แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. หน้าที่ตนเองต่อสังคม-การปกป้องสัจธรรม

  หน้าที่ตนเองต่อสังคม-การปกป้องสัจธรรม

  Rate this post

  การปกป้องสัจธรรม  ถือว่ามีความล้ำลึกและสำคัญมากกว่าการปกป้องมาตุภูมิของตนเอง  ซึ่งสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์และอุดมการณ์ที่แท้จริงของอิสลาม  อิสลามได้พยายามทำทุกวิถีทางที่จะวางรากฐานและปลูกฝังจิตวิญญาณให้บรรดามุสลิมมีความรักและหวงแหนต่อสัจธรรม  ด้วยเหตุนี้ จึงได้ถูกเรียกว่าเป็นศาสนาที่เที่ยงธรรม  เพราะมีกำเนิดและดำรงอยู่เพื่อสัจธรรมเพียงอย่างเดียว  อัล-กุรอานกล่าวว่า
  يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ
  อัล-กุรอาน  เป็นคัมภีร์ที่ชี้นำสู่สัจธรรมและแนวทางที่เที่ยงตรง”  (อัล-ุรอาน บท อัล-อะฮฺกอฟ โองการที่ 30)
  ฉะนั้น  จึงจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติตาม  ทำ พูดและปกป้องสัจธรรมแม้ว่าต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็ตาม
  ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวถึงสัจธรรมว่า
  1. สัจธรรม คือทางวิบากที่สุด ส่วนความรู้คือ มัคคุเทศก์ที่ดีที่สุด
  2. สัจธรรม คือการเยียวยารักษาที่เคยล้มเหลว
  3. สัจธรรม ประดับถ้อยคำของบุคคล
  4. สัจธรรม แตกดอกออกหน่อมาจากระดับขั้นต่าง ๆ ของความคิด
  5. จงซื่อสัตย์ในคำพูดของท่านและบริสุทธิ์จริงใจในการกระทำต่าง ๆ ของท่าน
  6. ความจริงที่ดีที่สุด คือการรักษาคำมั่นสัญญาทั้งหลาย
  ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวถึงคุณธรรมว่า
  1. เสื้อคลุมแห่งคุณธรรม เป็นเกียรติคุณสูงสุด
  2. คุณธรรม คือกุญแจไขสู่ความสำเร็จ
  3. บุคคลเป็นผู้ศรัทธา ตราบเท่าที่เขายังมีคุณธรรม
  4. หัวหน้าของบรรดาคุณธรรม คือ การควบคุมระงับยับยั้งอารมณ์ต่าง ๆ ได้
  ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวถึงความขันติธรรมว่า
  1. เขาชนะเพราะเรียนรู้ศิลปะในการรอคอย
  2. ความอดทนอันขมขื่นย่อมเป็นผลแห่งความสำเร็จ
  3. ผู้ใดที่เคาะประตูเรียกด้วยความเพียรพยายาม ย่อมจบลงด้วยกับการได้เข้าไป
  4. มันขึ้นอยู่กับท่านที่จะแสดงความอดทนในยามเคราะห์กรรมและในยามหมดอาลัย
  5. เวลามีอยู่สองวัน วันหนึ่งเป็นของท่าน อีกวันหนึ่งต่อต้านท่าน จงอย่าจองหองหากพบกับความสำเร็จ และจงอดทนในความทุกข์ยากแน่นอนยิ่งเคราะห์กรรมมิใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดไป มันจะต้องสิ้นสุดยุติลง ดังนั้นจงอดทนจนกว่าจุดจบของมันจะมาถึง
  6. จงมองหาความอิ่มเอิบภายหลังจากความเศร้าหมอง และจงอย่าสิ้นหวังกับความรักที่มีต่อสวรรค์
  7. มันมีความดีตั้งเท่าใดแล้วที่มาถึงท่านในขณะที่ท่านไม่เคยคาดหวังถึงมันเลย
  8. ความทุกข์ยากเป็นเรื่องง่ายที่จะแบกรับมันไว้สำหรับผู้ที่รู้ถึงวิธี
  9. ถ้าหากท่านมิใช่เป็นผู้ที่มีความอดทนก็จะแสดงออกประหนึ่งว่าท่านเป็น มักมีอยู่บ่อยครั้งทีเดียวที่ผู้หนึ่งเลียนแบบผู้คนโดยที่ตัวเขาเองก็มิเคยพัฒนาไปเหมือนกับพวกเขา
  10. การหมดความอดทนถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ก็เฉพาะเมื่อมันช่วยขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อระยะการเดินทาง หรือปัดเป่ามันให้ทุเลาเบาบางลง
  11. จงอดทนต่อความเศร้าโศกและวิกฤติการณ์ด้วยขันติธรรม หาไม่แล้วท่านก็จะไม่มีความสุข
  12. บุคคลผู้ที่ปฏิบัติด้วยความขันติ จะไม่ต้องถูกลิดรอนไปจากความสำเร็จ ถึงแม้ความสำเร็จอาจต้องใช้เวลาอันยาวนานสักหน่อยที่จะมาถึง
  13. จงแสวงหาความอดทนและการยืนหยัด เพราะความสัมพันธ์ของมันที่มีต่อการศรัทธาที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นเดียวกับศีรษะที่มีต่อร่างกายซึ่งร่างกายย่อมไม่มีประโยชน์อันใดถ้าปราศจากศีรษะ ในทำนองเดียวกันศรัทธาที่แท้จริงย่อมหาประโยชน์อันใดมิได้ถ้าหากปราศจากคุณสมบัติของการยอมตนการยืนหยัดและความอดทน
  14. ถ้าเจ้าไม่มีความอดทนจงทำตัวเยี่ยงผู้อดทน
  15. ความอดทนอดกลั้นคือตัวปิดปากความโง่เขลาและความไม่อดทน