แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. การรู้จักอัล-กุรอาน

การรู้จักอัล-กุรอาน

ปก01

  • ฮุจญฺตุลอิสลาม ดร. มุฮัมมัดอะลี ริฎอ เอซ ฟาฮานี
  • 2000 เล่ม
  • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า การรู้จักอัลกุรอาน ผลงานเขียนของท่านฮุจญตุลอิสลาม ดร. มุฮัมมัดอะลี ริฏออี อิสฟาฮานีย์ และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยเชคชรีฟ เกตุสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอัลกุรอานในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน ประกอบกับต้องการให้สังคมได้บริโภคความรู้ที่หลากหลาย

  • ฮุจญฺตุลอิสลาม ดร. มุฮัมมัดอะลี ริฎอ เอซ ฟาฮานี
  • 2000 เล่ม
  • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต