แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ระบบการสร้างสรรค์กับการกำหนดกฎเกณฑ์

  ระบบการสร้างสรรค์กับการกำหนดกฎเกณฑ์

  Rate this post

  การประสานกันระหว่างระบบการสร้างสรรค์กับการกำหนดกฎเกณฑ์
  นอกจากการประสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างสรรพสิ่งที่มีอยู่ในระบบของการสร้างสรรค์แล้ว ในระบบของการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็มีความกลมกลืนเช่นเดียวกัน เช่น
  1. ระบบการสร้างสรรค์ พระองค์ทรงสร้างสรรค์สิ่งที่ดีทีสุด
  อัล-กุรอาน กล่าวว่า พระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้ทุกสรรพสิ่งถูกสร้างดีงาม และพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดิน (อัล-กุราอน บทอัซซัจญดะฮฺ โองการที่ 7)
  ในระบบของการกำหนดกฎเกณฑ์ (อัล-กุรอาน) เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ดีที่สุด
  อัล-กุรอาน กล่าวว่า อัลลอฮฺได้ทรงประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมา อันเป็นคัมภีร์คล้องจองกัน (อัล-กุราอน บทอัซซุมัร โองการที่ 23)
  2.ในระบบของการสร้างสรรค์พระองค์เชิญชวนให้มนุษย์ใคร่ควร
  อัล-กุรอาน กล่าวว่า พวกเขามิได้ใคร่ครวญในตัวของพวกเขาดอกหรือ (อัล-กุราอน บทอัรโรม โองการที่ 8)
  และพวกเขามิได้มองดูการบริหารบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงบังเกิดขึ้นดอกหรือ (อัล-กุราอน บทอัลอะอฺรอฟ โองการที่ 185)
  ในระบบของการวางกฎเกณฑ์ (อัล-กุรอาน) ได้มีคำสั่งให้มนุษย์ใคร่ครวญและตรึกตรองเช่นกัน
  อัล-กุรอาน กล่าวว่า พวกเขามิได้พิจารณาใคร่ครวญ อัลกุรอานดอกหรือ แต่ว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่ (อัล-กุราอน บทมุฮัมมัด โองการที่ 24)
  3.ในระบบของการสร้างสรรค์ไม่มีข้อตำหนิใดๆทั้งสิ้น
  อัล-กุราอน กล่าวว่า พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้น ๆ สูเจ้าจะไม่เห็นความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาปรานีแต่อย่างใด ดังนั้น สูเจ้าจงมองดูอีกซิว่า สูเจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหม (อัล-กุราอน บทอัลมุลกฺ โองการที่ 3)
  ในระบบของการวางกฎเกณฑ์สูเจ้าก็จะไม่เห็นความแตกต่างแต่อย่างใด
  อัล-กุรอาน กล่าวว่า พวกเขาไม่พิจารณาดูอัล-กุรอานบ้างหรือว่า ถ้าอัล-กุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮฺแล้ว แน่นอน พวกเขาก็จะพบว่าในนั้นมีความขัดแย้งกันมากมาย (อัล-กุราอน บทอัลนิซาอฺ โองการที่ 82)
  4.ความจำเริญและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือแหล่งที่มาของระบบสร้างสรรค์
  อัล-กุรอาน กล่าวว่า ความจำเริญยิ่งแด่พระผู้ทรงบันดาลให้ชั้นฟ้ามีหมู่ดวงดาว ทรงบันดาลให้มีตะเกียงและดวงเดือนเรืองแสงนวลผ่องระหว่างมัน (อัล-กุราอน บทอัลฟุรกอน โองการที่ 61)
  ความเจริญจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ (อัล-กุราอน บทอัซซุครุฟ โองการที่ 85)
  ในระบบของการวางกฎเกณฑ์ก็มาจากความจำเริญและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
  อัล-กุรอาน กล่าวว่า ความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ ผู้ทรงประทานอัลกุรอาน แก่บ่าวของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นผู้ตักเตือนแก่ปวงบ่าวทั้งมวล (อัล-กุราอน บทอัลฟุรกอน โองการที่ 1)
  การตอบแทนสิ่งที่ขาดหายในการสร้าง
  หนึ่งในแนวทางการรู้จักพระเจ้า คือ การใคร่ครวญอย่างรอบครอบว่าพระองค์ทรงตอบแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างไร เช่น เมื่อร่างกายของมนุษย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีเลือดไหลออกมาจำนวนมากทำให้ร่างกายอ่อนแอ แต่พระเจ้าทรงสร้างร่างกายมนุษย์มาให้มีระบบเหนือธรรมชาติ และเหนือโรงงานซอกเลือดทั่วไปเพียงแค่มนุษย์รับประทานอาหารและน้ำธรรมดาก็สามารถทำแทนเลือดที่ขาดหายไป หรือกระดูกที่แตกหักหรือทดแทนพลังงานที่สุญเสียไปให้กลับมาแข้งแรงเหมือนเดิมได้ น้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าได้ชำระล้างฝุ่นละอองให้อากาศให้คืนสู่สภาพสดใสเหมือนเดิม
  น้ำสกปรกโสโครกทั้งหลายไหลซึมลงสู่พื้นดิน ดินก็เหมือนกับเครื่องกรองชั้นดีที่ดูดซับสิ่งโสโครก และเชื้อโรคต่างๆไว้ในตัวหลังจากนั้นดินได้คืนน้ำสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
  ใบไม้ต่าง ๆ มีหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ที่มนุษย์และสัตว์หายใจออกมา และนำไปฟอกเปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจนคืนสู่บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเพื่อยังประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ต่อไป
  ความอ่อนแอของทารกสามารถทดแทนได้ด้วยความรักและความเอ็นดูของมารดา ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆสามารถทดแทนได้ด้วยการปล่อยวางและลืมเลือน