แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ชีวประวัติศาสดา (ซ็อลฯ)-4

  ชีวประวัติศาสดา (ซ็อลฯ)-4

  Rate this post

  ฮะดีซของท่านศาสดาแห่งอิสลาม (ซ็อล ฯ)
  ๑. สัญลักษณ์ของมุนาฟิกมี ๓ ประการ
  หนึ่ง พูดจาโกหก
  สอง ชอบบิดพลิ้วสัญญา
  สาม ไม่มีความซื่อสัตย์
  (เซาะฮียฺ มุสลิม กิตาบอีมาน ฮะดีซที่ ๘๙)
  ๒. สิ่งฮะลาล (อนุมัติ) ที่น่าเกลียดที่สุด ณ พระเจ้าคือ การหย่าภรรยา
  (ซุนัน อบีดาวูด กิตาบ อัฏเฏาะลาก ฮะดีซ ๑๘๖๓)
  ๓. โอ้บุตรหลานของอาดัม หากเจ้ายังแข็งแรง และมีวิถีชีวิตที่ราบรื่น และมีพละกำลังเพียงเล็กน้อย ดังนั้น จงอย่าท่องเที่ยวไปบนหน้าแผ่นดิน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๗๘๒ ฮะดีซที่ ๘๗๔๐)
  ๔. โอ้บุตรหลานอาดัมเอ๋ย สิ่งที่ทำให้ทำให้ความต้องการเกิดมรรคผลอยู่ในมือเจ้าได้ปล่อยไป แต่เจ้ากลับติดตามสิ่งที่นำพาไปสู่ความยโสโอหัง วันเวลาผ่านไป เจ้าไม่รู้จักเพียงพอ และเจ้าจะไม่รู้อิ่ม
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๗๘๒ ฮะดีซที่ ๘๗๔๐)
  ๕. จงหลีกเลี่ยงการสาปแช่งผู้ถูกกดขี่ เนื่องจากพวกเขาจะขอดุอาในสิทธิ์ของพวกเขา และพระเจ้าไม่ทรงละเลยสิทธิของผู้มีสิทธิ์
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๐๗ ฮะดีซที่ ๗๖๕๐)
  ๖. จงหลีกเลี่ยงการใช้หินที่ไม่อนุมัติ (ฮะรอม) สร้างบ้าน เพราะเป็นรากเหง้าของความหายนะ
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๕ หน้า ๔๐๕ ฮะดีซที่ ๔๑๕๗๕)
  ๗. จงเกรงกลัวความฉลาดหลักแหลมของผู้ศรัทธา เพราะเขาเพ่งพินิจสิ่งต่าง ๆ ด้วยรัศมีของพระผู้เป็นเจ้า
  (ซุนันติรมีซียฺ,กิตาบ อัตตัฟซีรุลกุรอาน ฮะดีซที่ ๓๐๕๒)
  ๘. จงออกห่างจากโลกนี้ ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ซึ่งโลกดุนยานั้นเสมือนนักมายากล ที่ร้ายยิ่งกว่า ฮารูตและมารูต
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๑๘๒ ฮะดีซที่ ๖๐๖๓)
  ๙. จงเกรงกลัวการสาปแช่งผู้ถูกกดขี่ข่มเหง ประหนึ่งเปลวไฟที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้า
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๐ ฮะดีซที่ ๗๖๐๑)
  ๑๐. สองสิ่งที่ อัลลอฮฺ (ซบ.) จะทรงลงโทษปวงบ่าวบนโลกนี้ ได้แก่การละเมิด และการอกตัญญูต่อบิดามารดา
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๖ หน้า ๔๖๒ ฮะดีซที่ ๔๕๔๕๘)
  ๑๑. ใครก็ตามในหมู่พวกท่านถือการสาบานเป็นเรื่องจริงจังมากกว่า เขาจะยิ่งใกล้นรกมากเท่านั้น
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๑ หน้า ๗ ฮะดีซที่ ๓๐๓๙๐)
  ๑๒. จงขวนขวายบนโลกนี้แต่พอดีและจงอย่าละโมบ  เพราะทุกคนต่างไปถึงส่วนที่เป็นของตนทั้งสิ้น
  (ซุนัน อิบนิ มาญะฮฺ , กิตาบ อัลติญารอต ฮะดีซที่ ๒๑๓๓)
  ๑๓. การงานที่ดีที่สุด ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือนมาซตรงต่อเวลา การทำดีต่อบิดามารดา และการต่อสู้ในหนทางของพระองค์
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๗ หน้า ๒๘๕ ฮะดีซที่ ๑๘๘๙๗)
  ๑๔.บ่าวผู้เป็นที่รักยิ่ง ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือบรรดาผู้สำรวมจากความชั่ว และสมถะ
  (กันซุลอุมาล เล่มที่ ๓ หน้า ๑๕๓ ฮะดีซที่ ๕๙๒๙)
  ๑๕. การงานที่เป็นที่รักยิ่ง ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือการงานที่มีความต่อเนื่อง แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม
  (เซาะฮียฺมุสลิม กิตาบ เซาะลาตุลมุซาฟีรีน วะกัศรุฮา ฮะดีซที่ ๑๓๐๕)
  ๑๖. การงานที่ดีที่สุด ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือการให้อาหารแก่คนยากจน หรือจ่ายหนี้สินแทนเขา หรือขจัดความลำบากให้พ้นไปจากเขา
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๖ หน้า ๓๔๒ ฮะดีซที่ ๑๕๙๕๘)
  ๑๗. การงานที่ดีที่สุด ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือการระมัดระวังคำพูด
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๕๑ ฮะดีซที่ ๗๘๕๑)
  ๑๘. การต่อสู้ที่ดีที่สุด ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือการพูดความจริงต่อหน้าผู้ปกครองที่กดขี่
  (มุซนัด อะฮฺมัด บากียฺ มุซนะดุลอันซอร ฮะดีซที่ ๒๑๑๓๘)

  ๑๙. อาหารที่ดีที่สุด ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือ อาหารที่มีผู้คนจำนวนมากนั่งร่วมวงรับประทาน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๕ หน้า ๒๓๓ ฮะดีซที่ ๔๐๗๑๖)
  ๒๐. การละเล่นที่ดีที่สุดในทัศนะของ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) คือการขี่ม้า และการยิงธนู
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๔ หน้า ๓๔๔ ฮะดีซที่ ๔๐๘๑๒)
  ๒๑. พระองค์อัลลอฮ (ซบ.) ทรงรักปวงบ่าว เมื่อเวลาซื้อ เวลาขาย และเวลารับสินค้าไม่เรื่องมาก
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๑๕ ฮะดีซที่ ๘๕)
  .๒๒. ปวงบ่าวหมายถึง บุคคลที่เป็นที่รักยิ่ง ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) และทำตนเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับบุคคลอื่น
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๑๕ ฮะดีซที่ ๘๖)
  ๒๓. จงเอาฝุ่นดินขว้างหน้าพวกเสแสร้งทำการขอบคุณ
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๗๔ ฮะดีซที่ ๗๙๖๐)
  ๒๔. บุคคลที่อดกลั้นความโกรธกริ้วได้มากกว่าบุคคลอื่น ย่อมเป็นผู้ที่คิดได้ยาวไกลกว่าคนอื่น
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๑๗ ฮะดีซที่ ๙๕)
  ๒๕. พวกท่านจงทำความรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน เพราะว่าคนประเภทเดียวกันเท่านั้นที่จะไปด้วยกันได้
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๑๙ ฮะดีซที่ ๑๐๖)
  ๒๖. สำหรับประชาชาติของฉัน มี ๒ สิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุด กล่าวคือ การปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำ และความหวังอันยาวนาน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๔๙๐ ฮะดีซที่ ๗๕๕๓)
