แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. บทเรียนแห่งอาชูรอ

  บทเรียนแห่งอาชูรอ

  • ฮุจญฺตุลอิสลาม ดร. มุฮัมมัดอะลี ริฎอ เอซฟาฮานี
  • 2,000 เล่ม
  • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

   

  บทเรียนจากอาชูรอ

  บทที่ 1 บทเรียนด้านการเมืองจากอาชูรอ

  บทที่ 2 บทเรียนต่างๆ ในวิถีการต่อสู้แห่งอาชูรอ

  บทที่ 3 การสร้างแบบอย่าง

  ทบที่ 4 ความอิสระ

  บทที่ 5 บทบาทของสตรีในขบวนการอาชูรอ

   

  บทเรียนด้านการเมืองจากอาชูรอ

   

  การเคลื่อนไหวและขบวนการของท่านอิมามฮุซัยนฺ (อ.) มิได้เป็นขบวนการภายในครอบครัวหรือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด ทว่าเป็นการเคลื่อนไหวและเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ที่มีต่อรัฐบาลแห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ดัวยสาเหตุนี้เองจึงถือว่าการเคลื่อนไหวของท่านอิมามฮุซัยนฺ (อ.) เป็นเรื่องการเมือง

  • ฮุจญฺตุลอิสลาม ดร. มุฮัมมัดอะลี ริฎอ เอซฟาฮานี
  • 2,000 เล่ม
  • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต