แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ผู้ร่วมเดินทางไปทำฮัจญฺ

  ผู้ร่วมเดินทางไปทำฮัจญฺ

  Rate this post

  ชายผู้หนึ่งซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการทำพิธีฮัจญฺ เขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆ ในการเดินทาง และผู้ร่วมเดินทางทุกคนแด่ท่านอิมาม ซอดิก (อ.) โดยเฉพาะเขาได้ยกย่องชมเชยผู้ร่วมเดินทางของเขาผู้หนึ่งว่าเป็นชายที่มีเกียรติอย่างสูงเรารู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีผู้ร่วมเดินทางเยี่ยงชายประเสริฐผู้นี้ ตั้งแต่แรกเริ่มจนจบสิ้นการเดินทางเขาจะหมกมุ่นอยู่กับการเคารพภักดีต่อพระเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่นเมื่อเราได้หยุดพักอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง หลังจากที่เขาได้เข้าไปในบ้านหลังนั้น ทันทีทันใดเขาได้มุ่งไปยังมุมหนึ่ง และได้ปูผ้าซะญะดะฮฺออก และหมกมุ่นอยู่กันการอิบาดัตของเขา
  อิมาม  “แล้วผู้ใดคอยปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของเขา  และผู้ใดที่คอยดูแลสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะของเขาเล่า
  ชายผู้นั้น  “ภารกิจต่างๆ ของเขานั้นตกอยู่กับเราด้วยความภาคภูมิใจของเรา เขาเพียงแต่อยู่กับการงานที่ประเสริฐของเขา เขามิได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกันการงานนั้นเลย”
  อิมาม “ดังนั้นพวกท่านทุกคนประเสริฐและมีเกียรติกว่าชายผู้นั้นซะอีก”[1]

  [1] กุฮฺลุลบะซัร มุฮัดดัสกุมมี หน้า 69