  ๒๗. พวกท่านจงวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) และจงเชื่อมั่นในการตอบรับคำวิงวอนของท่าน และพึงสังวรไว้ว่า พระองค์ไม่ทรงตอบรับคำวิงวอนจากหัวใจของผู้ลืมเลือน และไม่รับรู้เรื่องราว
  (กันซุลอุมมาล เล่ม ๒ หน้า ๗๒ ฮะดีซที่ ๓๑๗๖)
  ๒๘. โทษทัณฑ์ของชาวนรกที่เบาที่สุดคือ การสวมใส่รองเท้าไฟนรก ทันทีที่สวมใส่ สมองของเขาจะเดือดพล่าน เนื่องมาจากความร้อนจากรองเท้านั้น
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๔ หน้า ๕๒๗ ฮะดีซที่ ๓๙๕๐๗)
  ๒๙. การถอดถอนความตายที่ง่ายที่สุด ประหนึ่งการฟันด้วยดาบหนึ่งร้อยครั้ง
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๕ หน้า ๕๖๙ ฮะดีซที่ ๔๒๒๐๘)
  .๓๐. หากพวกท่านคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องตัดสินความระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ต้องหลีกเหลี่ยงไม่ตัดสินความขณะที่โกรธกริ้ว และต้องไม่แบ่งแยกการมอง สถานที่นั่ง และการชี้แจงในระหว่างคู่กรณีด้วยกัน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๖ หน้า ๑๐๒ ฮะดีซที่ ๑๕๐๓๔)
  ๓๑. ผู้ที่การสร้างสรรค์และศาสนาคือ ความพึงพอใจสำหรับตน เมื่อเขาได้มาสู่ขอบุตรสาว ท่านจงตอบตกลง ถ้าไม่ทำเช่นนี้ ความชั่วและความเสียหายจะเต็มล้นแผ่นดิน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๖ หน้า ๓๑๗ ฮะดีซที่ ๔๔๖๙๕)
  ๓๒. เมื่อพระองค์อัลลอฮ (ซบ.) ทรงรักปวงบ่าวคนใด พระองค์จะทรงขัดขวางโลกนี้สำหรับเขา ประหนึ่งเมื่อท่านไม่สบายได้ห้ามตัวเองไม่ให้ดื่มน้ำ
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๖ หน้า ๔๗๑ ฮะดีซที่ ๑๖๕๙๕)
  ๓๓. เมื่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงปรารถนาดีกับปวงบ่าวคนใด พระองค์จะทรงให้เขาล่วงรู้ในภารกิจแห่งศาสนา ไม่ให้ใส่ใจต่อโลก และทรงบอกจุดบกพร่องและข้อตำหนิของเขาแก่เขา
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๐ หน้า ๑๓๗ ฮะดีซที่ ๒๘๖๘๙)
  ๓๔. ถ้าท่านต้องการกระทำการงานใด จงใคร่ครวญเสียก่อน เพื่อว่าพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.)จะทรงเปิดทางแก่ท่าน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๙๙ ฮะดีซที่ ๕๖๗๗)
  ๓๕. ถ้าต้องการตัดสินใจในภารกิจหนึ่ง จงตระหนักถึงผลลัพธ์ของมัน ถ้าผลลัพธ์ดี ก็จงปฏิบัติ แต่ถ้าไม่ดีจงยกเลิกเสีย
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๙๙ ฮะดีซที่ ๕๖๗๖)
  ๓๖. เมื่อต้องการกล่าวถึงจุดบกพร่องของบุคคลอื่น จงนึกถึงจุดบกพร่องของคนเสียก่อน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๘๖ ฮะดีซที่ ๘๐๒๗)
  ๓๗. เมื่อคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านต้องการว่าจ้างบุคคลอื่น จงบอกค่าจ้างแก่เขา
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๙๐๖ ฮะดีซ ๙๑๒๔)
  ๓๘. เมื่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แก่บางคนในหมู่พวกเจ้า จงใช้จ่ายเพื่อตัวเจ้า และคนใกล้ชิดกับเจ้า
  (เซาะฮียฺมุสลิม, กิตาบ อัลอิมาเราะฮฺ ฮะดีซที่ ๓๓๙๘).
