แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. 94. ซูเราะฮฺ อัลอินซิรอฮฺ (Al-Sharh)

  94. ซูเราะฮฺ อัลอินซิรอฮฺ (Al-Sharh)

  Rate this post

  ความหมายโดยสรุป

  เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 8 อายะฮฺ
  ซูเราะฮฺ อัลอินชิรอหฺ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ กล่าวถึงตำแหน่งอันมีเกียรติของท่านร่อซูลและสถานะอันสูงส่งของท่าน ณ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมากหลายของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวและร่อซูลของพระองค์ มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทั้งนี้ด้วยการเปิดหัวอกของท่านเพื่อการอีมาน ทำให้หัวใจของท่านมีรัศมีด้วยปรัชญาและความรู้ และทำให้ท่านบริสุทธิ์จากบาปต่างๆ และความผิดต่างๆ ทั้งหมดนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปลอบใจแก่ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จากการที่ท่านต้องการเผชิญกับการทำร้ายของหมู่ชนที่ชั่วช้าสาระเลว “เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ? และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้า”
  แล้วซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการเชิดชูตำแหน่งอันสูงแก่ท่านร่อซูล และยกสถานะของท่านให้สูงทั้งในดุนยา และอาคิเราะฮฺ และให้ชื่อของท่าน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ต่อเข้าด้วยกันกับพระนามของอัลลอฮฺ ตะอาลา”และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้า”
  ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะที่อยู่ในนครมักกะฮฺ ต้องเผชิญกับความยากลำบาก และความหวาดกลัว พร้อมกับบรรดามุอฺมิน จากการกระทำของพวกปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมศรัทธา โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงว่า การปลดเปลื้องความทุกข์ยาก และชัยชนะที่จะได้รับเหนือศัตรูนั้นใกล้เข้ามาแล้ว ฉะนั้น แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดาย
  ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮฺฮิวะซัลลัม ได้จัดเวลาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ หลังจากเสร็จสิ้นหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนา ทั้งนี้เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่ท่าน “ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น(จากงานหนึ่งแล้ว) ก็จงลำบากต่อไป และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด”
  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี
  أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
  1. เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ?
  وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
  2. และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว
  الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
  3. ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้า
  وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
  4. และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้ว ซึ่งการกล่าวถึงเจ้า (*1*)
  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
  5. ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย
  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
  6. แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย (*1*)
  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
  7. ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น (จากงานหนึ่งแล้ว) ก็จงลำบากต่อไป
  وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
  8. และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด (*1*)