แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. ดวงตาและดวงใจแห่งท่านศาสดา

  ดวงตาและดวงใจแห่งท่านศาสดา

  • ดร. อะลี ชะรีอะตี
  • 1000
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  เรื่องราวเกี่ยวกับสตรี ทั้งในจุดยืนในด้านอารมณ์ความรู้สึกและด้านสังคมนั้นยังคงเหมาะที่จะนำมาถกเถียงอภิปรายกันอีก แม้แต่ในสมัยของเรานี้ และเนื่องจากวิทยาศาสตร์ไม่อาจให้คำตอบต่อปัญหาข้อนี้ได้ มันจึงจำต้องยังคงอยู่เป็นหัวข้อแห่งอุดมการณ์ต่อไปเช่นเดียวกับเรื่องต่างๆ อีกมากมายหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์มิอาจให้คำตอบที่เด็ดขาดลงไปได้

  • ดร. อะลี ชะรีอะตี
  • 1000
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2535