  ๓๙. ถ้าผู้ใดเป็นอิมามนำนมาซประชาชน จงนมาซสั้น ๆ เนื่องจากระหว่างพวกเขามีทั้งเด็ก คนชรา คนป่วย และคนไร้ความสามารถ ดังนั้น ถ้านมาซคนเดียว จะนมาซนานเท่าใดก็ได้ตามต้องการ
  (เซาะฮียฺมุสลิม, กิตาบ อัซเซาะลาฮฺ ฮะดีซที่ ๗๑๔)
  ๔๐. เมื่อนักศึกษาศาสนาเสียชีวิต ประหนึ่งพลีชีพในฐานะของชะฮีด (ตายบนหนทางของศาสนา)
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๐ หน้า ๑๓๗ ฮะดีซที่ ๒๘๖๙๓)
  ๔๑. เมื่อปวงบ่าวเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) พระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งเกรงกลัวเขา แต่ถ้าเขาไม่เกรงกลัวพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) พระองค์จะทรงทำให้เขาเกรงกลัวทุกสิ่ง
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๑๔๙ ฮะดีซที่ ๕๙๑๕)
  ๔๒. ถ้าบุคคลใดได้สู่ขอหญิงสาวแต่งงาน และได้ย้อมผมของตน ดังนั้น ต้องบอกแก่เธอด้วยว่าตนย้อมผมหมายถึง ต้องไม่ปกปิดความแก่ของตน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๖ หน้า ๒๙๑ ฮะดีซที่ ๔๔๕๒๙)
  ๔๓. เมื่อมีแขกมาเยือนบ้านเขาจะนำปัจจัยยังชีพมาพร้อมกับเขา และเมื่อเขากลับไป จะนำการนิรโทษของพวกเขาออกไปด้วย
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๙ หน้า ๒๔๒ ฮะดีซที่ ๒๕๘๓๖)
  ๔๔. ถ้ารู้สึกยินดีกับการประกอบการงานที่ดีของตน และเสียใจกับการประกอบการชั่ว ท่านคือผู้ศรัทธา (มุอฺมิน)
  (มุซนัด อะฮฺมัด,บากียฺ มุซนัด อัล อันซอร ฮะดีซที่ ๒๑๑๔๕).
  ๔๕. ใครก็ตามที่กระทำการงานหนึ่ง ต้องปฏิบัติให้ดีที่สุด
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๔๓ ฮะดีซที่ ๒๒๑)
  ๔๖. จงระงับอารมณ์เมื่อท่านมีความโกรธ
  (มุซนัด อะฮฺมัด,มุซนัดบนีฮาชิม ฮะดีซที่ ๒๔๒๕)
  ๔๗. เมื่อไรก็ตามที่สตรีผู้หนึ่งกล่าวกับสามีของตนว่า ฉันไม่เคยเห็นความดีของคุณ การประกอบการงานที่ดีของนางจะมิบังเกิดผลแต่อย่างใด
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๔๔ ฮะดีซที่ ๒๒๖).
  ๔๘. เมื่อปวงบ่าวไม่จริงเอาจังต่อการทำงาน พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้เขาประสบกับความเสียใจ
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๓๒๘ ฮะดีซที่๖๗๘๘)
  ๔๙. เมื่อปวงบ่าวจากไป ผู้คนจะกล่าวว่า เขาทิ้งอะไรไว้บ้าง  บรรดามลาอิกะฮฺจะกล่าวว่า เจ้านำเอาอะไรมาบ้าง
  (นะฮฺญุลฟะ.อฮะฮฺ หน้า ๔๗ ฮะดีซที่ ๒๔๒)
  ๕๐.เมื่อกลุ่มชนที่ท่านอยู่ได้พูดถึงบุคคลอื่นในทางไม่ดี ท่านจงปกป้องบุคคลนั้น และห้ามปรามพวกเขาให้เลิกพูดไม่ดี และจงลุกไปจากที่นั้น
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๘๖ ฮะดีซที่ ๘๐๒๘)
