แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. บทเรียนเบื้องต้นภาษาเปอร์เซียสำหรับชาวต่างชาติ

  บทเรียนเบื้องต้นภาษาเปอร์เซียสำหรับชาวต่างชาติ

  • ตะกี พูรนอมดอริยอน
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  ตำราที่อยู่ในมือท่านผู้อ่านขณะนี้ เป็นผลงานส่วนตัวจากการวิจัยสอนภาษาเปอร์เซียสำหรับนักศึกษา กอปรกับตำราที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนภาษาเปอร์เซียสำหรับชาวต่างชาติ กล่าวถึงการเชื่อมตัวอักษรและการสร้างคำ การเรียนรู้พยัญชนะและการอ่านออกเสียงพร้อมกับแบบฝึกหัดต่างๆ

  • ตะกี พูรนอมดอริยอน
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2545