แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. จงถามผู้รู้

จงถามผู้รู้

ปก52

  • มุฮัมมัด อัต-ตีญานียฺ อัส-สะมาวียฺ
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
download
description book specs comment

 ปัญหานี้เอง ที่ทำให้บรรดามุสลิมพากันศึกษาวิเคราะห์กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะ

บรรดาอะห์ลิซซุนนะฮ์ ซึ่งถือว่าพวกตนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ที่ยึดถือ ซุนนะฮ์นบีได้อย่างแท้จริง ยิ่งกว่าเจ้าของซุนนะฮ์เอง และเหนือกว่าบรรดาบุตรหลาน ของท่านผู้บริสุทธิ์ ยิ่งกว่านั้น พวกเขายังให้การปฏิเสธท่านเหล่านี้ ยิ่งกว่าใครๆ ทั้งหมดในบรรดามุสลิม และแสดงการท้าทายท่านเหล่านั้น โดยการใช้ฉายานามว่า อะห์ลิซซุนนะฮ์

ปัจจุบัน ในประเทศอิสลามหลายประเทศ ได้มีสมาคมใหม่ๆ ถูกก่อตั้ง ขึ้นมาอย่างมากมาย โดยใช้ชื่อ เรียกว่า ปกป้องซุนนะฮ์ของมุฮัมมัดบ้าง กลุ่มช่วยเหลือบรรดาซอฮาบะฮ์”บ้าง มีหนังสือหลายเล่มได้ถูก เขียนขึ้นมาเพื่อ ด่าทอ และกล่าวหา ชีอะฮ์และอิมาม ของพวกเขาว่าเป็นกาฟิร และเยาะเย้ยถากถาง บรรดาผู้รู้ของชีอะฮ์ บรรดาเครือข่ายต่างๆ เกี่ยวกับด้านการข่าวระดับโลกต่าง พากันแพร่แนวความคิดเหล่านี้ไปตามภูมิภาคต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศอิสลามหรือไม่ก็ตาม ฉะนั้น เรื่องที่คนทั้งหลาย สนทนากันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ในทุก วันนี้ ก็คือ เรื่องซุนนะฮ์กับชีอะฮ์

  • มุฮัมมัด อัต-ตีญานียฺ อัส-สะมาวียฺ
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2000