แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. ฮิญาบในกุรอาน

  ฮิญาบในกุรอาน

  Rate this post

  1) ความเข้าใจเกี่ยวกับฮิญาบ
  ·จุดประสงค์และปรัชญาของฮิญาบ
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) สายตา
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) คำพูด
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) ความประพฤติ
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) ความบริสุทธิ์
  · การปกปิด (ฮิญาบ) ของสุภาพสตรีที่มีสุขภาพสมบูรณ์
  · ฮิญาบคืออุปสรรคสำคัญในหน้าที่การงานทางสังคมหรือ
  คำว่า ฮิญาบ มาจากรากศัพท์คำว่า (    حجب يَحجِبُ حجْبًا و حِجاَبًا و حَجَّبَ) หมายถึง ซ่อน ปกปิด กีดกั้น คลุมหน้า นอกนอก
  อัล-กุรอาน กล่าวถึงเรื่อง ฮิญาบ และการมองเพศที่แต่งงานกันได้ไว้เกินกว่า  10 โองการ ซึ่งหนึ่งในโองการนั้นคือ โองการที่ 59 บท อัลอะฮฺซาบ ที่กล่าวว่า
  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
  โอ้ นะบีเอ๋ย ! จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธา ให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนาง นั่น เป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จัก เพื่อที่พวกนางจะไม่ถูกรบกวน และอัลลอฮฺ ทรงเป็นผู้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ
  อัล-กุร บทนูร โองการที่ 31 กล่าวถึง …..กล่าวถึงเรื่องฮิญาบและการมองเพศที่สามารถแต่งงานกันได้ว่า…..
  และจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามุอ์มินะฮ์ให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำ และให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้(*1*) และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ และอย่าให้เธอเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ หรือลูกชายสามีของพวกเธอ หรือพี่ชายน้องชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชายน้องชายของพวกเธอหรือลูกชายของพี่สาวน้องสาวของพวกเธอ หรือพวกผู้หญิงของพวกเธอหรือที่มือขวาของพวกเธอครอบครอง (ทาสและทาสี)(*3*) หรือคนใช้ผู้ชายที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศ  หรือเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องเพศสงวนของผู้หญิง และอย่าให้เธอกระทืบเท้าของพวกเธอ เพื่อให้ผู้อื่นรู้สิ่งที่พวกเธอควรปกปิดในเครื่องประดับของพวกเธอ(*5*) และพวกเจ้าทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ์ เถิด โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ
  ฮิญาบ คือ การปกปิดอันถูกต้องสำหรับสตรีซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการปกป้อง และดูแลครอบครัว สตรีที่ไม่ปกปิดศีรษะและเรือนร่างของเธอนั้น เท่ากับเป็นการจุดไฟแห่งอารมณ์ของบุรุษให้ลุกโชติช่วง เปิดประกายสายตาของเขาให้เบิกออก และสาดส่องสายตาไปตามอารมณ์และอำนาจฝ่ายต่ำโดยไม่อาจควบคุมได้อีก ตั้งมากมายของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น หรือความเสื่อมทรามทางสังคมทีไม่อาจคำนวณนับได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากบทบาทของสตรีที่ไม่คลุมผ้าให้มิดชิด ซึ่งชายแปลกหน้าทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนตกเป็นเหยื่อความสวยงามเหล่านั้นทั้งสิ้น
  ฮิญาบ คือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยรักษาความบริสุทธิ์และศักดิ์ศรีของสตรี เป็นเสมือนป้อมปราการที่คอยปกป้องเธอให้รอดปลอดภัยตลอดเวลา จากการถลำไปในความชั่วร้ายอนาจาร หรือการกระทำที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลาย นอกจากนั้นแล้ว ฮิญาบ ยังช่วยเสริมสร้างเกียรติยศและทำให้สตรีคนนั้นได้รับเกียรติ และได้ความเคารพจากบุคคลอื่น อีกทั้งยังทำให้เธออกห่างจากความผิดบาป ในสังคมที่มีสตรีคลุมผ้าอย่างเรียบร้อยไปไหนมาไหนพร้อมผ้าคลุมศีรษะ กลุ่มเยาวชนก็จะสบายใจมีความสงบและจะมุ่งอยู่การงานของตน ไม่มีความคิดฟุ้งซ่าน หรือมีสิ่งอื่นมาช่วยกระตุ้นให้อารมณ์ฟุ่งซ่านเข้าไปสู่จินตนาการต่างๆ  แน่นอนว่ากลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะตัดสินใจสมรสในเวลาอันสมควร
  ตามหลักการศาสนาอิสลามจะให้ความสำคัญกับฮิญาบเป็นพิเศษ ดังจะหยิบยกตัวอย่างต่อไปนี้
  ความเข้าใจเกี่ยวกับฮิญาบ
  คำว่าฮิญาบ ตามหลักภาษามาจากรากศัพท์คำว่า (    حجب يَحجِبُ حجْبًا و حِجاَبًا و حَجَّبَ) หมายถึง ซ่อน ปกปิด กีดกั้น คลุมหน้า นอกนอก ส่วนใหญ่คำนี้จะถูกใช้ในความหมายของผ้าม่าน หรือม่านที่กั้นเขตแดน ซึ่งคำนี้ให้ความหมายว่า ปกปิด จึงถูกใช้ในความหมายของการปิดกั้น หรือการปิดด้วยสิ่งนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกการปกปิดคือ ฮิญาบ ทว่าการปกปิดที่เรียกว่า ฮิญาบ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากม่านที่กั้น
  ฮิญาบ หมายถึง การปกปิดของสตรีมุสลิม ซึ่งมี 2 องค์ประกอบสำคัญกล่าวคือ ในแง่ดีและไม่ได้ ฮิญาบที่เป็นไปในทางบวกหรือในแง่ดีหมายถึง ข้อบังคับที่ให้คลุมหรือปกปิดเรือนร่าง ส่วนฮิญาบในแง่ลบหมายถึงการอวดหรือแสดงเรือนร่างของตนแก่สายตาอื่นทั่ววไป ซึ่งถือว่าฮะรอม ซึ่งทั้งสององค์ประกอบของฮิญาบนี้ต้องอยู่เคียงข้างกันเสมอ เพื่อให้ฮิญาบในอิสลามดูโด่ดเด่นและเป็นจริง บางครั้งอางเป็นไปได้ว่า ฮิญาบนั้นมีเฉพาะองค์ประกอบแรกแต่ไม่มีองค์ประกอบที่สอง กรณีนี้ไม่ถือว่านั่นเป็นฮิญาบในอิสลาม
  แต่ถ้า ฮิญาบ ในความหมายรวมทั่วไปกล่าวคือ ทุกๆ การปกคลุมที่ป้องกันตนไม่ให้กระทำความผิด หรือล่วงละเมิดไปในความผิด ถ้าให้ความหมายเช่นนี้แสดงว่า ฮิญาบ มีหลายประเภทและมีความแตกต่างกันออกไป  เช่น
  ฮิญาบทางปัญญา ทางความคิด และฮิญาบทางจิตวิญญาณ เช่น ความเชื่อในหลักเอกภาพของพระเจ้า นบูวัต มะอาด เหล่านี้จัดว่าเป็น ฮิญาบทางปัญญา ความคิด และจิตวิญญาณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องบุคคลนั้นให้ออกห่างจากการปฏิเสธ การตั้งภาคีเทียบเคียง และสิ่งที่เป็นมนทิลทางปัญญา
  นอกจากนั้นอัล-กุรอาน ยังกล่าวถึง ฮิญาบ ในประเภทต่างๆ ไว้อีกมากมาย เช่น ฮิญาบที่ปกป้องความประพฤติของมนุษย์ที่แสดงออกทางอากัปกริยาภายนอก เช่น ฮิญาบและการปกปิดด้านการมองของบุรุษและสตรีที่แต่งงานกันได้ เมือได้เผชิญหรือประสบหน้ากัน
  · จุดประสงค์และปรัชญาของฮิญาบ
