แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. 106. ซูเราะฮฺ อัลกุรอยซฺ (Al-Quraish)

  106. ซูเราะฮฺ อัลกุรอยซฺ (Al-Quraish)

  Rate this post

  ความหมายโดยสรุป
  เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 4 อายะฮฺ
  ซูเราะฮฺ นี้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺที่มีต่อชาวมักกะฮฺ โดยที่พวกเขามีการเดินทาง 2 ครั้ง ต่อหนึ่งปี คือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมน และการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชาม เพื่อทำธุรกิจทางการค้า อัลลอฮฺทรงยกย่องให้เกียรติแก่ชาวกุเรชด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ 2 ประการคือ ความโปรดปรานแห่งความปลอดภัย และความสงบสุข และความโปรดปรานแห่งความมั่งมี และความสะดวก ความสบาย
  “ดังนั้นจงให้พวกเขาเคารพภักดีพระเจ้าบ้านหลังนี้ (คืออัลกะอฺบะฮฺ) ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิว และทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว”
  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเมตตา
  لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ  
  1. เพื่อให้ความคุ้นเคยแก่ชาวกุเรช
  إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ
  2. เพื่อให้ความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤดูหนาว (ไปเยเมน) และฤดูร้อน (ไปชาม) (*1*)
  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
  3. ดังนั้น จงให้พวกเขาเคารพภักดีพระเจ้าแห่งบ้านหลังนี้เถิด (คืออัลกะอฺบะฮฺ) (*1*)
  الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ
  4. ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิว และทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว(*1*)
  [1]