แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. 100. ซูเราะฮฺ อัลอาดิยาต (Al-Adiyat)

100. ซูเราะฮฺ อัลอาดิยาต (Al-Adiyat)

ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 11 อายะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลอาดิยาต เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺที่กล่าวถึงม้าของบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ (มุญาฮิดีน) ขณะที่มันจู่โจมเหล่าศัตรู แล้วขณะที่มันก้าวเท้าวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วจะได้ยินเสียงอย่างแรง และขณะที่กีบเท้าของมันตีกับหินก็จะเกิดประกายไฟออกมา ทำให้ฝุ่นตลบคลุ้ง ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยม้าทีวิ่งหอบฮัก ๆ ขณะมันจู่โจมศัตรูเป็นการแสดงออกซึ่งเกียรติและความดีของมัน ณ ที่อัลลอฮฺ โดยที่มนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อเขา ไม่ยอมรับการมีบุญคุณและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขา ทั้งนี้เขาได้ประกาศการเนรคุณและการปฏิเสธการมีบุญคุณของพระองค์ด้วยการกระทำของเขาและคำพูดของเขา นอกจากนี้ซูเราะฮฺยังได้กล่าวถึงการรักทรัพย์สมบัติอย่างมากมายของเขา ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการประกาศว่า ทางกลับของมนุษย์นั้นย่อมไปหาอัลลอฮฺเพื่อการชำระและการตอบแทน ทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยให้แก่เขา แต่การกระทำความดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا
1. ขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบฮัก ๆ
فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
2. แล้วด้วยม้าที่กลีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
3. แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
4. แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
5. แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น (*1*)
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
6. แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา (*1*)
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
7. และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน (*1*)
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
8. และแท้จริงเขามีความหวงแหน เพราะรักในทรัพย์สมบัติ (*1*)
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
9. เขาไม่รู้ดอกหรือว่า เมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
10. และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก (*1*)
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ
11. แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้น ทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน (*1*)