แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. บทบัญญัติเกี่ยวกับเลือด

บทบัญญัติเกี่ยวกับเลือด

1. เลือดของมนุษย์และสัตว์ที่มีเลือดไหลพุ่ง นะญิซ เช่น เลือดไก่ เลือดแพะ วัวและอื่นสัตว์ ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
2. เลือดของสัตว์ที่ไม่มีเลือดไหลพุ่ง สะอาด เช่น เลือดปลา เลือดยุง เป็นต้น
3. เลือดที่พบในไข่ไก่ไม่นะญิซ แต่อิฮฺติยาฏวาญิบไม่ให้รับประทาน  แต่ถ้าได้ตีไข่ให้เข้ากันและเลือดได้จางหายไป  รับประทานได้ไม่เป็นไร
4. เลือดที่ออกตามไรฟัน หากผสมกับน้ำลายในปากแล้วเลือดได้จางหายไปถือว่าสะอาด และถ้ากลืนน้ำลายลงไป ถือว่าไม่เป็นไร[1]
ประเด็นต่อไปนี้ถือว่าอยู่ในกฎของความสะอาด
1. สิ่งของสีแดง ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเลือด[2]
2. เลือดที่ไม่รู้ว่าเป็นของสัตว์ที่มีเลือดไหลพุ่งหรือไม่ เช่น เลือดที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าไม่รู้ว่าเป็นเลือดยุง หรือเลือดของตนเอง[3]
3.  เลือดที่ไม่รู้ว่าเป็นของสัตว์ที่มีเลือดไหลพุ่งหรือไม่ เช่น งู[4]
4. สิ่งที่ไหลออกจากบาดแผล ไม่รู้ว่าเป็นเลือดหรือน้ำเหลือง กรณีที่บาดแผลสะอาด แต่ถ้าบาดแผลนะญิซ น้ำเหลืองหรือสิ่งอื่นที่ไหลออกมาโดนบริเวณนะญิซ ถือว่านะญิซ[5]
5. เนื่องจากมีแผลบนร่างกาย และมีสิ่งเปียกไหลออกมาไม่รู้ว่าเป็นเลือดหรือไม่
สุรา และสิ่งมึนเมา
1. สุราและของเหลวทุกชนิดที่ทำให้เมา นะญิซ[6]
2. ของเหลวทุกชนิดที่ทำให้เมา (จุดเริ่มต้นเป็นของเหลว) ถึงแม้จะแข็งตัวเป็นก้อนถือว่า นะญิซ[7]
*อายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี  อิฮฺติยาฏวาญิบ นะญิซ (อิซติฟตาอาต คำถามที่ 5)
3. สิ่งของที่มิใช่ของเหลวแต่ทำให้เมา เช่น กัญชา ไม่นะญิซ ถึงแม้ว่าจะผสมกับน้ำจนกลายเป็นของเหลวก็ตาม[8]
4. น้ำองุ่นที่ต้มจนเดือดถ้าทำให้เมา ถือว่านะญิซ แต่ถ้าไม่ทำให้เมาถึงแม้ว่ากินจะฮะรอม ไม่ถือว่านะญิซ
5. อินทผลัมและองุ่นแห้ง ถ้าได้ปรุงพร้อมกับอาหาร เช่น ข้าว ไม่ฮะรอม แม้ว่าจะเดือดก็ตาม[9]
การฟิร
กาฟิร และนะญิซ
1. บุคคลที่ปฏิเสธพระเจ้า (หมายถึงผู้ที่ปฏิเสธการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า)
2. บุคคลที่ปฏิเสธสภาวะการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ็อล ฯ)
3. บุคคลที่ปฏิเสธความเป็นเอกะของอัลลอฮฺ (ซบ.) หมายถึงตั้งภาคีเทียบเคียงพระองค์
4. บุคคลที่ปฏิเสธสิ่งจำเป็นของศาสนา[10] ขณะที่รู้ดีว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็นของศาสนา ซึ่งการปฏิเสธของเขาเท่ากับเป็นการปฏิเสธสาส์นของบี หรือปฏิเสธนบี หรือยกเลิกคำสอนศาสนา
5. บุคคลที่ทำตนเป็นศัตรู ด่าว่า หรือใส่ร้ายบรรดาอิมามมะอฺซูม (อ.) เพียงท่านเดียวหรือทั้งหมด [11]*
อายุตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี  ชาวคัมภีร์ถือว่าสะอาด (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 97 คำถามที่ 324) ชาวคัมภีร์หมายถึง พวกยะฮูดียฺ นะซอรอ โซโรอัสเตอร์ และซอบิอีน (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 98คำถามที่ 327)
สองสามประเด็นสำคัญ
1. ร่างกายของกาฟิรทุกส่วน ขน ผม เล็บ และความเปียกชื้นทั้งหลาย นะญิซ
2. บุคคลที่ไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมหรือกาฟิร ถือว่าสะอาด แต่ไม่สามารถนำบทบัญญัติอื่นของมุสลิมมาใช้กับเขาได้ เช่น ไม่สามารถแต่งงานกับหญิงมุสลิม และไม่สามารถฝังในสุสานของมุสลิมได้
สิ่งที่สะอาดนะญิซได้อย่างไร
ในบทก่อนกล่าวไปแล้วว่า ของทุกสิ่งบนโลกนี้ถือว่าสะอาดยกเว้นบางสิ่ง   แต่ในบางครั้งสิ่งที่สะอาดอาจเปลี่ยนเป็นนะญิซได้ถ้าหากสิ่งนั้นไปโดนนะญิซในขณะที่ทั้งสองเปียก หรืออย่างหนึ่งอย่างใดเปียก ซึ่งความเปียกชื้นของสิ่งหนึ่งซึมไปยังอีกสิ่งหนึ่ง[12]
1. ถ้าสิ่งของสะอาดไปโดนสิ่งนะญิซ และทั้งสองนั้นเปียกชื้นซึ่งความเปียกชื้นของสิ่งหนึ่งซึมไปยังอีกสิ่ง สิ่งที่สะอาดจะนะญิซ
2. แต่ประเด็นต่อไปนี้อยู่ในกฎของสิ่งที่สะอาด
– ไม่รู้ว่าสิ่งที่สะอาดกับนะญิซโดนกันหรือไม่
– ไม่รู้ว่าสิ่งที่สะอาดกับนะญิซเปียกชื้นหรือไม่
– ไม่รู้ว่าความเปียกชื้นจากสิ่งหนึ่งซึมไปยังอีกสิ่งหรือไม่[13]
สองสามประเด็นสำคัญ
1. การรับประทานหรือดื่มสิ่งนะญิซ ฮะรอม [14]
2. ถ้าเห็นว่าบุคคลหนึ่งกำลังรับประทานนะญิซ หรือสวมเสื้อผ้าที่เปื้อนนะญิซนะมาซ ไม่จำเป็นต้องบอกให้รู้[15]
3. สิ่งที่สะอาดถ้าสงสัยว่านะญิซหรือไม่ ถือว่าสะอาด และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแต่อย่างใด ถึงแม้จะสามารถเข้าใจถึงความสะอาดหรือนะญิซได้ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้อยู่ในกฎของความสะอาด ไม่จำเป็นต้องถามหรือสอบสวนแต่อย่างใด ฉะนั้น
– น้ำหอม ที่ผู้มิใช่มุสลิมเป็นผู้ผลิต แต่ไม่รู้ว่าร่างกายของเขาโดนน้ำหอมหรือไม่
– ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม เช่น ภาชนะ ผ้าเช็ดตัว ห้องน้ำ ห้องส้วมสบู่ เตียงนอน และอื่น ๆ หรือแม้แต่ที่จับ ถ้าหากไม่มั่นใจว่ากาฟิรได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นขณะร่างกายเปียกชื้น หรือไม่สามารถพิสูจน์นะญิซได้จากวิธีทางอื่น ถือว่าสะอาด
– ข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่ในบ้านเช่าหรือบ้านซื้อ ซึ่งก่อนหน้านั้นกาฟิรเคยอยู่มาก่อน เช่น ของใช้ในครัว พรม ตู้เสื้อผ้า ที่จับประตู หรือสิ่งอื่น หากไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นนะญิซ  ถือว่าสะอาด
– เบาะรถประจำทางหรือแท็กซี่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม ขณะที่ฝนตกและร่างกายเปียกชื้น ถ้าไม่มั่นใจว่าเบาะนั้นเปื้อนนะญิช  การนั่งลงบนเบาะไม่ทำให้ร่างกายและเสื้อผ้านะญิซ
– การใช้ช้อน ถ้วยจาน แก้วน้ำ และของใช้อื่น ๆ ในร้านอาหาร ถ้าไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นเปื้อนนะญิซ ถือว่าสะอาด