  ๕๑. จงฝึกการยิงธนูและขี่ม้า ฉันรักการยิงธนูของพวกท่านมากกว่าการขี่ม้า ทุกอย่างที่บรรดาบุรุษให้เวลาหมกมุ่นกับมันถือเป็นเรื่องไร้สาระ ยกเว้นบุรุษที่ยกคันธนูขึ้นมายิง หรือฝึกฝนม้าของตน หรือหยอกล้อกับภรรยาของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสิทธิอันชอบธรรม และบุคคลใดเรียนการยิงธนู แต่ลืม หมายความว่า เขาไม่ได้รักษาสิทธิ์ในสิ่งที่ร่ำเรียนมา
  (มุซนัดอะฮฺมัด มุสนัด อัชชามีน ฮะดีซที่ ๑๖๖๖๒)

  ๕๒.ในการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน จงขอช่วยเหลืออย่างลับ ๆ เพราะผู้ใดที่ได้รับความโปรดปราน จะเป็นที่อิจฉาริษยาของบุคคลอื่น
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๖ หน้า ๕๑๗ ฮะดีซที่ ๑๖๘๐)
  ๕๓. พวกท่านจงอย่าขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ถึงแม้จะเป็นไม้ถูฟันสักอันเดียวก็ตาม
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๔๐๓ ฮะดีซที่ ๗๑๕๖)
  ๕๔. การงานที่มั่นคงที่สุดขึ้นอยู่กับสิ่ง ๓ ประการได้แก่ รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าในทุกสภาพ  รักษาความสมดุลต่อความเสียหายของตัวเอง และแบ่งปันทรัพย์สินแก่พี่น้องร่วมศาสนา
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๕๗ ฮะดีซที่ ๒๙๐)
  ๕๕. การขอพรของบุคคลที่ซ่อนเร้น ให้แก่บุคคลที่ซ่อนเร้น จะถูกตอบรับเร็วกว่าพรทั้งหมด
  (ซุนัน อบี ดาวูด กิตาบ อัซเซาะลาฮฺ ฮะดีซที่ ๑๓๑๒)
  ๕๖. บุคคลที่กล้าหาญที่สุดในหมู่ประชาชนคือ ผู้ทีสามารถควบอารมณ์ของตนเองได้
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๕๘ ฮะดีซที่ ๒๙๙)
  ๕๗. ในวันฟื้นคืนชีพ การลงทัณฑ์ผู้รู้และนักปราชญ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้ของตน จะรุนแรงกว่าบุคคลอื่นทั้งหมด
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๐ หน้า ๑๘๗ ฮะดีซที่ ๒๘๙๗๗)
  ๕๘. ในวันฟื้นคืนชีพบุคคล ๒ คน จะมีความสลดใจมากกว่าใครทั้งหมดกล่าวคือ บุคคลที่ในโลกนี้มีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้ แต่มิได้ขวนขวาย และอีกคนหนึ่งคือ บุคคลที่สอนวิชาความรู้ให้แก่บุคคลอื่น และสานุศิษย์ของตนต่างนำความรู้ไปปฏิบัติกันอย่างถ้วนหน้า แต่ตนกลับไม่ปฏิบัติตามความรุ้
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๐ หน้า ๑๓๘ ฮะดีซที่ ๒๘๖๙๖)
  ๕๙. ในหมู่บรรดาที่โชคร้ายทั้งหลายคือ ผู้บุคคลที่ยากจนขัดสนบนโลกนี้ และต้องถูกลงโลกในโลกหน้า
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๖ หน้า ๔๙๒ ฮะดีซที่ ๑๖๖๘๓)
  ๖๐.ผู้ขอบพระคุณพระองค์อัลลอฮฺดีที่สุดคือ ผู้ที่ขอบคุณมนุษย์ได้ดีกว่า
  (มุซนัดอะฮฺมัด มุซนัด อัลอันซอร ฮะดีซที่ ๒๐๘๔๔)
  ๖๑. จงขวนขวายปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นของตนดัวยศักดิ์ศรี เพราะการงานต่าง ๆ ย่อมได้รับการกำหนดล่วงหน้า หมายถึง อย่าทำให้ตัวเองต่ำต้อย โดยการขอร้อง อ้อนวอน หรือประจบสอพลอ
