แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. บทบัญญัติเกี่ยวกับการขับถ่าย

บทบัญญัติเกี่ยวกับการขับถ่าย

หนึ่งในปัญหาเรื่องการขับถ่าย คือ การทำความสะอาดช่องทวารหนักและเบา ด้วยเหตุนี้ จะเห็นว่า เรื่องการขับถ่ายทั้งหมดถูกนำมาวางไว้ในตอนท้ายของเรื่องการทำความสะอาด และเรื่องการขับถ่ายมีบัญญัติที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ
วาญิบ ต้องปกปิดอวัยวะให้มิดชิดจากสายตาของบุคคลอื่น แม้จะเป็นเด็กที่สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ  ได้ หรือคนวิกลจริตก็ตาม (ยกเว้นสามีภรรยา)
ฮะรอม ถ้าหันหน้าหรือหันหลังตรงกับกิบละฮฺ
มุซตะฮับ สิ่งที่ดีควรปฏิบัติในขณะขับถ่ายได้แก่
1- นั่งในสถานที่ ๆ ไม่มีใครเห็นได้
2-  เวลาเข้าห้องน้ำให้ก้าวเท้าซ้ายเข้า
3- เวลาออกจากห้องน้ำให้ก้าวเท้าขวาออก
4- ขณะที่นั่งถ่ายควรมีสิ่งปิดศีรษะ
5. ให้นั่งทิ้งน้ำหนักตัวไปทางเท้าข้างซ้าย
มักรูฮฺ สิ่งที่น่ารังเกียจในขณะขับถ่ายได้แก่
1. นั่งถ่ายนาน ๆ
2. นั่งหันหน้าตรงกับดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์
3. นั่งหันโต้ลม
4. พูดคุย ยกเว้นในกรณีจำเป็น หรือกล่าวซิกรฺ (สรรเสริญ)
5. ทำความสะอาดด้วยมือขวา
6. กินหรือดื่มในขณะขับถ่าย
7. ยืนปัสสาวะ[1]
สถานที่ ฮะรอมสำหรับการขับถ่าย
1.ตามตรอกซอยที่เป็นทางตัน ซึ่งเจ้าของไม่อนุญาต
2.สถานที่ส่วนบุคคล ที่เจ้าของไม่อนุญาต
3. สถานที่ วะกัฟ (อุทิศ) ให้เฉพาะบางกลุ่มชน
4.บนหลุมฝังศพของมุอฺมิน (ผู้ศรัทธา) โดยมีเจตนาลบหลู่ [2]
สถานที่มักรูฮฺ (น่าเกลียด) สำหรับการขับถ่าย
1. ตามทางเดิน  ถนนหนทาง ตรอกซอยและประตูทางเข้าบ้าน
2.ใต้ต้นไม้ที่ให้ผล
3.ในแม่น้ำลำคลอง
4. บนพื้นแข็ง ๆ
5.ตามรังหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ ๆ   เช่น รังปลวก  รังมดและอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน[3]
อิฮฺติยาฏวาญิบ ขณะขับถ่ายต้องไม่จับเด็กนั่งหันหน้าหรือหันหลังให้ตรงกับกิบละฮฺ แต่ถ้าเด็กนั่งเอง ไม่เป็นที่วาญิบต้องห้ามปรามหรือขัดขวางแต่อย่างใด[4]
การทำความสะอาดช่องทวารเบาและหนัก
1.ไม่สามารถใช้สิ่งอื่น (ก้อนหิน กรวด ผ้า หรือกระดาษ) ทำความสะอาดช่องทวารเบาได้นอกจากน้ำเท่านั้น
2. การทำความสะอาดช่องทวารเบา หลังจากขจัดปัสสาวะหมดแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำครั้งเดียว ก็พอ*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ช่องทวารเบา อิฮฺติยาฎให้ล้างด้วยน้ำ 2 ครั้ง จึงจะสะอาด (อิซติฟตาอาต คำถามที่ 10)
3. การทำความสะอาดาช่องทวารหนัก
– ทำความสะอาดด้วยน้ำ
– ทำความสะอาดด้วยสิ่งอื่นนอกจากน้ำยังเป็นที่สงสัยอยู่ (แต่อิฮฺติยาฏวาญิบ ถือว่าไม่สะอาด)  แต่ในสภาพเช่นนั้น (หลังจากขจัดนะญิซออกไปแล้ว และก่อนทำความสะอาดด้วยน้ำ) สามารถนะมาซได้*
*อายะตุลลอ ฮะลี คอเมเนอี การทำความสะอาดช่องทวารหนักสามารถทำได้ 2 วิธี กล่าวคือใช้น้ำล้างจนเกลี้ยงและหลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างอีก หรือใช้ก้อนหิน 3 ก้อน หรือผ้าที่สะอาดหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันเช็ดนะญิซออกไป แต่ถ้าใช้หิน 3 ก้อนแล้วยังไม่สะอาด ให้ใช้ก้อนต่อไปได้เช็ดจนกว่าจะสะอาด

[1] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 178, เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 57,59,64
[2] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 64
[3] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 79,80
[4] เล่มเดิม ข้อที่ 63