แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. 114 ซูเราะฮฺ อันนาซ

114 ซูเราะฮฺ อันนาซ

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงพระกรุณาปรานี ผู้ทรงพระเมตตายิ่งเสมอ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

1. จงกล่าวเถิด ข้าฯขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ
مَلِكِ النَّاسِ
2. ผู้บัญชาแห่งมนุษยชาติ
إِلَهِ النَّاسِ
3. พระเจ้าแห่งมนุษยชาติ
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس
4. ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่ซ่อนเร้น
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس
5. ผู้ซึ่งกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ
6. [ทั้ง] จากหมู่ญินและมนุษย์