แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. อิมาม บากิร (อ.) และชายคริสเตียน

อิมาม บากิร (อ.) และชายคริสเตียน

อิมาม บากิร (อ.) (มุหัมหมัด บิน อาลี บิน ฮุซัยนฺ (อ.) ฉายาของท่านคือ บากิร หมายถึง “ผู้จำแนกแยกแยะ” ท่านถูกให้ฉายาว่า “ บากิรุลอุลูม” หมายถึง “ ผู้จำแนกแยกแยะวิชาการต่างๆ “
ชายผู้หนึ่งซึ่งเป็น มาซีฮี (คริสเตียน)  ได้ทำการเปลี่ยนแปลง  บากิร  ให้ผิดไปเป็นคำว่า “บักร” ในลักษณะเย้ยหยันท่านอิมาม (อ.) ซึ่งแปลว่า “วัว” เขาได้กล่าวกับท่านอิมาม (อ.) ว่า “อันตะบักร” ซึ่งแปลว่าท่านคือวัว   ท่านอิมาม (อ.) ได้ตอบแก่เขาอย่างใจเย็นโดยปราศจากความโกรธแค้นชิงชังออกมาให้เห็น ว่า “ไม่ ฉันไม่ใช่วัว ฉันคือ บากิร (ผู้จำแนกแยกแยะ)
ชายผู้นั้น  เจ้าคือบุตรของหญิงซึ่งเป็นแม่ครัวทำอาหาร
อิมาม (อ.)  นั่นคืออาชีพของนางซึ่งมิใช่เป็นสิ่งที่อดสูและละอายใจ
ชายผู้นั้น  มารดาของเจ้าผิวดำและไม่มียางอาย แถมยังปากเสียด้วย
อิมาม (อ.) ถ้าหากสิ่งที่เจ้ากล่าวหาต่อมารดาของข้าเป็นความจริงละก็ ก็ขอให้อัลลอฮ (ซบ.) ทรงนำทางนางด้วยเถิด และอภัยโทษแก่นางด้วยเถิด แต่ถ้าหากไม่เป็นความจริงละก็ขอไห้เป็นบาปแก่เจ้า เพราะเจ้าโกหก และ  ใส่ร้ายมารดาของข้า
เรื่องเล่านี้แสดงให้เห็นถึง ความอดทนสุขุมของอิมาม (อ.) ซึง ต่อสู้ยืนหยัด อยู่ได้ในทุกรูปแบบแห่งการกลั่นแกล้งเย้ยหยัน จากชายผู้ซึ่งอยู่นอกศาสนาอิสลาม คือสิ่งที่เพียงพอแล้วต่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเหนือจิตวิญญาณของชายชาวคริสต์ ผู้นั้นและนำเขาเข้าสู่อิสลาม และชายผู้นั้นก็ได้เข้ารับอิสลามในที่สุด[1]

[1] บิฮารุลอันวาร เล่ม 11 ฮาลาตอิมามบากิร (อ.) หน้า 83