แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. การรู้จักพระผู้เป้นเจ้า

การรู้จักพระผู้เป้นเจ้า

ปก11

  • ซัยยิดมุจญ์ตะบา มูซาวี ลารี
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
download
description book specs comment

การแสวงหาพระเจ้าเป็นแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเต็มไปด้วยกับการยอมรับความจริงที่มนุษย์ได้ยอมรับกันแล้วว่าเป็นความจริง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสัญชาตญาณไม่มีการแนะนำใดจากภายนอกที่ทำให้สัญชาตญาณนั้นเกิดขึ้น แม้ว่าสภาพภายนอก อาจจะเข้ามามีอิทธิพลภายหลังก็ตาม มันจึงถูกทั้งสองอย่าง

  • ซัยยิดมุจญ์ตะบา มูซาวี ลารี
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 1983