมามอะลี (อ.)
  ๕.อบรมสั่งสอนบุคคลบางกลุ่มที่มีความพร้อมทางด้านจิตวิญญาณ ความบริสุทธิ์  เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และรับรู้ถึงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาใจ
  ๖.ทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิต ทำสวนหรือขุดบ่อ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนอยู่ในแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น
  ๗.ในช่วงเวลาที่อบูบักรดำรงตำแหน่งเคาะลิฟะฮฺ เมื่อพวกเขาประสบปัญหา หรือพบทางตันท่านอิมามเป็นบุคคลเดียวที่พวกเขาไว้ใจที่จะปรึกษาหารือด้วย และท่านจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาและชี้ทางให้ ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ค้นหาได้จาก นะฮฺญุล บะลาเฆาะฮฺ หรือในหนังสือประวัติศาสตร์
  (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ การพิพากษาของท่านอิมามอะลี (อ.) เขียนโดย เชคมูฮัมมัด ตะกีย์ ตัซตะรี และหนังสือ การพิพากษาของท่านอิมามอะลี (อ.) เขียนโดย ซัยยิด อิสมาอีล รอซูลซอเดะฮฺ