แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. 112. ซูเราะฮฺ อัลอิคลาส (Al-Ikhlas)

112. ซูเราะฮฺ อัลอิคลาส (Al-Ikhlas)

ความหมายโดยสรุป
เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 4 อายะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลอิศลาศ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ญัลละวะอาลา พระผู้ทรงเอกะ รวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ ทรงพอเพียงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่าง ๆ ที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียม ซูเราะฮฺได้ตอบโต้พวกนะศอรอที่กล่าวตั้งพระเจ้าสามองค์ และตอบโต้พวกมุชริกีนที่ตั้งให้อัลลอฮฺมีลูกหลาน

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงปรานี ผู้ทรงเมตตา
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
1. จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ (*1*)
اللَّهُ الصَّمَدُ
2. อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง (*1*)
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
3. พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ (*1*)
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
4. และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (*1*)