แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. เอกภาพของอิสลาม คือภัยคุกคามต่อโลกตะวันตกและคริสตจักร

  เอกภาพของอิสลาม คือภัยคุกคามต่อโลกตะวันตกและคริสตจักร

  Rate this post

  บรรดานักล่าอาณานิคมชาวยุโรปกล่าวว่า “เราจำเป็นจะต้องเบี่ยงเบนเส้นทางของแนวคิดในเรื่องเอกภาพของอิสลามให้ได้ โดยอาศัยองค์กรการเผยแพร่ต่างๆ ของเรา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามคริสตจักรสามารถแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มชาวมุสลิมได้”
  บางคนเชื่อว่า สาเหตุสำคัญของความเป็นปฏิปักษ์ของคริสตจักรกับศาสนาอิสลามนั้นคือผลสะท้อนจากสงครามครูเสด แต่ “คาร์ล เบกเกอร์” (Carl Becker) นักบูรพาคดีศึกษา (Orientalist) ชาวเยอรมัน เชื่อว่า : สาเหตุของความเป็นปฏิปักษ์นั้นมีรากเหง้าที่ลึกไปมากกว่านั้น เขาเชื่อว่า เมื่ออิสลามปรากฏขึ้นและเจริญก้าวหน้าในยุคกลาง (The Middle Ages) ได้สร้างปราการอันแข็งแกร่งปิดกั้นการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์ และค่อยๆ ซึมซับเข้าสู่ดินแดนต่างๆ ของชาวคริสต์ทีละน้อยๆ จึงก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์นี้ขึ้นมา คำพูดของ “การ์ดเนอร์” (Gardner) ก็เป็นตัวสนับสนุนความเชื่อเดียวกันนี้ ซึ่งเขากล่าวว่า “พลังอำนาจที่แฝงอยู่ในอิสลามทำให้ยุโรปสะพรึงกลัว และกลายเป็นสาเหตุทำให้บรรดานักเผยแผ่ศาสนาคริสต์เชื่อว่า ความเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างคริสตจักรและอิสลามนั้นคือเรื่องของศาสนา”

  อีกประการหนึ่งของความเป็นปฏิปักษ์ของคริสตจักรต่ออิสลาม ก็คือการสูญเสียจักรวรรดิไบเซนไทน์ (Byzantine Empire) “ลอเรน บราวน์” (Lawrence Brown) กล่าวว่า“หากมุสลิมรวมกันเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวในจักรวรรดิอิสลาม จะก่อให้เกิดอันตรายที่ใหญ่หลวงต่อโลก หรือเป็นไปได้ว่าบางที่อาจจะเป็นความดีงามอย่างหนึ่งสำหรับโลกก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตราบเท่าที่พวกเขายังแตกแยกกันและยังเข้ากันไม่ได้ พวกเขาก็ไม่มีน้ำหนักและไม่มีอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น และเราไม่ต้องหวาดกลัวใดๆ เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา”

  “ไซมอน” บาทหลวงชาวคริสต์ผู้หนึ่งได้อธิบายถึงข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเขากล่าวว่า “เอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของอิสลามนั้นยังคงเป็นความหวังของประชาชาติต่างๆ ที่ตื่นตัวอยู่เสมอมา และมันจะช่วยทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากการอยู่ภายใต้อิทธิพลและการครอบงำของยุโรป แต่ทว่าแผนการต่างๆ ของบรรดาผู้แจ้งข่าวดีชาวคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถทำลายความยิ่งใหญ่ของการปฏิวัตินี้ลงได้ เนื่องจากแผนงานต่างๆ ของการแจ้งข่าวดีที่จะแสดงภาพที่ดึงดูดใจและมีเสน่ห์ให้แก่ยุโรป และจะสามารถถอนรากถอนโคนรากเหง้าของการปฏิวัติอิสลามและเอกภาพของพวกเขาให้หมดไปได้”

  ด้วยผลของความคิดเหล่านี้นั่นเอง ที่บรรดานักล่าอาณานิคมของยุโรปได้กล่าวว่า “เราจำเป็นจะต้องเบี่ยงเบนเส้นทางของแนวคิดในเรื่องเอกภาพของอิสลามให้ได้ โดยอาศัยองค์กรการเผยแพร่ต่างๆ ของเรา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามคริสตจักรสามารถแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มชาวมุสลิมได้”

  (คัดลอกมาจากหนังสือบทบาทของคริสตจักรให้กลุ่มประเทศอิสลาม เขียนโดย มุสตาฟา คอลิดี หน้าที่ 24-27)

  ที่มา : http://www.adyannet.com