แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. คำวินิจฉัยปัญหาศาสนา ภาคอิบาดะฮ์

คำวินิจฉัยปัญหาศาสนา ภาคอิบาดะฮ์

cover

 • อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี
 • 2000 เล่ม
 • 94789619-8-2
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้ เป็นคำวินิจฉัย ภาคอิบาดะฮ์ เขียนโดยท่านอายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี ได้รับการแปลจากบรรดาสภานักศึกษาศาสนาประจำประเทศไทย อีกทั้งศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินจัดพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกับประเด็นปัญหาที่ครอบคลุมถึงปัญหาหลักทางศาสนบัญญัติโดยทั่วไป และปัญหาร่วมสมัย อันเป็นสิ่งที่ต้องการคำตอบอย่างชัดเจนต่อประเด็นปัญหาเหล่านี้

 • อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี
 • 2000 เล่ม
 • 94789619-8-2
 • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
 • 2540
 • บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด