แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. 103. ซูเราะฮฺ อัลอัศรฺ (Al-Asr)

  103. ซูเราะฮฺ อัลอัศรฺ (Al-Asr)

  Rate this post

  ความหมายโดยสรุ
  เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 3 อายะฮฺ
  ซูเราะฮฺ อัลอัศรฺ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ซูเราะฮฺได้มาในรูปแบบที่สั้นแต่ชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงสาเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ และความสำเร็จของเขาในชีวิตนี้ หรือการขาดทุนและความวิบัติของเขา
  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสาบานด้วยกาลเวลา ซึ่งเป็นเวลาที่ชีวิตของมนุษย์จะสิ้นสุดลงและสิ่งที่ในกาลเวลานั้นมีความแปลกประหลาดมากมายหลายชนิด และบทเรียนมากหลายที่ชี้บ่งถึงเดชานุภาพและปรีชาญาณของอัลลอฮฺ 4 ประการ คือ การอีมานหรือศรัทธา และการทำความดี และการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และการตักเตือนกันให้มีความอดทน ซึ่งเป็นมูลฐานของความดีความประเสริฐ และเป็นรากฐานของศาสนา ด้วยเหตุนี้อิมาม ชาฟิอียฺ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า “หากอัลลอฮฺไม่ประทานสิ่งอื่นนอกจากซูเราะฮฺนี้ ก็จะเป็นการพอเพียงสำหรับมนุษย์ไ
  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเมตตา
  وَالْعَصْرِ
  1. ขอสาบานด้วยกาลเวลา (*1*)
  إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  2. แท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในการขาดทุน (*1*)
  إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
  3. นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน (*1*)