แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. วุฎูอฺอิรติมาซียฺ

วุฎูอฺอิรติมาซียฺ

1. วุฎูอฺอิรติมาซียฺ หมายถึงบุคคลนั้นได้เอาหน้าและมือจุ่มลงในน้ำโดยเนียติวุฏูอฺ หรือเอาอวัยวะเหล่านั้นจุ่มลงในน้ำเมื่อเอาขึ้นมาแล้วเนียตวุฏูอฺ[1]
2. อิฮฺติยาฏวาญิบ วุฎูอฺอิรติมาซียฺขณะจุ่มอวัยวะลงในน้ำต้องจุ่มจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ดังนั้น วุฏูอฺอิรติมาซียฺต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
– เนียตวุฎูอฺแล้ว ให้เอาหน้าจุ่มลงในน้ำโดยเอาหน้าผากลงก่อน และเอาแขนขวาและซ้ายจุ่มลงในน้ำให้เริ่มจากข้อศอกโดยเนียตวุฎูอฺ เมื่อนำแขนขึ้นจากน้ำแล้วให้เนียตวุฎูอฺอีก เนื่องจากน้ำที่ติดอยู่ที่ฝ่ามือต้องใช้เช็ดศีรษะและหลังเท้า ซึ่งการเช็ดต้องใช้น้ำที่เหลือจากวุฎูอฺเท่านั้น
– ไม่ได้เนียตวุฎูอฺ แล้วเอาหน้าและแขนทั้งสองข้างจุ่มลงในน้ำ แต่ได้เนียตวุฏูอฺขณะที่จะเอาหน้าขึ้นจากน้ำ ซึ่งต้องเอาหน้าผากขึ้นก่อน ส่วนแขนให้เอาข้อศอกขึ้นก่อน[2]
3. ถ้าเอาอวัยวะบางส่วนทำวุฎูอฺแบบอิรติมาซียฺ และบางส่วนวุฎูอฺแบบตัรตีบี ไม่เป็นไร
จำเป็นต้องใส่ใจต่อขั้นตอนของวุฎูอฺอิรติมาซียฺ หมายถึง ไม่สามารถนำใบหน้าและแขนทั้งสองจุ่มลงน้ำพร้อมกันได้ ทว่าอันดับแรกให้เอาใบหน้าจุ่มลงน้ำก่อน หลังจากนั้นแขนขวาและแขนซ้ายตามลำดับ
เงื่อนไขของวุฎอฺ
เงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไปนี้ ถือว่าวุฎูอฺถูกต้อง ฉะนั้น ถ้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดขาดหายไป วุฏูอฺบาฏิล
1. เงื่อนไขของน้ำและภาชนะใส่น้ำวุฎูอฺ
– น้ำต้องสะอาด (ไม่เป็นนะญิซ)
– น้ำต้องได้รับอนุญาต (ไม่ใช่น้ำขโมยมา)
– น้ำต้องบริสุทธิ์ (ไม่ใช่น้ำผสม)
– ภาชนะใส่น้ำต้องได้รับอนุญาต
-ภาชนะใส่น้ำต้องไม่ใช่เงินหรือทองคำ
2. เงื่อนไขของอวัยวะวุฎูอฺ
– ต้องสะอาด
– ต้องไม่มีอุปสรรคกีดขวางน้ำ
3. เงื่อนไขการทำวุฏูอฺ
– ต้องทำตามขั้นตอนตามลำดับดังที่กล่าวไปแล้ว
– ต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้งระยะให้ห่างจนเกินไประหว่างวุฎูอฺ
– ต้องปฏิบัติด้วยตัวเอง (โดยไม่พึ่งคนอื่น)
4. เงื่อนไขผู้วุฏูอฺ
–  การใช้น้ำไม่เป็นอุปสรรคหรือสร้างปัญหาแก่เขา
– ต้องเนียตเพื่อแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) ไม่ใช่เพื่อโอ้อวด
เงื่อนไขของน้ำและภาชนะที่ใช้วุฏูอฺ
1. การวุฏูอฺด้วยน้ำนะญิซหรือน้ำผสม วุฎูอฺบาฏิล (โมฆะ) ถึงแม้จะรู้ว่าน้ำนะญิซหรือน้ำผสมหรือไม่รู้หรือหลงลืมก็ตาม[3]
2.น้ำที่ใช้วุฎูอฺต้องได้รับอนุญาต ดังนั้น ประเด็นต่อไปนี้ วุฏูอฺ บาฏิล
– วุฏูอฺด้วยน้ำที่เจ้าของไม่อนุญาต (ซึ่งการไม่อนุญาตเป็นที่รู้กัน)
– วุฏูอฺด้วยน้ำที่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของอนุญาตหรือไม่
– วุฏูอฺด้วยน้ำที่ถูกวะกัฟ (อุทิศ) ให้คนบางกลุ่มเท่านั้น เช่น สระน้ำภายในโรงเรียน หรือสถานที่ทำวุฏูอฺเฉพาะของโรงแรม หรือสถานที่อื่น ๆ ที่คล้ายกัน[4]
3. วุฏูอฺด้วยน้ำจากแม่น้ำที่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของอนุญาตหรือไม่ ไม่เป็นไร  แต่ถ้าเจ้าของขัดขวางไม่ให้วุฏูอฺ อิฮฺติยาฏวาญิบ ไม่ให้วุฏอฺ[5]
4. ถ้าน้ำที่ใช้วุฎูอฺอยู่ในภาชนะที่ขโมยมา และได้วุฎูอฺด้วยน้ำนั้น วุฏูอฺบาฏิล[6]
เงื่อนไขของอวัยวะวุฏูอฺ
1. อวัยวะวุฏูอฺ  ขณะล้างหรือเช็ดต้องสะอาด[7]
