แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ส่วนเสี้ยวหนึ่งจากระบบอันกลมกลืนของโลก

  ส่วนเสี้ยวหนึ่งจากระบบอันกลมกลืนของโลก

  Rate this post

  ในโลกนี้นับตั้งแต่อณูที่เล็กที่สุดจนถึงเทหวัตถุในท้องฟ้าที่ใหญ่ที่สุดนั้น ไม่ว่าเราจะมองไปที่ใดระบบระเบียบที่สมบูรณ์และการคำนวณนับที่แม่นยำจะปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน ดังเช่นที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับตลึงงันต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้ว

  Cecil Boyce Haman อาจารย์ชีวะวิทยาได้บันทึกไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้ามองดูน้ำหยดหนึ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเมื่อข้าพเจ้ามองดูดวงดาวที่ไกลโพ้นที่สุดด้วยกล้องโทรทัศน์ มันจะทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจเป็นที่สุด…

  ความเป็นระเบียบแบบแผนมากมายปรากฏอยู่ในธรรมชาติซึ่งเราสามารถสาธยายความเป็นไปของปรากฏการณ์ต่างๆก่อนการเกิดของมันบนพื้นฐานที่แน่นอนตายตัวได้ และการที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎเกณฑ์ที่ควบคุมธรรมชาติอยู่ ก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นมีความแน่นอนตายตัวนั่นเอง มิเช่นนั้นแล้วความพยายามใดๆในเรื่องนี้ย่อมไร้ผลอย่างแน่นอน
  โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ในแง่ของขนาด ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ ความเร็วของการหมุนรอบตัวเอง และอื่นๆ มีความเป็นระบบระเบียบจนสามารถกลายเป็นศูนย์กลางการดำเนินชีวิตได้ ทั้งนี้เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในสภาวะที่เป็นอยู่นี้ ความเสียหายอันใหญ่หลวงที่มิอาจชดเชยได้ย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
  “ชั้นบรรยากาศ” ที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นในระดับที่เป็นเสมือนโล่ปกป้องโลกให้ปลอดภัยจากการโจมตีของดาวตกนับ ๒๐ ล้านดวงต่อวันที่พุ่งเข้ามายังโลกด้วยความเร็วประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  นอกจากนั้น การปรับระดับความร้อนของผิวโลกให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะและเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต และการเคลื่อนย้ายไอน้ำจากมหาสมุทรต่างๆไปยังพื้นดิน ก็ถือเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของชั้นบรรยากาศนี้ด้วยเช่นกัน หากปราศจากชั้นบรรยากาศดังกล่าว เขตพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยของโลกจะกลายเป็นเสมือนทะเลทรายแห้งแล้งที่ไม่อาจใช้อยู่อาศัยได้อีกต่อไป
  เราจะยกตัวอย่างให้ไกลตัวไปทำไม
  สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือตัวของเราเอง
  ความลี้ลับในการสร้างสรรค์มนุษย์นั้นมีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน ดังจะเห็นได้จากการที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ของโลก ภายหลังจากการศึกษาวิจัยอันยาวนาน พวกเขาก็ยังไม่สามารถทำความรู้จักความอัศจรรย์ทั้งหมดของมนุษย์ได้ ดังที่ผู้ประพันธ์หนังสือ “L’homme, cet inconnu (มนุษย์สิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก) ภายหลังจากการศึกษาวิจัยอันยาวนานได้กล่าวยอมรับว่าชีวะวิทยาและสาขาวิชาอื่นๆยังคงไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้และความเป็นจริงของระบบร่างกายมนุษย์ได้ และมีประเด็นอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมา
  คราวนี้ลองมาพิจารณาดูตัวอย่างหนึ่งจากความน่าอัศจรรย์ของร่างกายของเรา
  เซลของร่างกาย ร่างกายมนุษย์เช่นเดียวกับอาคารที่ประกอบไปด้วยวัสดุก่อสร้างเล็กจิ๋วที่มีชื่อว่า “เซล” ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง ดังนั้นจึงมีการดำรงชีวิต กินอาหาร ย่อย ดูดซึม ขับถ่าย และขยายพันธุ์เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โครงสร้างส่วนใหญ่ของเซลเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก ตะกั่ว แคลเซียม ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และกำมะถัน
  จำนวนของเซลในร่างกายคนปกติเท่ากับ ๑๐๑๖ (๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐) เซล เซลที่มีชีวิตเหล่านี้มีการทำงานสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์และทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายเดียวกันทั้งสิ้น เซลเหล่านี้ต้องการสารอาหารอยู่ตลอดเวลาซึ่งเลือดจะทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีด้วยกับการช่วยเหลือของหัวใจ โครงสร้างของหัวใจมีความพร้อมสมบูรณ์ในระดับที่สามารถสูบฉีดเลือดผ่านเส้นเลือดไปทั่วร่างกายได้
  หลังจากที่เลือดนำสารอาหารไปให้เซลแล้ว มันจะรับเอาสารพิษที่รวมตัวอยู่ในเซลและย้อนกลับมายังหัวใจด้วยสีดำคล้ำ หัวใจจะส่งมอบเลือดดำให้กับปอดซึ่งเป็นโรงฟอกเลือดเพื่อจะส่งกลับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้ง
  ในขณะที่เลือดผ่านไปยังไต สารพิษอีกส่วนหนึ่งจะถูกขจัดออกไปเพื่อทำให้กลไกการทำงานโดยรวมของร่างกายปราศจากความผิดปกติใดๆทั้งสิ้น
  สัดส่วนที่แม่นยำของธาตุต่างๆในโครงสร้างของเซล โครงสร้างและการทำงานอันน่าอัศจรรย์ของหัวใจที่ดึงดูดความสนใจของเหล่านักคิดในยุคปัจจุบันนี้นั้น มิใช่ตัวอย่างของระบบที่สมบูรณ์และดีเลิศดอกหรือ
  และหากเราถือว่าร่างกายมนุษย์คือองค์ประกอบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความเป็นระบบระเบียบ เราได้พูดในสิ่งที่เกินความจริงกระนั้นหรือ
  หามิได้
  ด้วยเหตุนี้ เราจำต้องยอมรับว่าโลกนี้วางอยู่บนพื้นฐานของระบบและแบบแผนที่สมบูรณ์ และแน่นอนที่สุดทุกระบบและแบบแผนย่อมเป็นการสร้างสรรค์ของผู้สร้างที่ปรีชาญาณและเดชานุภาพ