แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. 112. ซูเราะฮฺ อัลอิคลาส (Al-Ikhlas)

  112. ซูเราะฮฺ อัลอิคลาส (Al-Ikhlas)

  Rate this post

  ความหมายโดยสรุป
  เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 4 อายะฮฺ
  ซูเราะฮฺ อัลอิศลาศ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ญัลละวะอาลา พระผู้ทรงเอกะ รวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ ทรงพอเพียงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่าง ๆ ที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียม ซูเราะฮฺได้ตอบโต้พวกนะศอรอที่กล่าวตั้งพระเจ้าสามองค์ และตอบโต้พวกมุชริกีนที่ตั้งให้อัลลอฮฺมีลูกหลาน

  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงปรานี ผู้ทรงเมตตา
  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
  1. จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ (*1*)
  اللَّهُ الصَّمَدُ
  2. อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง (*1*)
  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
  3. พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ (*1*)
  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
  4. และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (*1*)