แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. ความปรารถนาในดุนยา

ความปรารถนาในดุนยา

ชายผู้หนึ่งมาหาท่านอิมามศอดิก (อ.) ด้วยความกระวนกระวาย และกล่าวว่า “โปรดช่วยขอดุอาให้ฉันด้วยเถิด เพื่อที่อัลลอฮ (ซบ.) จะทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่ฉัน เพราะฉันนั้นยากจนและลำบากเหลือเกิน”
อิมาม: ฉันจะไม่ขอดุอาให้เจ้าอย่างเด็ดขาด
ชายผู้นั้น: ทำไมหรือ?
อิมาม: เพราะว่าอัลลอฮ (ซบ.) ได้ทรงชี้แนะหนทางต่างๆ สำหรับการงานต่างๆ ทั้งหลายเอาไว้แล้ว อัลลอฮ (ซบ.) ทรงตรัสไว้เสมอว่าให้ทำการขวนขวายอุตสาหะ และขอจากพระองค์  เจ้าเพียงแต่นั่งอยู่แต่ในบ้าน (ไม่ทำงาน) แล้วจะให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพียงการขอดุอาได้อย่างไร.[1]

[1] วาซาเอ็ล พิมพ์อามีรบาฮาดิร หน้า 529