แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ผู้สร้างระบบคือใคร

  ผู้สร้างระบบคือใคร

  Rate this post

  สมองกล
  ปัจจุบันนี้มนุษย์มักจะทำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนส่วนใหญ่ของตนได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งหนึ่งในเครื่องอำนวยความสะดวกที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งได้แก่สมองกล เราทุกคนคงจะทราบถึงวิธีการทำงานของมันมาบ้างพอสมควร ตัวอย่างเช่น สมองกลประเภทหนึ่งสามารถแสดงประวัติคนไข้ในเวลาเพียงเสี้ยวนาทีให้แก่แพทย์โดยละเอียด อีกทั้งในการวินิจฉัยโรคต่างๆยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของอาการป่วยทุกๆอาการที่ได้รับการรายงานไว้ในปีที่ผ่านมาหรือสิบปีที่แล้ว พร้อมกับแนะนำแนวทางในการรักษาผู้ป่วยอีกด้วยเช่นกัน เครื่องสมองกลดังกล่าวสามารถสั่งยาที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล และคอยแจ้งให้พยาบาลนำยาไปให้คนป่วยตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้สมองกลยังถูกนำมาใช้ตามโรงงานใหญ่ๆ ในการควบคุมและจัดระบบการทำงานของเครื่องจักรกลด้วยเช่นกัน ( นิตยสาร ดอเน็ชมันด์ ฉบับประจำเดือนบะฮฺมัน ๑๓๔๖ (ค.ศ. ๑๙๖๘), หน้า ๓๙-๔๒)
  ครัวอัตโนมัต
  ORBIS คือชื่อของเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถจัดเตรียมอาหารชั้นเยี่ยมสำหรับรองรับแขกหลายพันคนได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
  ปัจจุบันนี้ในบางประเทศ เครื่องมือดังกล่าวถูกนำมาใช้ในร้านอาหารริมทาง การทำงานของเครื่องมือนี้เท่ากับการทำงานของคนครัวถึง ๒๐ คนเลยทีเดียว
  เมื่อเรานำรถยนต์ไปจอดที่ร้านอาหาร เราจะเห็นลำโพงติดตั้งอยู่ข้างๆตัวเรา ในทันทีที่เรากดปุ่มจะได้ยินเสียงพูดว่า “คุณจะสั่งอะไรครับ ” หลังจากที่เราสั่งอาหารสักสองสามชนิดประมาณไม่เกินสิบนาที อาหารตามสั่งก็จะถึงมือเรา
  วิธีการทำงานของครัวอัตโนมัติ
  เมื่อลูกค้ากดปุ่ม ไฟของครัวอัตโนมัติจะสว่างขึ้น และเมื่อลูกค้าสั่งอาหาร เช่น แซนด์วิช เจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่หน้าครัวอัตโนมัติจะกดปุ่มต่างๆสั่งงานทันที เครื่องจักรกลจะเริ่มนำเอาขนมปังมาผ่าโดยอัตโนมัติ ในเวลาเดียวกันนั้นเนื้อชิ้นหนึ่งจะถูกส่งไปย่างในเตาประมาณ ๔ นาทีเศษๆ หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับมาวางบนขนมปังพร้อมๆกับส่วนผสมอื่นๆโดยอัตโนมัติ แซนด์วิชร้อนๆจะถูกห่อด้วยพลาสติกและพร้อมที่จะนำส่งให้ลูกค้าต่อไป (นิตยสาร ดอเน็ชมันด์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๐)
  เครื่องกลอัตโนมัติและเป็นระบบดังกล่าว ปราศจากผู้สร้างและวางระบบ และเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญกระนั้นหรือ หรือว่าเป็นผลผลิตทางปัญญาของนักวิชาการที่ได้คิดประดิษฐ์เครื่องกลดังกล่าวขึ้นมาด้วยการคำนวณนับอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  แน่นอนที่สุดความเป็นระบบที่เราเห็นได้ในสองตัวอย่างข้างต้นนั้น ย่อมเป็นผลของความคิดของผู้วางระบบและผู้ประดิษฐ์มันอย่างแน่นอน กล่าวคือ หากไม่มีผู้ประดิษฐ์และเขาไม่ได้สร้างเครื่องกลดังกล่าวขึ้นมาด้วยการคำนวณที่ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดแล้ว เครื่องกลเหล่านี้ย่อมจะไม่มีขึ้นอย่างแน่นอน
