แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  5 (100%) 1 vote[s]

  ความประพฤติที่สุขุมรอบคอบ

  วาทะแห่งปัญญานี้ นำมาจากคำกล่าวของท่าน อิมามอะลี (อ.) ซึ่งท่านกล่าวถึงความประพฤติของมนุษย์ ทั้งในแง่ดี และในแง่เสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลว่าควรจะประพฤติอย่างไร
  1. ในทุก ๆ สิ่งย่อมมีวิธีการที่ประเสริฐของมัน ความสุขุมคัมภีรภาพตื่นอยู่เสมอ ในขณะที่การเพิกเฉยละเลยหลับใหล
  2. จงเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะได้ใช้มัน
  3. การมีความห่วงใยต่อผลกระทบ ก็คือการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
  4. ด้วยกับการคิดคำนึงถึงผลกระทบ มันจะทำให้ท่านรักษาตัวของท่านเองให้พ้นจากอันตรายได้
  5. จงระมัดระวัง เพราะมันจะขจัดปัดเป่าให้ท่านพ้นจากอันตราย
  6. จงอย่าสับสนในกิจการต่าง ๆ ของผู้ปกครอง ขณะที่ต้องเผชิญกับความยุ่งยาก นักเดินเรือผู้หนึ่งก็ไม่อาจปลอดภัยได้เสมอไป ถึงแม้ในทะเลที่สงบแล้วเขาจะหลบหลีกให้พ้นไปจากความพินาศได้อย่างไร เมื่อลมปะทะเข้ามาและลูกคลื่นกำลังโหมกระหน่ำ
  7. จงอย่าเลือกไปทางใด หากเมื่อมีความหวาดกลัวว่าท่านจะต้องสูญเสียตัวของท่านไป
  8. ผู้ใดที่เขาหลงออกไปจากทางเดิน ย่อมตกลงไปในหุบเหว
  9. ใครที่เร่งร้อน ย่อมพลัดตกลงไป
  10. การล้มคะมำ เป็นผลของความรีบเร่ง
  11. ถึงแม้จะขึ้นนั่งอย่างมั่นคงที่สุดแล้วก็อาจร่วงตกลงมาได้
  12. ใครที่ขุดหลุมพรางไว้ให้กับพี่น้องของเขา ย่อมตกลงไปในหลุมนั้นเอง
  13. ถ้าหากผู้หนึ่งขึ้นคุมบังเหียนด้วยกับความอยุติธรรม มันก็จะนำเขาไปสู่ความหลงทาง
  14. ผู้ใดก็ตามที่ขึ้นคุมบังเหียนด้วยกับความดื้อรั้น ย่อมถามหาถึงความยุ่งยาก
  15. จงอย่าปิดประตู ในบานที่ท่านไม่อาจจะเปิดมันออกไปได้อีก
  16. จงอย่าต่อสู้กับผู้ที่ท่านไม่อาจสามารถจะปกป้องตัวของท่านเองได้
  17. จงอย่าพูดในสิ่งที่ท่านกลัวว่า มันจะไม่เหมาะสม
  18. จงอย่ายิ้มเยาะในความล้มเหลวของผู้อื่น เพราะท่านไม่อาจทราบได้ว่า ในชีวิตนั้นมีอะไรเก็บรอไว้ให้ท่านอยู่
  19. หากเกลียดชังผู้คนแล้วท่านจะเสียใจในภายหลัง
  20. เมื่อท่านเห็นลักษณะนิสัยที่น่าตำหนิในบุคคลอื่น ก็จงป้องกันมิให้มันมาปรากฏอยู่ในตัวของท่านเอง
  21. จงอย่าได้รีบเร่ง ไปสู่ที่นั่งที่สูงเด่นที่สุดในงานเลี้ยง
  22. ผู้หนึ่งที่เข้าประตูผิดที่ ย่อมก่อให้เกิดความน่าสงสัย
  23. การประหยัด เป็นครึ่งหนึ่งของอาหารของบุคคลผู้หนึ่ง
  24. จงอย่าแสดงถึงขนาดที่ว่า ผู้ประพันธ์ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจ และจำต้องปฏิเสธ
  25. มันเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่ควรไปวางแผนอะไรไว้อย่างลับ ๆ เพราะเมื่อมันถูกเปิดเผยออกมาแล้วท่านจะรู้สึกกระดากอาย
  26. จงระมัดระวังที่จะไม่กระทำกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเมื่อเป็นที่รู้กันแล้วจะทำให้ผู้กระทำต้องเสียความเชื่อถือ และทำให้เขาตกต่ำ
  27. ผู้ใดที่วิ่งไล่เงาสะท้อนที่คิดว่าเป็นบ่อน้ำ ก็เท่ากับว่าเขากำลังดึงเอาความทุกข์ทรมานของเขาออกมา และยังเพิ่มความกระหายให้กับเขาอีก
  28. จงอย่าคบค้ากับคนขี้ขลาดตาขาว เพราะเขาจะทำให้การกระทำของท่านอ่อนแอ และจะทำให้ดูประหนึ่งว่ามันใหญ่โตทั้ง ๆที่มันมิได้ใหญ่โตแต่อย่างใด
  29. การไล่ตามความสนุกรื่นเริงอย่างเร้าร้อน ย่อมนำผู้หนึ่งให้หลงทางและนำความเสียหายมาให้
  จงอย่าให้หัวใจของท่าน รับรู้ในความเศร้าสร้อยของอดีต เพราะหากเป็นเช่นนั้น ท่านก็จะไม่มีเวลาที่จะหมกมุ่นตัวของท่านเองกับเรื่องของอนาคต
  30. นับเป็นเรื่องน่าสนเท่ห์ที่ว่า ชายผู้หนึ่งหาเมื่อเขาพูดถึงเรื่อง ๆ หนึ่ง เมื่อได้มีการรายงานถึงคำพูดของเขาแล้ว ก็จะทำให้เขาได้รับความปวดร้าว และเมื่อถ้าหากมิได้มีการรายงานอันใด ก็ไม่เป็นการดีอะไรต่อเขาเลย
  31. จงเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจเหนือท่าน และผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่าน ก็จะเชื่อฟังท่าน
  32. ผู้ใดก็ตามที่ทำให้ตัวของเขาเองเจ็บปวด โดยไม่จำเป็นย่อมเป็นการทำร้ายตัวของเขาเอง
  33. จงหลีกห่างสังคม ของผู้ที่มีการพูดถึงผู้อื่น อันเป็นความชั่วช้าของบุคคล ผู้นึ่งเพราะสมาชิกทุกคนของพวกเขา ย่อมมีส่วนแบ่งอยู่ด้วยกับความชั่วนั้น ๆ
  34. จงหลีกห่างจากสังคมของผู้ที่ชั่วร้าย พวกเขาเปรียบดังไฟที่เผาผลาญทุกคนที่เข้ามาใกล้
  35. จงหลีกห่างจากพวกเสเพล เพราะหากเห็นด้วยกับความประพฤติของผู้คนเหล่านั้น ก็คือ การยอมตนไปเป็นคนหนึ่งของพวกเขา
  36. จงหลีกห่างจากการประพฤติที่เสเพลอย่างเปิดเผย เพราะหากกระทำเช่นนั้น ก็เท่ากับการกระทำบาปที่รุนแรงที่สุดบาปหนึ่ง