  เป้าหมายหลักของการสถาปนาหลักคำสอนและบทบัญญัติในอิสลามก็คือ การเข้าใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าด้วยสื่อของความสำรวมตนต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) หรือเรียกว่าตักวา ดังที่อัล-กุรอานกล่าวว่า
  إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ
  แท้จริง บุคคลที่มีเกียรติยิ่ง ณ อัลลอฮฺ คือ ผู้มีความสำรวมตน
  อัล-กุรอีกโองการหนึ่งในบทอัล-ญุมุอะฮฺ กล่าวว่า
  هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
  พระองค์ทรงแต่งตั้งเราะซูลผู้ไม่รู้หนังสือขึ้นจากหมู่พวกเขา เพื่อสาธยายโองการต่าง ๆ ของพระองค์แก่พวกเขา ทำการขัดเกลาพวกเขาให้บริสุทธิ์ สอนคัมภีร์และวิทยปัญญาแก่พวกเขา แม้ว่าก่อนนี้พวกเขาจะอยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้งก็ตาม
  จากโองการสรุปได้ว่า เป้าหมายของการสถาปนาหลักการอิสลามและบทบัญญัติ ตลอดจนข้อบังคับเรื่องฮิญาบในอิสลาม ก็เพื่อการยกระดับจิตวิญญาให้สูงส่ง เพื่อความสะอาด ความบริสุทธิ์ทางเพศ
  อีกโองการหนึ่งกล่าว โอ้ เราะซูล จงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายว่า จงปกปิดสายตาจากการมองที่ไม่เหมาะสม และจงปกป้องอวัยวะเพศของตนให้สะอาดบริสุทธื ซึ่งสิ่งนั้นจะช่วยขัดเกลาพวกเขาให้สะอาด (สายตาและร่างกาย)
  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
  จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แก่บรรดามุอฺมิน ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขารักษาเพศของพวกเขา นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขา (นูร / 30)
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) สายตา
  อัล-กุรอาน บทนูร โองการที่ 30 – 31 กล่าวถึง การปกปิดสายตาว่า
  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
  จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แก่บรรดามุอฺมิน ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำ
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) คำพูด
  อีกประเภทหนึ่งของ ฮิญาบ หรือการปกปิดในอัล-กุรอานคือ การปกปิดคำพูด เมื่ออยู่ต่อหน้านามะฮะรัม (ชายหรือหญิงที่สามารถแต่งงานกันได้) โดยกล่าวว่า
  إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
  ถ้าเธอสำรวมตนต่ออัลลอฮฺ เธอก็ไม่ควรพูดจาเพราะพริ้งนัก เพราะจะทำให้ผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรคเกิดความโลภ แต่จงพูดด้วยถ้อยคำที่พอเหมาะพอควร (อะฮฺซาบ / 32)
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) ความประพฤติ
  อีกประเภทหนึ่งของการปกปิด (ฮิญาบ) คือ การปกปิดการกระทำและความประพฤติของสตรี เมื่ออยู่ต่อหน้าชายที่เป็นนามะฮฺรัม อัล-กุรอาน ตรัสว่า โอ้ สตรีสูเจ้าจงอย่างเดินอวดหรือลงส้นเท้าจนเห็นเครื่องประดับของสูเจ้า อัล-กุรอานกล่าวว่า
  وَ لا يضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
  อย่าให้เธอกระทืบเท้าของพวกเธอ เพื่อให้ผู้อื่นรู้สิ่งที่พวกเธอควรปกปิดในเครื่องประดับของพวกเธอ (นูร / 31)
  จากสิ่งที่อธิบายมาทั้งหมดทำให้ประจักษ์ว่า ฮิญาบ ในอิสลาม หมายถึง การปกปิด หรือการกีดกันการกระทำร่วมระหว่างบุรุษและสตรีที่เป็นนามะฮฺรัม หรือการแสดงออกทางความประพฤติระหว่างทั้งสองในอากัปกิริยาต่างๆ เมื่อเข้าอยู่ร่วมกัน เช่น ระเบียบหรือลักษณะของการคลุมผ้า การมอง การพูดคุย หรือการเดิน
  ด้วยเหตุนี้  ฮิญาบ หรือการปกปิดตามหลักการอิสลาม จึงอยู่ในฐานะของสิ่งกีดขวางบุคคลอื่นที่จะระราน โดยมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งหรือล่วงละเมิด
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) ความบริสุทธิ์
  คำ 2 คำกล่าวคือ ฮิญาบ และ ความบริสุทธิ์ ตามความหมายเดิมจะมีความหมายร่วมกันกล่าวคือ หมายถึง การกีดขวาง หรืออุปสรรค ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างฮิญาบและความบริสุทธิ์ ระหว่าง อุปสรรคและการปกคลุมของฮิญาบ เป็นความแตกระหว่างภายนอกและภายในเท่านั้น หมายถึง การกีดขวางภายนอกเป็นหน้าที่ของ ฮิญาบ ส่วนการกีดขวางหรือการปกป้องความบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับเรื่องภายใน เนื่องจาก ความบริสุทธิ์นั้น เป็นสภาพภายในจิตใจ แน่เนื่องจากภายนอกนั้นมีผลต่อภายใน และภายในมีผลต่อภายนอก อันถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์บุถุชนทุกคน ฉะนั้น ระหว่างฮิญาบ กับการปกปิดภายนอก และความบริสุทธิ์ หรือการกีดขวางด้านในของมนุษย์ มีความหมายใกล้เดียวกันทั้งหมด ดังนั้น ถ้าฮิญาบภายนอกปกปิดมิดชิดมากเท่าใด สิ่งนี้ก็จะมีผลต่อสภาพภายในจิตใจของมนุษย์มากเท่านั้น ในทางกลับกัน ถ้าจิตวิญญาณภายในมีความบริสุทธิ์มากเท่าใด ฮิญาบภายนอกของเขาก็จะมีความเป็นระเบียบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ต่อหน้าชายอื่นที่เป็นมะฮฺรัม
  ·การปกปิด (ฮิญาบ) ของสุภาพสตรีที่มีสุขภาพสมบูรณ์
  อัล-กุรอานกล่าวถึงผลสะท้อนทั้งสองด้านของฮิญาบเอาไว้ ประการแรก อัล-กุรอานกล่าว แก่สตรีที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงว่าอนุญาตให้เธอถอดเสื้อคลุม เช่น ชาดอร์ ที่ปกปิดเรือนร่างของเธอได้ เมื่ออยู่ต่อหน้าชายอื่น แต่ต้องไม่มีเจตนาเพื่อโอ้อวด อย่างไรก็ตามในตอนท้ายโองการกล่าวว่า ถ้าเธอมีความละอายก็จงอย่างถอดแม้แต่ชาดอร์ ก็ตาม
  وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
  และบรรดาหญิงวัยชราซึ่งพวกนางไม่ปรารถนาที่จะสมรสแล้ว ไม่เป็นที่ตำหนิแก่พวกนางที่จะเปลื้องเสื้อผ้าของนางออก โดยไม่เปิดเผยส่วนงดงาม  และหากพวกนางงดเว้นเสียก็จะเป็นการดีแก่พวกนาง อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ (นูร / 60)
  นอกจากความสัมพันธ์ที่กล่าวผ่านมาแล้วคือ ระหว่างการปกปิดภายนอก กับความบริสุทธิ์ภายใน ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายกับเจ้าของเครื่องหมายอยู่อีก หมายถึง ขอบเขตของฮิญาบภายนอก เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกให้เห็นความบริสุทธิ์อันเฉพาะเจาะจงภายใน และเจ้าของความบริสุทธิ์นั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า สตรีทุกคนที่คลุมผ้าภายนอกอย่างมิดชิดแล้ว ภายในของเธอจะสะอาดหมดจรดไปทุกขั้นตอน