แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. 109. ซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน (Al-Kafirun)

109. ซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน (Al-Kafirun)

ความหมายโดยสรุป
เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 6 อายะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่ให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮฺ และพ้นจากการตั้งภาคี และการหลงทาง พวกมุชริกีนได้เรียกร้องท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไปสู่การทำสัญญาสงบศึก และเรียกร้องท่านให้สักการะบูชาบรรดาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี และพวกเขาจะเคารพภักดีพระเจ้าของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีเช่นกัน ดังนั้นซูเราะฮฺจึงถูกประทานลงมาเป็นการตัดความหวังและความโลภของพวกกุฟฟาร และการชี้ขาดตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับพวกบูชาเจว็ด และรูปปั้น อีกทั้งเป็นการตอบโต้แก่พวกกุฟฟารต่อการนึกคิดที่น่าสังเวชทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตา พระผู้ทรงปรานียิ่งเสมอ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
1. จงกล่าวเถิด โอ้ บรรดาผู้ปฏิเสธ
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
2. ข้าจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอยู่
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
3. พวกเจ้ามิได้เป็นผู้เคารพภักดีต่อพระเจ้าที่ข้าเคารพภักดี
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
4. และข้ามิได้เป็นผู้เคารพบูชาต่อสิ่งที่พวกเธอเคารพบูชา
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
5. พวกเจ้ามิได้เป็นผู้เคารพภักดีต่อพระเจ้าที่ข้าเคารพภักดี
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
6. (เมื่อเป็นเช่นนี้) สำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้า และสำหรับข้าก็คือศาสนาของข้า