– น้ำอัดลมและเครื่องดื่มต่าง ๆ โดยปกติเป็นสิ่งสะอาดและฮะลาล แต่ไม่รู้ว่าโดนร่างกายกาฟิรหรือไม่ ถือว่าสะอาด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้บรรจุโดยใช้เครื่องจักรกล
– เครื่องอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ เช่น น้ำตาล ช็อกโกแลต ขนมปัง หมากฝรั่ง และอื่น ๆ ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศมุสลิม ถ้ามั่นใจว่าร่างกายกาฟิรไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้น หรือไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นนะญิซ ถือว่าสะอาด
– ถั่ว ผลไม้ และผักต่าง ๆ ที่บุคคลที่มิได้เป็นมุสลิมเป็นผู้ขาย แต่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่นะญิซ ถือว่าสะอาด แม้ว่าผู้ที่มิได้เป็นมุสลิมจะเป็นผู้เพราะปลูก เก็บเกี่ยว หรือแบกหามก็ตาม
– น้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ทำจากไขมันสัตว์หรือพืช หากไม่มั่นใจว่านะญิซ หรือเปื้อนนะญิซ ถือว่าสะอาด
– ของเหลวต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือใช้ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเบนซิน หรือแก๊สโซลีน น้ำมันก๊าด น้ำมันโซล่า จาระบี หรือสิ่งอื่นซึ่งผู้กลั่นน้ำมัน หรือจำหน่ายมิใช่มุสลิม แต่ไม่มั่นใจว่านะญิซ ถือว่าสะอาด
– อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับงานต่าง ๆ ถ้าให้บุคคลที่มิได้เป็นมุสลิม เช่น ผ้าที่ใช้ตับเย็บเสื้อผ้า หรือรถยนต์ที่ส่งไปซ่อม หลังจากรับของคืนแล้วถ้าไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นนะญิซ ถือว่าสะอาด
– ขนมปังหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่มุสลิมไม่ได้ปรุง แต่วัตถุดิบเดิมเป็นสิ่งสะอาดและไม่มั่นใจว่านะญิซ ถือว่าสะอาด
– การจับมือกับกาฟิรขณะที่มือไม่เปียก หรือเพียงแค่ชื้นแต่ไม่สามารถซึมไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้ หรือมั่นใจว่าไม่ซึมแน่นอน ถือว่ามือมุสลิมไม่นะญิซ
[1] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 96, 98 จนถึง 101
[2] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่ม 1 หน้า 64 ข้อที่ 7
[3] อ้างแล้วเล่มเดิม
[4] อ้างแล้วเล่มเดิม
[5] อ้างแล้ว หน้า 65 ข้อที่ 8, 9
[6] อ้างแล้ว หน้า 69
[7] อ้างแล้วเล่มเดิม
[8] อ้างแล้วแล่มเดิม
[9] อ้างแล้ว หน้า 70 ข้อที่ 3
[10] สิ่งจำเป็นของศาสนาหมายถึง  สิ่งที่มุสลิมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา เช่น นะมาซ  การถือศีลอด และการจ่ายซะกาตเป็นต้น
[11] ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่ม 1 หน้า 118
[12] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 125
[13] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 136 , อัล อุรวุตุลวุวกอ เล่ม 1 หน้า 79 ข้อที่ 1
[14] อ้างแล้ว ข้อที่ 141
[15] อ้างแล้ว ข้อที่ 143