แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. วุฏูอฺบาฎิล (เสีย) ได้อย่างไร

  วุฏูอฺบาฎิล (เสีย) ได้อย่างไร

  Rate this post

  สาเหตุที่ทำให้วุฎูอฺบาฏิลมี 7 ประการดังต่อไปนี้
  1. ได้ปัสสาวะ อุจจาระ หรือผายลมออกมา
  2. นอนหลับสนิทหูไม่ได้ยิน และตามองไม่เห็น
  3.สิ่งที่ทำลายสติปัญญา เช่น สลบหมดสติ  เป็นลม  เป็นบ้า เมา และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  4.ระดูเกินกำหนด (อิสติฮาเฏาะฮฺ)
  5.สาเหตุที่ทำให้ฆุซลฺ เช่น อสุจิเคลื่อนออกมา  หรือสัมผัสศพ[1]
  สิ่งที่เป็นมุซตะฮับสำหรับวุฏูอฺ[2]
  1. ต้องใช้น้ำไม่เกิน 1 มุด ( 1 มุดเท่ากับ 750 กรัม)
  2. แปรงฟันก่อนการวุฏูอฺ ถึงแม้ว่าจะแปรงด้วยนิ้วมือก็ตาม
  3. ถ้าวุฎูอฺด้วยน้ำจากภาชนะ ควรตั้งภาชนะไว้ทางด้านขวามือ
  4. ล้างมือทั้งสองก่อนวุฏูอฺ
  5. บ้วนปาก ก่อนการวุฏูอฺ
  6. เอาน้ำล้างช่องจมูกก่อนวุฎูอฺ
  7. กล่าว บิสมิลลาฮฺ ขณะที่เอื้อมมือไปยังน้ำ หรือราดน้ำใส่มือ แต่เป็นการดีกว่าให้ กล่าวว่า บิสมิลลาฮฺ วะบิลลาฮฺ  อัลลอฮุมมัจญฺอัลนี  มินัตเตาวาบีน  วัจญฺอัลนีมินัลมุเฏาะฮิรีน (ด้วยพระนาแห่งอัลลอฮฺ และด้วยอัลลอฮฺ โอ้ ข้าฯแต่พระองค์ โปรดทำให้ข้าฯเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่กลับใจ และโปรดทำให้ข้าฯ เป็นหนึ่งในหมู่ผู้มีความสะอาด)
  8.ให้เทน้ำใส่มือขวาแม้ว่าจะเป็นการล้างมือขวาก็ตาม หมายถึงตอนแรกให้เทน้ำใส่มือขวาก่อน หลังจากนั้นให้เทจากมือขวาใส่มือซ้าย แล้วจึงเทจากมือซ้ายราดแขนขวา
  9. อ่านดุอาอฺต่าง ๆ  ตามที่ได้ระบุไว้ขณะทำวุฏูอฺ
  10. ถ้าเป็นผู้ชายขณะที่จะล้างแขนให้ราดน้ำด้านนอกข้อศอก ส่วนผู้หญิงให้ราดด้านในข้อศอก(ข้อพับแขน)
  11. ขณะล้างให้ราดน้ำจากด้านบนของอวัยวะ
  12. ให้เอาน้ำราดบนอวัยวะ ไม่ใช่นำเอาอวัยวะจุ่มในน้ำ[3]
  13. ขณะล้างให้เอามือลูบบนอวัยวะ แม้ว่าไม่เอามือลูบก็สามารถล้างได้
  14.ทุกขั้นตอนของวุฏูอฺจิตใจต้องมีสมาธิตั้งมั่นตลอดเวลา
  15. ขณะวุฏูอฺให้อ่าน ซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ (อินนาอันซัลนาฮุ)
  16. หลังจากการวุฏูอฺเสร็จ ให้อ่าน อายะตุลกุรซียฺ
  17. ขณะล้างหน้าให้ลืมตาทั้งสองข้าง[4]
  สิ่งที่เป็นมักรูฮฺสำหรับวุฏูอฺ
  1. ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการจัดเตรียมปฐมบทของวุฎูอฺ
  2.วุฏูอฺในสถานที่ขับถ่าย เช่น ในห้องน้ำ
  3. วุฏูอฺกับภาชนะที่เครือบทองคำหรือเงิน หรือมีลวดลายเป็นรูปภาพ
  4.วุฏูอฺ ด้วยน้ำดังต่อไปนี้
  – น้ำร้อนเพราะความร้อนของแสงแดด
  – น้ำที่ใช้ฆุซลฺวาญิบแล้ว
  – น้ำที่มีกลิ่นเหม็น
  – น้ำบ่อที่มีสัตว์ตกลงไปตาย และก่อนที่จะตักน้ำออกตามที่ได้กำหนดไว้
  – น้ำที่มีงู แมลงป่อง และกบตกลงไปตาย
  – น้ำที่เหลือจากการดื่มของหญิงที่มีรอบเดือน
  – น้ำที่เหลือจากการกินของสัตว์บางชนิด เช่นหนู ม้า ลา ฬ่อ และสัตว์ที่กินนะญิซ หรือซากศพเป็นอาหาร ทว่าสัตว์ที่เนื้อฮะรอมทุกประเภท[5]
  ปัญหาปลีกย่อย
  1. ทำวุฏูอฺในห้องส้วมที่ท่อน้ำทิ้งได้ต่อติดกับส้วม ไม่เป็นไร[6]
  2.ขณะที่วุฎูอฺมองผู้หญิง (หรือหญิงมองชาย) หรือพูดโกหก นินทา แม้ว่าเป็นการทำบาป แต่วุฎูอฺถูกต้อง[7]
  3. บุคคลที่ตั้งใจวุฎูอฺเพื่อ อ่านอัล-กุรอาน แต่หลังจากวุฎูอฺเสร็จได้เปลี่ยนใจ วุฎูอฺไม่บาฏิล[8]
  4. ถ้าวุฎูอฺโดยเนียตว่า ต้องการครองวุฎูอฺตลอดเวลาสามารถนะมาซกับวุฎูอฺนั้นได้ ถือว่าถูกต้อง[9]
  5.วุฎูอฺที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติอมัลทั้งที่เป็นวาญิบและมุซตะฮับได้ หรืออมัลวาญิบหรือมุซตะฮับทุกประเภทที่มีความสะอาดเป็นเงื่อนไข[10]
  6. วุฎูอฺก่อนเวลานะมาซ โดยเนียตเพื่อนะมาซ ไม่เป็นไร เช่น ก่อนนะมาซซุฮรฺได้วุฎูอฺ โดยเนียตว่า ข้าฯวุจะนะมาซซุฮรฺด้วยฎูอฺนี้[11]

  [1] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 323
  [2] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่ม 1
  [3] อ้างแล้วเล่มเดิม
  [4] อัลอุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 198
  [5] เล่มเดิม หน้าที่ 200
  [6] อิสติฟตาอาต เล่มที่ 1 หน้าที 45 คำถามที่ 69,70
  [7] เล่มเดิม คำถามที่ 71,72
  [8] เล่มเดิม
  [9] เล่มเดิม หน้าที่ 46 คำถามที่ 74,78
  [10] เล่มเดิม
  [11] เล่มเดิม คำถามที่ 76