แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. บทบัญญัติบางประการ

  บทบัญญัติบางประการ

  Rate this post

  9.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของการถือศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การตั้งเจตนานในการถือศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้ศีลอดโมฆะ มีทั้งสิ้น 9 สิ่ง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้ศีลอดโมฆะ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สิ่งที่น่าเกลียดสำหรับผู้ถือศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การบังคับให้ชดเชยและจ่ายค่าปรับสำหรับศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การจ่ายค่าปรับสำหรับศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การชดเชยศีลอดเพียงอย่างเดียว
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กฎเกณฑ์ของการชดเชยศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การถือศีลอดเดินทาง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง บุคคลที่ได้รับการละเว้นไม่ต้องถือศีลอด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การพิสูจน์วันแรกของเดือน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ศีลอดที่ไม่อนุมัติและศีลอดที่น่าเกลียด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ศีลอดสมัครใจและสนับสนุนให้ถือ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การถืออดสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือศีลอด
  10.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่มซ์
  1.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผลประโยชน์ที่หามาได้
  2.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง แร่ธาตุต่าง ๆ
  3.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กรุสมบัติต่าง ๆ
  4.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ทรัพย์สินที่อนุมัติผสมกับทรัพย์สินที่ไม่อนุมัติ
  5.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การนำทรัพย์สินขึ้นมาจากท้องทะเล
  6.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ทรัพย์สงคราม
  7.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง พื้นดินที่ผู้ปฏิเสธอาศัยอยู่ในประเทศมุสลิมซื้อจากมุสลิม
  8.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผู้ที่สิทธิ์รับค่มซ์
  11.) บทบัญญัติเกี่ยวกับทานบังคับ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขที่เป็นข้อบังคับสำหรับทานบังคับ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ทานบังคับที่เป็นข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ อินทผลัม และองุ่นแห้ง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขั้นกำหนดของทองคำ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขั้นกำหนดของเงิน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ทานบังคับที่เป็นอูฐ วัว และแกะ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขั้นกำหนดของอูฐ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขั้นกำหนดของวัว
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขั้นกำหนดของแกะ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับทานบังคับ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์รับทานบังคับ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การตั้งเจตนาในการบริจาคทานบังคับ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทานบังคับ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ทานบังคับอัลฟิฏเราะฮ์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับทานบังคับอัลฟิฏเราะฮ์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทานบังคับฟิฏเราะฮ์
  12.) บทบัญญัติเกี่ยวกับหัจญ์
  13.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขาย
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การค้าที่น่าเกลียดสมควรละเว้น
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การค้าที่โมฆะ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของผู้ขายและผู้ซื้อ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สินค้าและสิ่งแลกเปลี่ยน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกล่าวข้อมูกมัดในการค้า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การค้าขายผลไม้
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การค้าขายเครทดิท
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การค้าขายล่วงหน้าหมายถึง จ่ายเงินก่อนและรับสินค้าภายหลัง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การค้าขายล่วงหน้า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงือนไขของการค้าขายล่วงหน้า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การขายทองคำและเงินด้วยทองคำและเงิน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การยกเลิกการค้าขาย
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการค้าขาย
  14.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการลงทุนร่วมกัน
  15.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการประนีประนอม
  16.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เช่า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของทรัพย์สินที่ให้เช่า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ให้เช่า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปของการให้เช่า
  17.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งเงินรางวัล
  18.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นดินเพื่อการเกษตร
  19.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เช่าสวนผลไม้ที่มีกำหนดเวลา
  20.) บทบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินของตนได้
  21.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งตัวแทน
  22.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ยืม
  23.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนเงิน
  24.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนอง
  25.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกัน
  26.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการค้ำประกัน
  27.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฝากสิ่งของ
  28.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน
  29.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรส
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ประเภทของการสมรส
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกล่าวข้อผูกมัด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง หลักการกล่าวข้อผูกมัดการสมรสถาวร
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง หลักการกล่าวข้อมูกมัดการสมรสชั่วคราว