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๖ หน้า ๕๑๘ ฮะดีซที่ ๑๖๘๐๕)
  ๖๒. จงแสวงหาความรู้จากในเปลจนถึงหลุมฝังศพ
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๖๔ ฮะดีซที่ ๓๒๗)
  ๖๓. การสาบานเท็จจะทำให้ทรัพย์สินสูญเสีย และขาดรายได้
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๖๔๘ ฮะดีซที่ ๓๒๒๖)
  ๖๔. จงบริจาคทานแก่ผู้ขัดสน ถึงแม้ว่าเขาจะขี่ม้ามาหาท่าน และจงรีบจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๙๐๗ ฮะดีซที่ ๙๑๓๒)
  ๖๕. ผู้ศรัทธามักจะลำบากกว่าประชาชนคนทั่วไป เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
  (ซุนัน อิบนิ มาญะฮฺ กิตาบุ อัล-ติญารอต ฮะดีซที่ ๒๑๓๔)
  ๖๖. สามีมีสิทธิเหนือภรรยามากกว่าทุกคน มารดามีสิทธิเหนือลูกชายมากกว่าคนอื่น
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๖ หน้า ๓๓๑ ฮะดีซที่ ๔๔๗๗๑)
  ๖๗. บุคคลผู้ที่สูงส่งที่สุดในหมู่ประชาชนคือ บุคคลที่ไม่ก้าวก่ายเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่มีประโยชน์สำหรับตน
  (นะฮฺญุล ฟะซอฮะฮฺ หน้า ๖๘ ฮะดีซที่ ๓๕๕)
  ๖๘. ผู้ที่ฉลาดที่สุดในหมู่ประชาชนคือ บุคคลที่ระวังตนมากที่สุดในหมู่ประชาชน
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๖๙ ฮะดีซที่ ๓๕๘)
  ๖๙. บุคคลที่มีความรู้ที่สุดในหมู่ประชาชนคือ บุคคลที่นำความรู้ของผู้อื่นเพิ่มเติมความรู้ของตน
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๖๙ ฮะดีซที่ ๓๖๐)
  ๗๐. อายุเฉลี่ยของประชาชาติของฉัน อยู่ระหว่าง ๖๐ ถึง ๗๐ ปี
  (ซุนัน อิบนิมาญะฮฺ กิตาบ อัซซุฮฺดิ ฮะดีซที่ ๔๒๒๖)
  ๗๑. จงช่วยเหลือเกื้อกูลให้ลูกหลานของท่านเป็นคนดี เพราะถ้าต้องการนำเอาความดื้อรั้นออกจากลูกหลานของท่าน สามารถทำได้
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๖ หน้า ๔๕๗ ฮะดีซที่ ๔๕๔๑๙)
  ๗๒. จงให้คุณค่าสิ่งสำคัญ ๕ ประการ ก่อนความสำคัญ ๕ ประการอื่นได้แก่ การมีชีวิตอยู่ก่อนความตาย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก่อนเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาว่างก่อนไม่ว่าง วัยหนุ่มก่อนวัยชรา และความร่ำรวยก่อนความขาดแคลน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๕ หน้า ๘๗๙ ฮะดีซที่ ๔๓๔๙๐)
  ๗๓. การงานที่ดีที่สุดคือ การทำให้พี่น้องผู้ศรัทธามีความสุข หรือใช้หนี้สินแทนเขา
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๕ หน้า ๘๒๓ ฮะดีซที่ ๔๓๒๖๙)
  ๗๔. การงานที่ดีที่สุดหลังจากศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าคือ เป็นมิตรกับผู้คน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๙ หน้า ๕ ฮะดีซที่ ๒๔๖๕๓).
