แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

    1. home

    2. book

    3. คำวินิจฉัยปัญหาศาสนา ภาคอิบาดะฮ์

    คำวินิจฉัยปัญหาศาสนา ภาคอิบาดะฮ์

    • อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี
    • 2000 เล่ม
    • 94789619-8-2
    download

      Download

    Rate this post
    description book specs comment

    หนังสือเล่มนี้ เป็นคำวินิจฉัย ภาคอิบาดะฮ์ เขียนโดยท่านอายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี ได้รับการแปลจากบรรดาสภานักศึกษาศาสนาประจำประเทศไทย อีกทั้งศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินจัดพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกับประเด็นปัญหาที่ครอบคลุมถึงปัญหาหลักทางศาสนบัญญัติโดยทั่วไป และปัญหาร่วมสมัย อันเป็นสิ่งที่ต้องการคำตอบอย่างชัดเจนต่อประเด็นปัญหาเหล่านี้

    • อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี
    • 2000 เล่ม
    • 94789619-8-2
    • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
    • 2540
    • บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด