แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. 86. ซูเราะฮฺ อัฏฏอริก (At-Tariq)

  86. ซูเราะฮฺ อัฏฏอริก (At-Tariq)

  Rate this post

  ความหมายโดยสรุป
  เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 17 อายะฮฺ
  ซูเราะฮฺนี้ เป็นซูเราะฮฺมักกียะฮฺ ที่เยียวยาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับอะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ แกนหลักของซูเราะฮฺกล่าวถึงเรื่องการศรัทธา การฟื้นคืนชีพ และการชุมนุม ข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งและหลักฐานอันแน่นอนได้ยืนยันถึงความสามารถของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพเพราะผู้ที่ทรงบังเกิดมนุษย์จากไม่มีอะไรเลย ย่อมสามารถที่จะให้เขากลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้ว
  ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยท้องฟ้าที่ประดับด้วยดวงดาวที่ประกายแสงที่ปรากฏให้เห็นในเวลากลางคืน เพื่อส่องแสงให้ความสะดวกแก่มนุษย์ในการเดินทาง และเพื่อชี้นำทางท่ามกลางความมืดทั้งทางบกและทางน้ำแก่มนุษย์ โดยที่มนุษย์ทุกคนถูกมอบหมายให้มีผู้คุ้มกันกิจการของเขาได้รับการระวังรักษาโดยมะลาอิกะฮฺผู้ทรงคุณธรรม “ขอสาบานด้วยท้องฟ้าและ (ดวงดาว) ที่มาในเวลาค่ำคืน และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้สิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไร? คือดวงดาวที่ประกายแสง ไม่มีชีวิตใด (อยู่โดยลำพัง) เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน”
  แล้วซูเราะฮฺได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์มายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกที่จะให้มนุษย์กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกหลักจากสูญสิ้นชีวิตไปแล้ว “ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร? เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง) แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้กลับมาอีก (คือฟื้นคืนชีพ)”
  ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการเปิดเผยสิ่งเร้นลับและเปิดม่านให้ความจริงประจักษ์ในวันอาคิเราะฮฺ โดยที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มครองมนุษย์ “วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย ดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ“
  ซูเราะฮฺจบลงด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานอัลอะซีมเป็นปาฏิหารย์ของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นพยานหลักฐานยืนยันแก่มวลมนุษย์ทั้งปวง และได้ชี้แจงความจริงของอัลกุรอานนี้ อีกทั้งได้สัญญาร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาที่กระทำความผิดถึงการลงโทษอันเจ็บปวด “ขอสาบนด้วยท้องฟ้าที่หลั่งน้ำฝน และแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพืชงอกเงย) แท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระดำรัสที่จำแนก (ระหว่างความจริงกับความเท็จ) และอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระ แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนการณ์กันอยู่ แล้วข้าก็วางแผนการณ์อยู่ ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง”
  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตายิ่ง

  وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
  1. ขอสาบานด้วยชั้นฟ้า และ (ดวงดาว) ที่มาในเวลาค่ำคืน
  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
  2. และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไร ?
  النَّجْمُ الثَّاقِبُ
  3. คือดวงดาวที่ประกายแสง
  إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
  4. ไม่มีชีวิตใด (อยู่โดยลำพัง) เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน (*1*)
  فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
  5. ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร ?
  خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ
  6. เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา
  يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
  7. มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง) (*1*)
  إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
  8. แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีก (คือฟื้นคืนชีพ)
  يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
  9. วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย (*1*)
  فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
  10. ดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ (*1*)
  وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
  11. ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลั่งน้ำฝน
  وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
  12. และแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพืชงอกเงย) (*1*)
  إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
  13. แท้จริงอัลกุรอานนั้น คือพระดำรัสที่จำแนก (ระหว่างความจริงกลับความเท็จ)
  وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
  14. และอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระ (*1*)
  إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
  15. แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนการณ์กันอยู่
  وَأَكِيدُ كَيْدًا
  16. และข้าก็วางแผนการณ์อยู่ (*1*)
  فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
  17. ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง (*1*)