แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. 108. ซูเราะฮฺ อัลเกาซัร (Al-Kauthar)

  108. ซูเราะฮฺ อัลเกาซัร (Al-Kauthar)

  Rate this post

  ความหมายโดยสรุป
  เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 3 อายะฮฺ
  ซูเราะฮฺ อัลเกาซัร เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของ อัลลอฮฺ ตะอาลา ต่อนะบีของพระองค์ ด้วยการประทานให้แก่ท่านซึ่งความดีอันมากหลาย และความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ทั้งในโลกดุนยา และอาคิเราะฮฺ เช่น “แม่น้ำอัลเกาซัร” และอื่นจากนี้ที่เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ทั่วไป ท่านร่อซูลได้เรียกร้องให้ธำรงไว้ซึ่งการละหมาด และเชือดสัตว์พลีเพื่อเป็นการขอบคุณแด่อัลลอฮฺ
  ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการแจ้งข่าวดีแก่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด้วยการให้ความอัปยศแก่ศัตรูของท่าน และได้กล่าวถึงผู้ที่ท่านเกลียดชัง ด้วยการให้ความต่ำต้อยและการถูกเหยียดหยาม และถูกตัดขาดจากความดีทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ในขณะที่การกล่าวถึงท่านร่อซูลได้ถูกยกขึ้นบนหออะซาน และมิมบัร และชื่ออันประเสริฐของท่านเป็นที่กล่าวขวัญแก่ทุก ๆ คนคงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์
  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเมตตา
  إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
  1. แท้จริงเราได้ประทานอัลเกาซัรแก่เจ้าแล้ว (*1*)
  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
  2. ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี (*1*)
  إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
  3. แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด (*1*)