  ณ จุดนี้เองที่บทพิสูจน์และหลักการที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปประการหนึ่งได้สำแดงตัวเองออกมาอย่างชัดเจนว่า ความเป็นระบบและแบบแผนจำต้องเกิดขึ้นมาจากต้นกำเนิดที่รอบรู้และมีความสามารถ ในขณะเดียวกันความบังเอิญไม่อาจที่จะเป็นที่มาของความน่าอัศจรรย์ใจ ความเป็นระบบ และการมีระเบียบแบบแผนได้ ทั้งนี้เนื่องจากทุกสิ่งย่อมมีผลเฉพาะตัวของมัน ในทำนองเดียวกันกับที่การคาดหวังการเผาไหม้จากน้ำเย็นนั้นถือว่าเป็นความคาดหวังล้มๆแล้งๆ การคาดหวังความเป็นระบบและการคำนวณอย่างแม่นยำจากความบังเอิญ ก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกัน
  ดังนั้น ความเป็นระบบและการมีระเบียบแบบแผนอันแยบยลที่เห็นได้ในสมองกล ระบบประสาท กลไกในการย่อยอาหาร หัวใจ ดวงตา หู และตัวอย่างอื่นๆ นั้น ถือเป็นหลักฐานและประจักษ์พยานยืนยันว่าโลกของสรรพสิ่งต่างๆต้องมีผู้สร้างและผู้วางระบบที่มีความรอบรู้และพลานุภาพอย่างแน่นอน และหากเรายิ่งพิจารณาความลี้ลับต่างๆของระบบแห่งการสร้างสรรค์ให้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นเท่าใด เราก็ยิ่งจะตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างมากขึ้นเท่านั้น เราสามารถกล่าวได้หรือว่าสมองมนุษย์และความน่าอัศจรรย์ใจต่างๆของร่างกายมีความแยบยลและซับซ้อนน้อยไปกว่าสมองกล
  อย่างไรก็ตาม เราจะต้องยอมรับในที่สุดว่า สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของผู้เป็นต้นกำเนิดที่ทรงความรู้และทรงพลานุภาพของโลกและเป็นผู้วางระบบให้กับโลก นอกจากนี้สติปัญญาและการรับรู้ที่มนุษย์มีอยู่ก็ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของผู้สร้างที่รอบรู้และสำเหนียก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ปราศจากการสำเหนียกและการรับรู้นั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยิบยื่นการสำเหนียกและการรับรู้ดังกล่าวให้กับสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมา
  กุรอานอันจำเริญได้บ่งชี้ถึงสัจธรรมและหลักการอันแจ่มชัดดังกล่าวนี้ไว้ในหลายโองการ อาทิเช่น กุรอานกล่าวว่า “พระองค์คือผู้ทรงยกชั้นฟ้าทั้งหลายไว้โดยปราศจากเสาค้ำจุนที่พวกสูเจ้าจะมองเห็นได้…และพระองค์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของพระองค์ ซึ่งแต่ละสิ่งนั้นจะโคจรไปจนกระทั่งวาระที่ได้กำหนดไว้ พระองค์ทรงบริหารและจัดระเบียบกิจการของโลก และทรงสาธยายแจกแจงสัญญาณต่างๆของพระองค์อย่างชัดแจ้ง เพื่อพวกสูเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระผู้อภิบาลของพวกสูเจ้า” (อัร-เราะอฺดฺ, ๒)