2. ถ้ามีสิ่งกีดขวางบนอวัยวะที่ต้องล้าง หรือเช็ดขณะวุฏูอฺ ซึ่งเป็นอุปสรรคขวางน้ำไม่ให้ไปโดนผิวหนัง หรืออยู่บนอวัยวะที่ต้องเช็ด แม้ว่าไม่ได้กีดขวางน้ำเวลาเช็ดก็ตาม เวลาวุฏูอฺต้องขจัดออก[8]
3. ลายเส้นปากกา ดินสอ สี จาระบี หรือครีม ถ้าสีไม่มีน้ำมันผสมถือว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับวุฏูอฺ แต่ถ้ามีน้ำมันผสมอยู่ (เมื่อเวลาใช้จะติดที่ผิวหนัง) ดังนั้น ต้องขจัดออก[9]
เงื่อนไขและวิธีวุฏูอฺ
1. ต้องทำเป็นขั้นตอน[10] หมายถึง วุฏูอฺต้องทำไปตามลำดับต่อไปนี้
– ล้างหน้า
– ล้างแขนขวา
– ล้างแขนซ้าย
– เช็ดศีรษะ
– เช็ดหลังเท้าขวา
– เช็ดหลังเท้าซ้าย
ถ้าไม่วุฏูอฺไปตามขั้นตอนหรือทำสลับกัน วุฏูอฺบาฏิล
2. มุวาลาต
1. มุวาลาต หมายถึง การทำอย่างต่อเนื่อง โดยต้องไม่ทิ้งระยะให้ห่างจนเกินไประหว่างการทำวุฏูอฺ
2. ขณะวุฏูอฺ ถ้าทิ้งระยะเวลาให้ห่างออกไปหมายถึงก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป อวัยวะส่วนที่ล้างหรือเช็ดแล้วก่อนหน้านี้แห้งลง วุฏูอฺบาฏิล[11]
3. ต้องไม่พึ่งคนอื่น
1. ผู้ที่สามารถวุฏูอฺได้ด้วยตัวเองต้องไม่พึ่งผู้อื่น ฉะนั้น ถ้ามีคนอื่นล้างหน้าหรือล้างมือ หรือเช็ดศีรษะและเท้าให้เขา วุฏูอฺบาฎิล[12]
2. ถ้าไม่สามารถวุฏูอฺได้ด้วยตนเอง ต้องหาตัวแทนวุฏูอฺให้เขา ถ้าเขาเรียกค่าจ้างและสามารถจ่ายได้ต้องจ่ายให้เขาแต่ตนต้องเนียตวุฏูอฺเอง[13]
เงื่อนไขของผู้วุฏูอฺ
1. ผู้วุฏูอฺรู้ว่า ถ้าเขาวุฎูอฺจะไม่สบายหรือกลัวว่าจะไม่สบายต้องตะยัมมุมแทน ถ้าวุฏูอฺถือว่าบาฏิล แต่ถ้าไม่รู้ว่าน้ำเป็นอันตรายต่อตัวเอง และได้วุฏูอฺ หลังจากนั้นรู้ว่าน้ำเป็นอันตราย วุฏูอฺถูกต้อง[14]
2. วุฏูอฺต้องเนียตเพื่อแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) หมายถึง เพื่อปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจึงได้วุฏูอฺ[15]
3. การตั้งเจตนา (เนียต) ไม่จำเป็นต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูด หรือตั้งมั่นอยู่ในใจตลอดเวลา เพียงแค่รู้ว่ากำลังวุฎูอฺเท่านั้นก็พอ หมายถึงถ้ามีใครถามว่ากำลังทำอะไร สามารถตอบได้ทันทีว่า กำลังวุฏูอฺ[16]
ประเด็นสำคัญ
กรณีที่เวลานะมาซเหลือน้อยมาก ถ้าวุฎูอฺจะทำให้นะมาซทั้งหมดหรือบางส่วนต้องออกนอกเวลา ดังนั้น ต้องตะยัมมุมแทน[17]

[1] เตาฎีอุลมะซาอิล ข้อที่ 261
[2] อ้างแล้ว ข้อที่ 261
[3] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 265
[4] อัล อุรวะตุลวุวกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 225 ข้อที่ 6, 7, 8, เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 267,272
[5] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 271
[6] เล่มเดิม เงื่อนไขวุฏูอฺ เงื่อนไขที่ 4
[7] เล่มเดิม หน้าที่ 35 เงื่อนไขที่ 6
[8] เล่มเกิม หน้าที่ 37 เงื่อนไขที่ 13 ข้อที่ 259
[9] อิสติฟตาอาต เล่มที่ 1 หน้าที่ 36, 37 คำถามที่ 40-45
[10] ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่มที่ 1 หน้าที่ 28
[11] เล่มเดิม หน้าที่ 28 ข้อที่ 15, เตาฏีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 283
[12] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 234
[13] เตาฏีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 286
[14] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่232, เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 277, 672
[15] เตาฎีฮุลมะซาอิล หน้าที 31 เงื่อนไขที่ 8
[16] เล่มเดิม ข้อที่ 282
[17] เล่มเดิม ข้อที่ 280