แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. การปฏิวัติอิสลามวิถีทางอนาคตแห่งประชาชาติ

  การปฏิวัติอิสลามวิถีทางอนาคตแห่งประชาชาติ

  • มะซีฮ์ มุฮาญิรีย์
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  เนื่องในโอกาสแห่งการฉลองครบรอบปีแห่งชัยชนะของการปฏิวัติครั้งที่ 2, สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้จักส่งตัวแทนออกไปเยือนกลุ่มประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อัฟริกา อาเซีย ตะวันออกไกลและตะวันออกกลาง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแนะนำในเรื่องการปฏิวัติ ตลอดทั้งจุดมุ่งหมายและการดำเนินงานของการปฏิวัติให้แก่ประชาชนในประเทศนั้นๆ ได้รับรู้ ปรากฏว่าได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งจากประชาชนเหล่านั้น ซึ่งเข้ากันได้อย่างดีกับกลุ่มตัวแทนที่ไปเยือน แต่จากการที่บุคคลเหล่านั้นยังขาดข่าวสารที่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งซึ่งที่ได้เกิดขึ้นในประเทศอิหร่านในช่วงปีที่ผ่านมานั้นประกอบทั้งประชาชนในประเทศต่างๆ เหล่านั้นก็ยังไม่อาจที่จะเข้าใจได้ถึงธรรมชาติของการปฏิวัติอิสลามที่แท้จริง และเหตุการณ์ต่างๆ ภายหลังจากการปฏิวัติในประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นข่าวครึกโครมมาโดยตลอด ในช่วงของการเดินทางของคณะผู้แทนจากอิหร่านเพื่อไปพบปะประชาชนในประเทศต่างๆ นั้น ซึ่งแตกต่างกันทั้งทางด้านศาสนา การเมือง และวัฒนธรรม และบางครั้งได้พบปะกับสมาชิกของขบวนการอิสลามในต่างแดน จึงได้มีการพูดคุยกันโดยให้ข่าวสารตลอดทั้งเล่าเหตุการณ์จริงๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศอิหร่านให้บุคคลเหล่านั้นฟัง

  • มะซีฮ์ มุฮาญิรีย์
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 1985