  ๗๕. การงานที่ดีที่สุดคือ ขวนขวายหาสิ่งที่อนุมัติ (ฮะลาล)
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๔ หน้า ๔ ฮะดีซที่ ๙๑๙๔)
  ๗๖. การงานที่ดีที่สุดคือ การรักและเกลียดชังในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺ
  (ซุนัน อบีดาวูด กิตาบ อัซซุนนะฮฺ ฮะดีซที่ ๓๙๘๓)
  ๗๗. แน่นอนการต่อสู้ที่ดีที่สุด คือการพูดความจริงต่อหน้ามหาราชที่กดขี่
  (มุซนัด อะฮฺมัด บากียฺมุซนัด อัลมุกัซซิรีน ฮะดีซที่ ๑๐๗๑๖)
  ๗๘. การต่อสู้ที่ดีที่สุดคือ บุคคลที่เริ่มต้นวันใหม่ โดยไม่คิดกดขี่ข่มเหงผู้ใด
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๔ หน้า ๓๐๗ ฮะดีซที่ ๑๐๖๓๖)
  ๗๙. เงินทองที่ดีที่สุดคือ เงินที่ตนใช้ซื้อปัจจัยยังชีพแก่ครอบครัว
  (ซุนันติรมีซียฺ กิตาบ อัล-บิร วัลซิละฮฺ ฮะดีซที่ ๑๘๘๙)
  ๘๐. การบริจาคที่ดีที่สุด บริจาคเมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง หวังในความร่ำรวย และกลัวความยากจน ไม่ใช่ปล่อยเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งความตายย่ามกายเข้ามา เวลานั้นจึงกล่าวว่า สมบัติส่วนนี้มอบให้แก่บุคคลนั้น และสมบัติส่วนนั้นมอบให้บุคคลเหล่านี้ เนื่องจากสมบัติเหล่านั้นกลายเป็นสิทธิของพวกเขาไปแล้ว
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๖ หน้า ๔๐ ฮะดีซที่ ๑๖๒๕๑)
  ๘๑. แน่นอนการบริจาคที่ดีที่สุดคือ การบริจาคให้เครือญาติที่ไม่ถูกกับท่าน
  (มุซนัดอะฮฺมัด บากียฺ มุซนัด อัลอัซศอร ฮะดีซที่ ๒๒๔๓๐)
  ๘๒. การเคารพภักดีที่ประเสริธที่สุดคือ การรอคอยอิมามมะฮฺดี
  (ซุนันติรมีซียฺ กิตาบ อัซเซาะลาฮฺ ฮะดีซที่ ๓๔๙๔)
  ๘๓. ในฟื้นคืนชีพพาหนะของผู้รู้ กับเลือดของบรรดาชะฮีดจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ทว่าพาหนะของผู้รู้ประเสริฐกว่า
  (นะฮญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๖๔๘ ฮะดีซที่ ๓๒๒๒)
  ๘๔. จงกู้ยืมให้น้อยเพื่อท่านจะไดอิสระ
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๖ หน้า ๒๑ ฮะดีซที่ ๔๓๗๕๖)
  ๘๕. จงทำบาปให้น้อย เพื่อความตายจะง่ายดายสำหรับท่าน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๖ หน้า ๒๑ ฮะดีซที่ ๔๓๗๕๖)
  ๘๖. จงไปหาบุคคลที่มีความสามารถให้น้อยลง เนื่องการทำเช่นนี้ จะทำให้ท่านไม่ดูถูกความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๘๒ ฮะดีซที่ ๔๓๔).
