แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. 114 ซูเราะฮฺ อันนาส (An-Nas)

  114 ซูเราะฮฺ อันนาส (An-Nas)

  Rate this post

  ซูเราะฮฺ “นาส” ถูกประทานลงมาแก่ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ในมักกะฮฺ มีทั้งสิ้น 6 โองการ 20 พยางค์ กับ 79 คำ
  อัลกุรอาน บทนี้ถ้าเรียงลำดับตามการประทาน จัดอยู่ในลำดับที่ 20 หลังจาก ซูเราะฮฺ “ฟะลั” และก่อนซูเราะฮฺ “อิคลาซ” แต่ตามการจัดลำดับในปัจจุบัน อัลกุรอานบทนี้จัดอยู่ในลำดับที่ 114
  นามชื่ออัลกุรอานซูเราะฮฺนี้คือ “นาส” (ประชาชน) ซึ่งได้ตั้งชื่อตามโองการแรก ซึ่งคำนี้ถูกกล่าวซ้ำในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺนี้ 3 ครั้ง
  ความประเสริฐ
  รายงานจากท่านอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า “บุคคลใดอ่านอัลกุรอานซูเราะฮฺ “ฟะลัก,นาส, อิคลาซ” ในเราะกะอัตสุดท้ายของเซาะลาตุลลัยนฺ จะมีข่าวดีแจ้งแก่เขาว่า นะมาซของเจ้าถูกตอบรับแล้ว”
  เป็นที่ประจักษ์ว่า มรรคผลเหล่านี้สำหรับบุคคลที่อ่านอัลกุรอานซูเราะฮฺเหล่านี้แล้ว ใคร่ครวญพร้อมกับปฏิบัติตาม สาระของอัลกุรอาน
  เป้าหมายหลักของซูเราะฮฺคือ “การสอนให้รู้จักการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ เพื่อให้พ้นจากชัยฏอนมารร้าย และเยี่ยงชัยฏอน

  บทอันนาซ (An-nas)

  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงพระกรุณาปรานี ผู้ทรงพระเมตตายิ่งเสมอ

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ     (1)

  1. จงกล่าวเถิด ข้าฯขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ

  مَلِكِ النَّاسِ   (2)

  2. ผู้บัญชาแห่งมนุษยชาติ

  إِلَهِ النَّاسِ  (3)

  3. พระเจ้าแห่งมนุษยชาติ

  مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس ِ (4)

  4. ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่ซ่อนเร้น

  الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس ِ (5)

  5. ผู้ซึ่งกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์

  مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ  (6)

  6. [ทั้ง] จากหมู่ญินและมนุษย์