แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ผูกมัดเข่าของอฐ

  ผูกมัดเข่าของอฐ

  Rate this post

  ร่วมหลายชั่วโมงที่กองคาราวานได้ออกเดินทางมาความเหน็ดเหนื่อยได้แผ่กระจายไปทั่วรวมทั้งผู้ขี่และสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ ดังนั้นเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ทุกคนจึงหยุดพัก ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ซึ่งร่วมเดินทางมากับกองคาราวานนี้ด้วย ท่านได้ทำให้อูฐคุกเข่าและลงจากหลังอูฐ สิ่งแรกที่ทุกคนจักต้องกระทำในความคิดของทุกคนแล้วคือการพาตัวเองให้ไปถึงยังบ่อน้ำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้  และดื่มมัน    หลังจากนั้นก็เตรียมตัวทำวุฎุ  เพื่อการนมาซ
  ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หลังจากที่ลงจากหลังอูฐแล้วก็ได้มุ่งไปสู่บ่อน้ำ แต่หลังจากผ่านไปไม่กี่ย่างก้าวท่านก็หันหลังกลับมาที่อูฐโดยมิได้พูดสิ่งใดเลย บรรดาศอฮาบะฮฺและผู้ช่วยเหลือทุกคนแปลกใจ และกล่าวแก่ตนเองว่า การที่ได้หยุดพักที่นี่มิได้เป็นการพึงใจของท่าน ศาสดา (ซ็อล ฯ) ดอกหรือ  และท่าน  (ซ็อล ฯ) จะออกคำสั่งให้ออกคำเดินทางต่อกระนั้นหรือ  ทุกสายตาจ้องมอง และทุกหูคอยฟังคำสั่งจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ทุกคนยิ่งแปลกใจยิ่งขึ้นเมื่อท่าน (ซ็อล ฯ) ได้เดินไปยังอูฐของท่าน และหยิบเครื่องมือผูกมัดเข่าของอูฐ และทำการมัดเข่าของมันเมื่อเสร็จแล้วท่านจึงได้เดินไปยังบ่อน้ำ
  เสียงถามกันต่างๆ นานา ดังขึ้น โอ้ ท่านรอซูลุลลอฮ (ซ็อล ฯ) ทำไมท่านจึงไม่สั่งพวกเราให้ปฏิบัติการงานนี้แด่ท่านเล่า  ทำไมท่านจึงทำด้วยตนเองเราพร้อมและยินดีรับใช้ท่านเสมอ”
  ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้ตอบแก่พวกเขาว่า  จงอย่าขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ในการงานของตนเอง แม้กระทั่งเศษไม้อันหนึ่งของแปรงสีฟัน[1]

  [1] กุฮฺลุลบะซัร มุฮัดดัสกุมมี หน้า 69