  ๘๗. จงปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์อัลลอฮฺ ระหว่างตัวท่านกับคนอื่น ส่วนภารกิจของพระเจ้า จงอย่าฟังคำพูดของบุคคลอื่น
  (ซุนัน อิบนิ มาญะฮฺ กิตาบ อัล- ฮูดูด ฮะดีซที่ ๒๕๓๑)
  ๘๘. บาปส่วนใหญ่ของลูกหลานอาดัม เกิดจากคำพูดของตน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๔๙ ฮะดีซที่ ๗๘๔๑)
  ๘๙. ในฟื้นคืนชีพจำนวนคนบาปที่มากที่สุดในหมู่คนบาปทั้งหลายคือ บุคคลที่พูดมากในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๖๔๑ ฮะดีซที่ ๘๒๙๓)
  ๙๐. บุคคลที่มีความรู้มากกว่าคนอื่น คุณค่าของเขาก็มากกว่าด้วย
  (นะฮฺญุล ฟะซอฮะฮฺ หน้า ๘๓ ฮะดีซที่ ๔๔๒)
  ๙๑. จงขอพรให้มาก เพราะการขอพรจะช่วยปลดเปลื้องกฎการกำหนดสภาวะต่าง ๆ
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๒ หน้า ๖๓ ฮะดีซที่ ๓๑๒๐)
  ๙๒. ท่านต้องการให้ฉันแจ้งถึงขุมทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับบุรุษหรือไม่ สตรีที่สำรวมตนจากความชั่ว เมื่อมองนาง ๆ จะปิติยินดี และเมื่อสั่ง นางจะเชื่อฟังปฏิบัติตาม เมื่อเขาไม่อยู่นางจะปกป้องทรัพย์สินของเขา
  (ซุนัน อบี ดาวูด กิตาบ ซะกาต ฮะดีซที่ ๑๔๑๗)
  ๙๓. ท่านต้องการให้ฉันบอกสิ่งที่ประเสริฐกว่า การถือศีลอด นมาซ และการบริจาคทานแก่ท่านหรือไม่  การปรับปรุงแก้ไขระหว่างผู้คน เพราะว่าความเลื่อมเสียในหมู่ผู้คน คือแหล่งกำเนิดความหายนะ
  (ซุนัน ติรมีซียฺ กิตาบ ซิฟะตุลกิยามะฮฺ ฮะดีซที่ ๒๔๓๓)
  ๙๔. พวกท่านต้องการให้ฉันบอกหรือไม่ว่า ใครบ้างที่ไฟนรกต้องห้ามสำหรับเขา บุคคลที่มีความรวดเร็ว ไม่เรื่องมาก และถ่อมตน
  (ซุนัน ติรมีซียฺ กิตาบซิฟะตุลกิยามะฮฺ ฮะดีซที่ ๒๔๑๒)
  ๙๕. พวกท่านต้องการให้ฉันบอกสตรีที่เป็นชาวสวรรค์หรือไม่ สตรีที่มีความเสียสละ และให้กำเนิดบุตรมาก หายโกรธเร็ว และเมื่อทำผิดนางจะกล่าวทันที่ว่า ฉันอยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ฉันจะไม่ละสายตาจากท่านจนกว่าท่านจะอภัย
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๕ หน้า ๘๘๔ ฮะดีซที่ ๔๓๕๐๕)
  ๙๖. ท่านทั้งหลายต้องการให้ฉันแนะนำบุคคลที่แข็งแกร่งกว่าใครทั้งหมดหรือไม่ คือบุคคลที่เมื่อยามโกรธ เขาสามารถควบคุมตนเองได้
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๓ หน้า ๕๒๐ ฮะดีซที่ ๗๗๐)
  ๙๗. พึงสังวรเถิดว่าภารกิจของชาวสวรรค์ ประหนึ่งการไต่ไปบนหนทางที่ยากลำบาก เพื่อขึ้นยอดภูเขาที่สูงตระหง่าน ส่วนการงานของชาวนรกประหนึ่ง คนที่เดินบนหนทางที่ราดเอียง
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๙๐ ฮะดีซที่ ๔๗๑)
  ๙๘. ช่างประหลาดเสียนี่กระไร หนึ่งชั่วโมงแห่งความสุข เป็นเหตุให้ต้องทนทุกข์อย่างยาวนาน
  (กันซุลอุมาล เล่ม ๑๕ หน้า ๙๓๕ ฮะดีซที่ ๔๓๖๐๕)
  ๙๙. ตั้งมากมายของผู้ที่ตื่นนมาซในตอนกลางคืน แต่ไม่เห็นผลอันใดนอกจากการ อดนอน และมีผู้ถือศีลอดจำนวนมากมาย แต่พวกเขาไม่ได้รับมรรคผลใด ๆ จากถือศีลอด  นอกจากความหิวและกระหาย
  (นะฮฺญุลฟะซอฮะฮฺ หน้า ๙๑ ฮะดีซที่ ๔๗๔)
  ๑๐๐. บุคคลที่รู้กำลังพูดความจริง ต้องไม่หลีกเลี่ยงเพราะกลัวผู้คน
  (มุซนัด อะฮฺมัด บากียฺ มุซนัด อัลมุกัซซิรีน ฮะดีซที่ ๑๑๔๐๔)