แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. คำวินิจฉัยปัญหาศาสนา ภาคอิบาดะฮ์

  คำวินิจฉัยปัญหาศาสนา ภาคอิบาดะฮ์

  • อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี
  • 2000 เล่ม
  • 94789619-8-2
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้ เป็นคำวินิจฉัย ภาคอิบาดะฮ์ เขียนโดยท่านอายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี ได้รับการแปลจากบรรดาสภานักศึกษาศาสนาประจำประเทศไทย อีกทั้งศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินจัดพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกับประเด็นปัญหาที่ครอบคลุมถึงปัญหาหลักทางศาสนบัญญัติโดยทั่วไป และปัญหาร่วมสมัย อันเป็นสิ่งที่ต้องการคำตอบอย่างชัดเจนต่อประเด็นปัญหาเหล่านี้

  • อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี
  • 2000 เล่ม
  • 94789619-8-2
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2540
  • บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด