แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. สัญลักษณ์แห่งวันสิ้นโลก

  สัญลักษณ์แห่งวันสิ้นโลก

  5 (100%) 1 vote[s]

  ศาสนทูตแห่งอัลลอฺได้บอกเล่าสัญลักษณ์แห่งวันสิ้นโลก

  1. นมาซจะถูกถือเป็นเรื่องไม่สำคัญ

  2. มนุษย์จะใช้ชีวิตโดยการตามฮาวานัฟซู กิเลสตัณหา

  3. ทรัพย์สมบัติจะถูกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ จะเคารพนับถือทรัพย์สินเงินทอง

  4. ศาสนาจะถูกขายไปเพื่อแลกกับดุนยา

  5. ในสภาพต่าง ๆ เหล่านี้หัวใจของมุมินจะแตกสลาย เหมือนกันการละลายของเกลือในน้ำ แต่ทำอะไรมิได้

  6. ผู้ศรัทธาถูกทำให้ไร้ความสามารถ (พวกเขาเห็นถึงความชั่วต่าง ๆ ในสังคมแต่ทำสิ่งใดไม่ได้)

  บรรดาผู้นำที่ชั่วช้าจะถูกนำมาปกครองประชาชน จะมีตัวแทนที่เป็นคนชั่วร้าย พวกทรยศกดขี่จะมาปกครองบ้านเมือง

  7. และในวันนั้นสิ่งที่ชั่วช้าจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี (เป็นสิ่งที่มนุษย์ถูกเชิญชวนให้ทำ) และคนที่ซื่อสัตย์จะถูกกล่าวหาว่าเชื่อถือไม่ได้

  8. ผู้หญิงจะขึ้นมาครองเมือง

  9. และหญิงที่เป็นทาสจะเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง

  10. บรรดาเด็กอ่อนหัดทั้งหลายจะขึ้นบนมิมบัร

  11. การโกหกจะถือว่าเป็นศิลปะที่น่ายกย่อง

  12. การจ่ายซะกาตจะถูกถือเหมือนกับหนี้สิน (จะจ่ายไปด้วยความยากลำบาก)

  13. เงินต่าง ๆ ของกองคลังจะมีคนรุมแย่งกันเหมือนเป็นสินสงคราม

  14. มนุษย์จะไม่ให้เกียรติบิดามารดาของตนเอง จะรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่

  15. ดาวหางจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย

  16. ผู้หญิงจะเป็นที่ปรึกษาทางการค้าของสามี

  17. ฝนจะตกในฤดูร้อน

  18. คนดีจะถูกโกรธกริ้ว (สังคมจะเกลียดคนดี)

  19. มนุษย์จะดูถูกคนจนคนลำบาก

  20. ตลาดการค้าจะสร้างกันอย่างมากมาย

  21. ในหมู่ผู้ค้าขายจะตำหนิพระองค์

  22. จะมีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งปกครองประชาชน และเมื่อใครพูดคัดค้าน โทษคือความตายและถ้าเงียบเขาก็จะรุกรานทรัพย์สินและความบริสุทธิ์ต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อจะทำให้ประชาชนอยู่ภายใต้การปกครองที่หวาดกลัว

  23. ในวันใกล้สิ้นโลก จะมีสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากทางทิศตะวันตกและตะวันออก และสิ่งเหล่านั้นจะใส่สีให้กับอุมมะฮฺของฉัน (จะมามอมเมาประชาชาติไม่ว่าจะเป็นความคิด การเป็นอยู่ ฯลฯ)

  24. เด็ก ๆ จะไม่ได้รับความเมตตา

  25. ผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้รับการให้เกียรติ (เช่น ความเป็นลุงป้า น้า อา สิ่งเหล่านี้ในอิสลามต้องให้เกียรติ)

  26. คนที่ทำให้ผิดจะไม่ได้รับการให้อภัย (จะไม่มีความยอมความอะลุ่มอล่วยไม่มีความเมตตาต่อกัน)

  27. การพูดจาลามกมากมาย

  28. ผู้ชายจะเพียงพอกับผู้ชาย (จะเกิดการรักร่วมเพศมากมาย)

  29. ผู้หญิงจะเพียงพอกับผู้หญิง (จะเกิดเลสเบี้ยนมากมาย)

  30. เด็กเล็ก ๆ จะถูกทำเป็นทาส

  31. ผู้ชายจะทำตัวเป็นหญิง

  32. ผู้หญิงจะทำตัวเป็นชาย (ทำตัวเป็นผู้ชายอกสามศอก ไม่ว่าจะเรื่องใด เช่นการแต่งตัวเลียนแบบชาย หรือมีนิสัยที่ห้าวหาญกระด้างกระเดื่องเยี่ยงชาย เป็นต้น)

  33. ผู้หญิงจะขึ้นมาขี่บนอานม้า (ผู้ออกมาใช้พาหนะที่ไม่ใช่คุณลักษณะของผู้หญิง)

  34. มัสยิดจะถูกประดับประดาด้วยทองคำ

  35. และกุรอานจะถูกประดับประดาสวยงาม

  36. หอคอยต่าง ๆ บนมัสยิดจะถูกทำให้สูงแข่งกัน

  37. แถวนมาซจะเต็ม แต่ด้วยหัวใจที่โกรธเคียดแค้นชิงชังกัน (แตกแยกกัน)

  38. บรรดาผู้ชายในประชาชาติของฉันจะใส่ทองคำ

  39. ผู้ชายจะสวมอาภรณ์ผ้าไหม เสื้อยกเงินยกทอง

  40. หนังเสือก็จะเอามาใช้มาคลุมกัน
  41. ดอกเบี้ยจะเป็นที่แพร่กระจาย
  42. จะทำการค้าขายด้วยการทรยศคดโกง หักหลัง ติฉินนินทาและให้สินบน
  43. ศาสนาจะตกต่ำ ภาษาของดุนยาจะสูง (ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนา)
  44. การหย่าร้างจะเกิดขึ้นมาก
  45. กฎของอัลลอฮฺไม่มีผู้ปฏิบัติ
  46. นักร้องที่เป็นผู้หญิงจะเต็มโลก ดนตรีสิ่งบันเทิงเริงรมย์จะแพร่ขยาย
  47. คนชั่วในประชาชาติของฉันจะขึ้นมาปกครองประชาชาติของฉัน
  48. คนรวยจะไปทำฮัจญฺเพื่อพักผ่อน ส่วนคนชั้นกลางจะไปทำฮัจญฺเพื่อการค้าขาย และคนจนจะไปเพื่อโอ้อวด
  49. จะมีพวกหนึ่งซึ่งเขาจะเรียนอัล-กุรอานไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺ แต่เพื่อการแข่งขัน
  50. เอาอัล-กุรอานเป็นเครื่องประกอบทางดนตรี
  51. ลูกที่มาจากการผิดประเวณีจะมีเต็มบ้านเต็มเมือง
  52. จะมีการแข่งขันกันเรื่องของดุนยา
  53. และเมื่อความบริสุทธิ์ต่าง ๆ ถูกทำลาย และมนุษย์แสวงหาแต่ความบาป และความชั่วจะมีอำนาจเหนือความดี สิ่งโกหกจะเป็นสิ่งแพร่ขยาย คนยากจนมีอยู่ทั่ว
  54. มนุษย์จะโอ้อวดแต่เครื่องแต่งกาย
  55. สิ่งชั่วช้าจะแพร่ขยาย
  56. ฝนจะตกนอกฤดู
  57. มนุษย์จะเชยชมสิ่งที่เท็จ จะปฏิเสธการตักเตือน
  58. ผู้ศรัทธาในยุคนั้นจะอยู่อย่างอัปยศ
  59. จะมีการกล่าวประณาม ในระหว่างผู้ทำดี
  60. คนรวยจะไม่กลัวอะไรนอกจากความจน กลัวถึงขั้นว่าขอทานคนหนึ่ง ที่ขอทานตั้งแต่วันศุกร์หนึ่งจนถึงอีกศุกร์ก็ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยในมือของเขา (คนจะไม่มีเมตตาซึ่งกันและกัน)
  61. จะมีพวกหนึ่งซึ่งจะขึ้นมาเป็นตัวแทนของประชาชนทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้มีสิทธิหน้าที่ความสามารถ และไม่เคยได้รับความลำบาก (เช่นเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ แทนคนยากจนแต่ตนเองก็ไม่เคยได้รับรู้ถึงความยากจน หรือความยากลำบาก)
  62. เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดครบ แผ่นดินมันจะร้องขึ้นมาจนกระทั่งมนุษย์เข้าใจว่าดัง ณ ที่เขา และมันจะดูดทุกสิ่งเข้าไป และก็จะคายออกมาเป็นแท่งเงินแท่งทอง แต่จะไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว