แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. เสื้อผ้าของผู้นะมาซ

เสื้อผ้าของผู้นะมาซ

หนึ่งในปัญหาสำคัญก่อนเริ่มนะมาซ ที่จำเป็นต้องกล่าวถึงคือ เสื้อผ้าและเงื่อนไข
ขนาดที่ต้องปกปิด
1.ถ้าเป็นชายต้องปกปิดอวัยวะพึงสงวน และเป็นการดีให้ปิดตั้งแต่สะดือจนถึงหัวเข่า
2.ถ้าเป็นหญิงต้องปกปิดทั้งร่างกาย ยกเว้นบางส่วน เช่น
1.             ใบหน้า เฉพาะส่วนที่ล้างทำวุฎูอฺ
2.             มือทั้งสองจนถึงข้อมือ
3.             เท้าทั้งสองจนถึงข้อเท้า
3. การปกปิดมือ เท้า และใบหน้าของผู้หญิงให้มิดชิดนอกเวลานะมาซดังที่กล่าวไปแล้ว ในนะมาซไม่เป็นวาญิบ ถึงแม้ว่าจะปิดให้มิดชิดเช่นนั้นไม่เป็นไรก็ตาม[1]
4.เสื้อผ้าที่สวมใส่นะมาซต้องอยู่มีเงื่อนไขดังนี้
1.             ต้องสะอาดปราศจากนะยิซ
2.             ต้องได้รับอนุญาต ไม่ใช่ขโมยมา
3.             ต้องไม่ทำมาจากซากสัตว์ที่ตายโดยมิได้เชือดตามศาสนบัญญติ ถึงแม้ว่าจะเป็นหมวกหรือเข็มขัดก็ตาม
4.             ต้องไม่ทำมาจากสัตว์ที่เนื้อฮะรอม เช่นทำจากหนังเสือ  งู  หมู และอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
5.             ถ้าผู้นะมาซเป็นชาย เสื้อผ้าต้องไม่ใช่ผ้าตาดทอง หรือผ้าไหมบริสุทธิ์
6.             เสื้อผ้าของผู้นะมาซทำมาจากอวัยวะของสัตว์ที่เนื้อฮะรอม ถึงแม้ว่าจะเป็นอวัยวะที่ไม่มีชีวิต เช่น  ขน ผม ถ้านะมาซกับเสื้อผ้าดังกล่าวบาฏิล
7.             .นอกจากเสื้อผ้าของผู้นะมาซแล้ว ต้องไม่สวมใส่ข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ทำมาจากสัตว์ที่เนื้อฮะรอม ด้วยเหตุนี้ ถ้าสายนาฬิกาข้อมือ เข็มขัด กระดุมและอื่น ๆ ทำมาจากสัตว์ที่เนื้อฮะรอม นะมาซบาฏิล
8.             ถ้าใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากขน หรือผมของสัตว์ที่เนื้อฮะลาล นะมาซถูกต้อง เนื่องจากไม่เป็นนะยิซ ไม่ใช่อวัยวะส่วนที่มีชีวิตของซากสัตว์ และไม่ใช่สัตว์ที่เนื้อฮะรอม[2]
9.             เสื้อผ้าที่นำเข้ามาจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม ถ้าทำมาจากอวัยวะส่วนที่มีชีวิตของสัตว์ และนะมาซกับเสื้อผ้านั้นนะมาซบาฏิล เว้นเสียแต่ได้เชือดตามหลักการอิสลาม
10.      หากส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าแม้ว่าจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุด ทำมาจากซากสัตว์ ถ้านะมาซกับเสื้อนั้น นะมาซบาฏิล[3]
11.      .ข้าวของเครื่องใช้ที่ทำมาจากอวัยวะส่วนที่มีชีวิตของซากสัตว์ แม้ว่าจะไม่ใช่เสื้อผ้า อิฮฺติยาฏวาญิบต้องไม่ใส่ทำนะมาซ[4]
12.      ถ้าสงสัยว่าเสื้อผ้าทำมาจากสัตว์ที่เนื้อฮะลาลหรือฮะรอม มาจากประเทศมุสลิม หรือไม่ใช่มุสลิม และนะมาซกับเสื้อผ้านั้นไม่เป็นไร[5]
13.      ถ้านะมาซกับเสื้อผ้าที่ทำมาจากอวัยวะของสัตว์ที่เนื้อฮะรอม เนื่องลืมหลังจากนั้นนึกได้ เป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ทำนะมาซใหม่อีกครั้ง[6]
และนอกจากเสื้อผ้าแล้ว ร่างกายของผู้นะมาซต้องสะอาดปราศจากนะยิซ
สภาพดังต่อไปนี้นะมาซด้วยร่างกาย และเสื้อผ้าเปื้อนนะยิซ บาฏิล
1.ตั้งใจนะมาซ ขณะที่ร่างกายและเสื้อผ้าเปื้อนนะยิซ หมายถึงรู้ว่าทั้งสองเปื้นนะยิซแต่เจตานาที่จะทำเช่นนั้น[7]
2.ไม่ศึกษาปัญหา และด้วยเหตุที่ไม่รู้จึงได้นะมาซขณะที่ร่างกาย และเสื้อผ้าเปื้อนนะยิซ[8]
3.รู้ว่าร่างกายและเสื้อผ้าเปื้อนนะยิซ แต่ลืมและได้สวมใส่เสื้อผ้าดังกล่าวนะมาซ[9]
สภาพดังต่อไปนี้นะมาซด้วยร่างกาย และเสื้อผ้าเปื้อนนะยิซ นะมาซถูกต้อง
1.ถ้าไม่รู้ว่าร่างกายหรือเสื้อผ้าเปื้นนะยิซ และได้รู้หลังจากนะมาซเสร็จแล้ว[10]
2.เนื่องจากบาดแผลบนร่างกาย ได้ทำร่างกายและเสื้อผ้าเปื้อนนะยิซ ซึ่งการทำความสะอาดหรือการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเรื่องยุ่งยากและลำบาก[11]
3.ร่างกายหรือเสื้อผ้าของผู้นะมาซเปื้อนเลือด แต่มีขนาดเล็กกว่าเหรียญดิรฮัม (ขนาดเท่าเล็บหัวแม่มือโดยประมาณ )
4.มีความจำเป็นต้องนะมาซกับเสื้อผ้า หรือ ร่างกายที่เปื้อนนะยิซ เช่น ไม่มีน้ำล้าง
หมายเหตุ 1.ถ้าผ้าชิ้นเล็ก ๆ ของผู้นะมาซ เช่น  ถุงมือ ถุงเท้า และอื่น ๆ เปื้อนนะยิซ หรือผ้าเช็ดหน้าเปื้อนนะยิซอยู่ในกระเป๋า ถ้าไม่ได้ทำมาจากอวัยวะของสัตว์ที่เนื้อฮะรอมหรือซากสัตว์ ไม่เป็นไร[12]
2. ให้สวมใส่ อะบา (เสื้อคลุม) เสื้อผ้าสีขาว เสื้อผ้าที่สะอาดที่สุด ใส่น้ำหอม และสวมแหวนอะกีก (หินโมรา) เวลานมาซ เป็นมุซตะฮับ
3.ใส่เสื้อผ้าสีดำ เสื้อผ้าตัวเล็กและคับกว่าตัว เสื้อผ้าที่มีรูปภาพต่าง ๆ ปลดกระดุมเสื้อขณะนะมาซ เป็นมักรูฮฺ

[1] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 789
[2] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 823
[3] เล่มเดิม ข้อที่ 821
[4] เล่มเดิม ข้อที่ 822
[5] เล่มเดิม ข้อที่ 847
[6] เล่มเดิม
[7] เล่มเดิม ข้อที่ 799
[8] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 800
[9] เล่มเดิม ข้อที่ 803
[10] เล่มเดิม ข้อที่ 802
[11] เล่มเดิม ข้อที่ 848
[12] เล่มเดิม