แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ชีวิตยืนยาวนานของท่านอิมามมะฮฺดี (อ.)

  ชีวิตยืนยาวนานของท่านอิมามมะฮฺดี (อ.)

  Rate this post

  เราเชื่อว่าท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.)ยังมีชีวิตอยู่และสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเราเสมอมา กรุณาพิสูจน์ความคงกระพันของท่านให้ทราบหน่อย
  การพิสูจน์เกี่ยวกับอายุขัยและสถานะความเป็นอิมามของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.)เป็นประเด็นหนึ่งในหลักอิมามัตเชิงจุลภาค ลำพังสติปัญญาไม่อาจจะพิสูจน์ความเชื่อดังกล่าวได้ สติปัญญาจะต้องพิสูจน์หลักอิมามัตเชิงมหภาคให้ได้เสียก่อน แล้วจึงใช้เหตุผลทางฮะดีษตลอดจนรายงานทางประวัติศาสตร์เข้าเสริมเพื่อพิสูจน์ว่า ท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.)เท่านั้นที่ดำรงตำแหน่งอิมามสำหรับยุคสมัยนี้
  ความจำเป็นที่จะต้องมีมนุษย์ผู้ปราศจากบาปที่เป็นฮุจญัต(ข้อพิสูจน์)ของพระองค์ในทุกยุคสมัยนั้น พิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลทางสติปัญญาเกี่ยวกับหลักอิมามัตเชิงมหภาค อาทิเช่นการให้เหตุผลว่า ศาสนทูตและอิมามถือเป็นเมตตาธรรมของอัลลอฮ์ และโดย”หลักแห่งเมตตาธรรม”แล้ว เมตตาธรรมของพระองค์ย่อมมีอยู่ตราบชั่วนิรันดร์
  มีฮะดีษมากมายที่ระบุว่า ณ เวลานี้ มนุษย์ผู้ปราศจากบาปดังกล่าวมีเพียงท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.)เท่านั้น ฮะดีษกลุ่มนี้มีจำนวนมากถึงขั้นที่ไม่อาจคัดค้านได้ โดยนักวิชาการฝ่ายซุนหนี่เองก็ยอมรับและประพันธ์ไว้ในตำรับตำรามากมายว่า”มะฮ์ดีผู้เป็นพันธสัญญา เป็นบุตรของฮะซัน อัสกะรี(อ.) และถือกำเนิดในเมืองซามัรรออ์ในปี ฮ.ศ.255  เขาใช้ชีวิตในสภาพเร้นกาย และจะปรากฎกายสักวันหนึ่งหากพระองค์ทรงประสงค์
  ความเชื่อเกี่ยวกับอายุขัยอันยาวนานของท่านไม่ไช่เรื่องน่าพิศวง เพราะหากมองในแง่วิทยาศาสตร์ เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะใช้ความรู้ที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นพิเศษ เลือกสรรวิธีการทางธรรมชาติเพื่อให้มีอายุยืนในโลกนี้ได้โดยไม่มีร่องรอยความชราภาพใดๆ  ส่วนในแง่อภินิหาร ก็เป็นไปได้ที่พระองค์จะทรงปกปักษ์รักษาฮุจญัตของพระองค์ด้วยวิธีเหนือธรรมชาติ เพื่อให้เป็นขุมพลังในการบูรณาการความยุติธรรมและต่อสู้กับเหล่าผู้กดขี่ในอนาคต
  อายุขัยและสถานะความเป็นอิมามของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.)เป็นประเด็นหนึ่งในหลักอิมามัตเชิงจุลภาค ลำพังสติปัญญาไม่อาจจะพิสูจน์ความเชื่อดังกล่าวได้[1] สติปัญญาสามารถกระทำได้เพียงพิสูจน์หลักอิมามัตเชิงมหภาคเท่านั้น
  ในหลักอิมามัตเชิงมหภาค เหตุผลทางสติปัญญาสามารถพิสูจน์ได้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมนุษย์ผู้ปราศจากบาปที่เป็นฮุจญัตของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดิน
  และเมื่อนำฮะดีษและรายงานทางประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์เกี่ยวกับการประสูติและการมีชีวิตอยู่ของท่านมาเสริมเข้า ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า ณ เวลานี้ มีเพียงอิมามมะฮ์ดี(อ.)เท่านั้นที่เป็นภาพลักษณ์ของเมตตาธรรมของพระองค์ และท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบทุกวันนี้[2]

  การวิเคราะห์ 2 กระบวนการพิสูจน์
  1. เหตุผลเชิงสติปัญญาว่าด้วยความจำเป็นต้องมีอิมามในทุกยุคสมัย:
  ก. พิสูจน์โดย “หลักแห่งเมตตาธรรม”ที่ว่า การมีนบีและอิมามถือเป็นเมตตาธรรมในแง่จิตวิญญาณที่พระองค์ทรงประทานแก่มนุษย์ ซึ่งตามหลักดังกล่าว เมตตาธรรมของพระองค์จะมีอยู่ชั่วนิรันดร์ หลักดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า สังคมมุสลิมจะต้องมีอิมามในฐานะแกนแห่งสัจธรรม เพื่อนำพาสังคมก้าวพ้นความผิดบาป
  คำพูดของท่านอิมามญะฟัรต่อไปนี้อาจสื่อถึงหลักเมตตาธรรมได้ “แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรเกินกว่าจะปล่อยให้โลกนี้ปราศจากอิมาม”[3]

  สามารถขยายความเมตตาธรรมจากการมีอิมามได้ดังนี้
  1. เพื่อปกปักษ์รักษาศาสนาของพระองค์ในระดับมหภาค[4]
  2. บ่มเพาะผู้มีจิตที่เปี่ยมศักยภาพ
  3. ธำรงค์ไว้ซึ่งแนวทางสัจธรรม
  4. เป็นแบบฉบับที่มีชีวิต ที่ผู้คนสามารถปฏิบัติตามได้[5]

  ข. หลัก”เป้าหมายสูงสุด”
  ในวิชาเทววิทยามีการพิสูจน์แล้วว่า อัลเลาะฮ์ทรงมีเป้าหมายในกิจต่างๆของพระองค์ ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ทรงมีสภาวะสมบูรณ์สูงสุดและปราศจากความบกพร่องใดๆ เป้าหมายของพระองค์คือการเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์ และเป้าหมายของการมีอยู่ของมนุษย์ก็คือการก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ กล่าวคือ มวลมนุษย์เปรียบดังต้นไม้ที่มีผลิตผลเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์[6]

  ค. หลักแห่ง”สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐสุด”
  ในวิชาอภิปรัชญา มีหลักการหนึ่งที่เรียกว่า”หลักสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐสุด”ซึ่งเชื่อว่า สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐกว่าจะมีลำดับขั้นที่สูงกว่า