แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. อาหารโดยส่วนรวม (รับประทานร่วมกันเป็นหมู่)

  อาหารโดยส่วนรวม (รับประทานร่วมกันเป็นหมู่)

  Rate this post

  ในขณะที่ท่านศาสดา (ซ็อล) และเหล่าเซาะฮาบะฮฺ รวมทั้งผู้ช่วยเหลือของท่านได้ทำการหยุดพักระหว่างทาง และทุกคนก็ได้ช่วยกันยกข้าวของลงวางบนพื้นดินพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเชือดแพะตัวหนึ่งเพื่อตระเตรียมเป็นอาหาร หนึ่งจากบุคคลเหล่านั้นกล่าวว่า “ ฉันขอเชือดมันเอง” อีกคนกล่าวว่า “ฉันอาสาถลกหนังมัน” คนที่สามกล่าวว่า “ ฉันรับอาสาปรุงอาหารเอง” คนที่สี่  และคนที่ห้า ต่างก็รับผิดชอบกันไปคนละอย่าง
  ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) “ฉันจะเป็นคนไปเก็บฟืนในทะเลทรายเพื่อปรุงอาหาร”
  ทุกคน  “โอ้ ท่านรอซูลุลลอฮ (ซ็อล ฯ) ท่านไม่ต้องลำบากหรอก ท่านพักผ่อนให้สบายเถิด ด้วยความภาคภูมิใจของเราเรายินดีทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของพวกเราเอง”
  ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)  “ฉันรู้ว่าพวกเจ้ายินดีทีจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง แต่อัลลอฮ (ซบ.) ไม่ทรงพึงพระทัยที่จะมองบ่าวของพระองค์ในสภาพที่แตกต่างกัน ระหว่างบ่าวของพระองค์ทุกคน ซึ่งเขาคิดว่าตัวของเขานั้นมีความเด่นกว่าผู้อื่น “
  ดังนั้น ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) จึงมุ่งสู่ทะเลทรายเพื่อทำการรวบรวมฟืนมาปรุงอาหาร[1]

  [1] กุฮฺลุลบะซัร มุฮัดดัสกุมมี หน้า 69