แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. อัลกุรอานและวัฒนธรรมร่วมสมัย

  อัลกุรอานและวัฒนธรรมร่วมสมัย

  Rate this post

  ก) วัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง จรรยาธรรมมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ความเชื่อ และ..ของประชาชนร่วมสมัย ซึ่งในที่นี้จุดประสงค์คือ วัฒนธรรมอาหรับสมัยโง่เขลาในยุคของการประทานอัลกุรอาน
  ข) อัลกุรอานได้มีการเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมในยุคสมัยของการประทานอัลกุรอานใน 2 ลักษณะ ตัวอย่าง
  1.องค์ประกอบในแง่บวกของวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานด้วยการแนะนำ เสริมสร้างและปรับแต่งแล้ว เช่น พิธีกรรมฮัจญฺ เพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ในหมู่อาหรับบนคราบสมุทรอาหรับสมัยก่อน ซึ่งอัลกุรอาน ได้กล่าวถึงและให้การสนับสนุนไว้ (อัลกุรอานบทฮัจญฺ 27, บทบะเกาะเราะฮฺ, 196, บทเตาบะฮฺ 3, และบทอาลิอิมรอน 97) ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและการกระทำแบบผิดๆ เช่น บุคคลที่กำลังครองชุดอิฮฺรอมอยู่นั้นได้เข้าสู่ฮะรัมจากทางด้านประตูหลัง ซึ่งชนเหล่านี้ได้รับการประณามเอาไว้ (บะเกาะเราะฮฺ 189)
  อีกตัวอย่างหนึ่งอัลกุรอานได้ให้การสนับสนุน เรื่องการค้าและการพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็ห้ามและปฏิเสธองค์ประกอบในเชิงลบ จากจุดนี้เองจะเห็นว่า การกินดอกเบี้ย การโกงตราชั่ง และ …ได้รับการห้ามปรามอย่างเด็ดขาด (บทบะเกาะเราะฮฺ 275)
  2. องค์ประกอบในแง่ลบของวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งอาหรับได้รับการปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ทว่ายังได้ต่อสู้กับความเชื่อผิดๆ เหล่านั้น ตัวอย่าง ..
  – การซิฮาร (การหย่าร้างประเภทหนึ่งในสังคมอาหรับยุคทมิฬ) ซึ่งได้รับการปฏิเสธโดยสิ้นเชิง (อะฮฺซาบ 4, มุญาดะละฮฺ 4)
  – อัลกุรอานมีความเชื่อขัดแย้งกับความเชื่อของอาหรับในยุคก่อน ที่เชื่อว่าบุตรบุญธรรมคือบุตรที่แท้จริงของตน (อะฮฺซาบ 4)
  – อาหรับในสมัยก่อนไม่อนุญาตให้บุคคลใดแต่งงานกับภรรยาของบุตรบุญธรรม ซึ่งต่อมาอิสลามได้ทำลายความเชื่อผิดๆ เหล่านั้นจนหมดสิ้น แม้กระทั่งได้มีบัญชาแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ให้สมรสกับภรรยาชอง “ซัยด์” ผู้เป็นบุตรบุญธรรมของท่าน เพื่อทำลายความเชื่อผิดๆ เหล่านั้นให้สิ้นไป (อะฮฺซาบ 37)
  – อัลกุรอานได้ปกป้องสิทธิของสตรี และได้ต่อสู้กับความเชื่อผิดๆ ในสมัยก่อนที่ว่า อาหรับนิยมสังหารชีวิตบุตรีของตน ซึ่งอัลกุรอานนอกจากจะต่อสู้แล้ว ยังได้ประณามการกระทำนั้นไว้อย่างรุนแรงอีกด้วย (บทตักวีร 8)
  – อัลกุรอาน หลายโองการสนับสนุนให้ต่อสู้กับพวกเคารพรูปปั้นบูชา และพวกตั้งภาคีทั้งหลาย ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน กับวัฒนธรรมร่วมสมัย
  – อัลกุรอาน ต่อสู้และต่อต้านความเชื่อผิดๆ ของบรรดามุชริก และคำสาบานของพวกเขา และ … (มาอิดะฮฺ 3, อันอาม 136)
  – อัลกุรอาน ได้ต่อสู้กับพระเจ้าสามองค์ (พระบุตร พระจิต และพระวิญญาณ) และการปฏิเสธพระเจ้าของชาวคริสต์ ทั้งที่ในยุคสมัยของการประทานอัลกุรอาน ยังมีความเชื่อเหล่านี้หลงเหลืออยู่ในหมู่ชาวคริสต์ และปัจจุบันก็ยังมีอยู่
  – อัลกุรอาน ได้ต่อสู้อย่างรุนแรงกับยะฮูดียฺ ความเชื่อผิดๆ และการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา ทั้งที่สิ่งนี้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ยะฮูดียฺที่อาศัยอยู่ในมะดีนะฮฺ (บทบะเกาะเราะฮฺและอาลิอิมรอน)
  – อัลกุรอาน ได้ต่อต้านกลุ่ม ทอเลเมอฺส ระบบดาราศาสตร์ตามคำบรรยายของทอเลมี ซึ่งครอบคลุมความคิดของประชาชนในสมัยนั้น ซึ่งได้กล่าวถึงการโคจรของพื้นดินหลายครั้ง (บทนัมลุ 88) และได้กล่าวถึงการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ (บทยาซีน 38) นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ที่เป็นเท็จ ด้วยคำกล่าวว่า “มิเห็นดอกหรือ เจ้าคิดว่า” (บทกะฮฺฟิ 17)
  ดังนั้น ถ้าหากอัลกุรอานได้สนับสนุนเรื่องราวบางอย่างเช่น เรื่องญิน มลาอิกะฮฺ และเรื่องราวคล้ายๆ กัน ก็เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริง มิใช่ว่าเป็นความอุปโลกน์ที่มุสาขึ้นในวัฒนธรรมร่วมสมัยของตน ดังนั้น อัลกุรอาน จะไม่ยอมรับทุกเรื่องราวที่เป็นเท็จและบาฎิลเด็ดขาด