แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. คุณธรรมนำชีวิต

  คุณธรรมนำชีวิต

  • ซัยยิด มุจตาบา มูซาวี ลารี
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  คนทุกคนในโลกนี้ย่อมพยายามที่จะก้าวไปให้ถึง “ความสุข” และ “ความสงบ” และพยามยามดิ้นรนต่อสู้กันทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้บรรลุถึงความฝันนี้ให้สมรภูมิแห่งชีวิตซึ่งดูคล้ายกับสมรภูมิในสงคราม ส่วนมากแล้วมนุษย์จะต่อสู้ในสมรภูมิชีวิตนี้อย่างเต็มอกเต็มใจ ยอมเสียสละทุกๆ สิ่งเพื่อจะได้แลเห็นปักษาแห่งความสุขโบยบินอยู่เหนือศีรษะของเขาเพื่อว่าเขาจะได้มีชีวิตอยู่ภายใต้เงาของปักษานั้นไปตลอดชีพ

  • ซัยยิด มุจตาบา มูซาวี ลารี
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 1991