แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ชีวประวัติอิมามฮะซัน (อ.)-3

  ชีวประวัติอิมามฮะซัน (อ.)-3

  Rate this post

  ซิยาเราะฮฺ อิมามฮะซัน (อ.)

  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعالَمينَ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยับนะเราะซูลิ ร็อบบิลอาละมีน
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้บุตรแห่งศาสดาของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยับนะ อะมีริลมุอฺมินีน
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้บุตรของอะมีริลมุอฺมินีน
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยับนะ ฟาฏิมะตัซซะฮฺรออฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ บุตรของฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮฺรออฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حَبيبَ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยาฮะบีบัลลอฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا صِفْوَةَ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยาซิฟวะตัลลอฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้ได้รับการเลือกสรร
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَمينَ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยาอะมีนัลลอฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้ซื่อสัตย์แห่งอัลลอฮฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยาฮุจญะตัลลอฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้เป็นข้อพิสูจน์แห่งอัลลอฮฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا نُورَ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยานูรอลลอฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ รัศมีแห่งอัลลอฮฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا صِراطَ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยาซิรอฏ็อลลอฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้เป็นแนวทางแห่งอัลลอฮฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بَيانَ حُكْمِ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยาบัยยานะฮุกมิลลาฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้อธิบายกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا ناصِرَ دينِ اللهِ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยานาซิเราะ ดีนิลลาฮฺ
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا السَّيِدُ الزَّكِيُّ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัซซัยยิดุซซะกีย์
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ซัยยิดผู้สะอาดบริสุทธิ์
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْبَرُّ الْوَفِيُّ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัล บัรรุลวะฟีย์
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้ทำความดีด้วยความซื่อสัตย์
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْقائِمُ الاَْمينُ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัลกออิมุลอะมีน
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้ยืนหยัดอย่างมั่นคง
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْعالِمُ بِالتَّأْويلِ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัล อาลิมุ บิตตะอฺวีล
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้รอบรู้การอธิบาย
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْهادِي الْمَهْديُّ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัลฮาดี อัลมะฮฺดีย์
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้นำ ผู้ให้การชี้นำ
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الطّاهِرُ الزَّكِيُّ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัฏฏอฮิรุซซะกีย์
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้สะอาดบริสุทธิ์
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัตตะกีย์
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้สำรวมตน ผู้ประพฤติสะอาด
  السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْحَقُّ الْحَقيقُ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัลฮักกุลฮะกีก
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้สัจจริงโดยแท้
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الشَّهيدُ الصِّدّيقُ
  อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮัชชะฮีดุซซิดดีก
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้เสียสละที่แท้จริง
  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا مُحَمَّد الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
  อัสลามุ อะลัยกะ ยาอะบามุฮัมมัด อัลฮะซะนับนะอะลี วะเราะฮฺมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮู
  ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ อะบามุฮัมมัด ฮะซัน บุตรของอะลี ขอความจำเริญ และความเมตตาจากอัลลอฮฺพึงมีแด่ท่าน