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของการกล่าวข้อผูกมัดการสมรส
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ข้อตำหนิอันเป็นเหตุของการยกเลิกการสมรส
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การห้ามสมรสกับสตรีบางประเภท
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กฎเกณฑ์การกล่าวข้อผูกมัดการสมรสถาวร
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การสมรสชั่วคราว
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การมอง ปกติการมองเห็นเป็นหนึ่งในความโปรดปรานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น มนุษย์ควรใช้ความโปรดปรานดังกล่าวเพื่อสร้างความสมบูรณ์ และพัฒนาตนเองไปสู่ความสูงสุด หรืออย่างน้อยที่สุดควรใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด การมองธรรมชาติที่สวยงาม ถ้าไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่เป็นไร แต่การปกปิดตนเองไม่ให้คนอื่นเห็น หรือการมองเพศตรงข้ามที่แต่งงานกันได้ มีเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะขอกล่าวในโอกาสต่อไป
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งงาน
  30.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้นมทารก
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขการให้นมของแม่นมอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถสมรสได้
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง มารยาทการให้นม
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการให้นม
  31.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการหย่าร้าง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของการหย่าร้าง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กำหนดเวลาหลังการหย่าร้าง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กำหนดเวลาของสตรีที่สามีเสียชีวิต
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การหย่าแบบบาอิน (หมายถึงหลังการหย่าสามีไม่มีสิทธิ์กลับไปหาภรรยาอีก) และการหย่าแบบริจอีย์ (หมายถึง หลังการหย่าสามีไม่มีสิทธิ์ขับภรรยาออกจากบ้าน)
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกลับไปหาภรรยาหลังการหย่า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การหย่าแบบคุลอ์ (เคาะละฮฺ) หมายถึง ภรรยาไม่สมัครใจจะอยู่กินกับสามีอีกต่อไป นางได้มอบสินสมรส หรือทรัพย์สินส่วนอื่นให้สามีเพื่อเรียกร้องให้สามีหย่า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การหย่ามุบาราต หมายถึงภรรยาจ้างสามีให้หย่า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการหย่าร้าง
  32.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการช่วงชิงทรัพย์สิน
  33.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการพบเจอทรัพย์สินของคนอื่น
  34.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการล่าและเชือดสัตว์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การเชือดและการล่าสัตว์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง คำสั่งในการเชือดสัตว์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของการเชือดสัตว์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขการเชือดอูฐ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สิ่งที่ดีขณะเชือดสัตว์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การล่าสัตว์ด้วยอาวุธ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การล่าสัตว์ด้วยสุนัขล่าสัตว์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การประมง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การจับตั๊กแตน
  35.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับประทานและการดื่ม
  อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทรงมอบธรรมชาติทีสวยงาม สรรพสัตว์ทั้งหลาย พืช ผัก และผลไม้ เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ในการกิน ดื่ม นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม และทำเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตามความต้องการของมนุษย์ แต่เพื่อให้เกียรติและเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น และเพื่อปกป้องชีวิตมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้วางกฎเกณฑ์ในเรื่องการกินและการดื่ม
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การรับประทานและการดื่ม
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ประเภทอาหารที่เป็นทั้งเนื้อสัตว์และพืช
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์สี่เท้า สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของเนื้อสัตว์ที่อนุมัติและไม่อนุมติให้บริโภค
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง แบบอย่างอันดีงามขณะรับประทานและดื่ม
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง แบบอย่างอันดีงามในการดื่มน้ำ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง แบบอย่างอันน่าเกลียดในการดื่มน้ำ
  36.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการบนและการสัญญา
  37.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการสาบาน
  38.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทิศ
  39.) บทบัญญัติเกี่ยวกับพินัยกรรม
  40.) บทบัญญัติเกี่ยวกับมรดก
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผู้รับมรดกชั้นที่หนึ่ง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผู้รับมรดกชั้นที่สอง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผู้รับมรดกชั้นที่สาม
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การรับมรดกระหว่างสามีภรรยา
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับมรดก
  41.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเชิญชวนให้ประกอบกรรมดีและห้ามปรามกรรมชั่ว
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของการกำชับความดีและห้ามปรามความชั่ว
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ขั้นตอนของการกำชับความดีและห้ามปรามความชั่ว
  42.) บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกัน
  43.) บทบัญญัติเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในการป้องกัน
  44.) บทบัญญัติเกี่ยวกับปัญหาเกิดขึ้นใหม่การสัญญา
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การทำสัญญา
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การหมดสัญญาเช่า
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การทำธุรกิจกับธนาคาร
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การประกันภัย
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ล็อตเตอรี่ หรือฉลากกินแบ่ง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การผสมเทียม
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การชำแหละศพเพื่อศึกษา