แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

  ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

  • อดุลย์ มานะจิตต์
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  ในการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์วิจัยถึงเรื่องราวของมนุษยชาติที่มาดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกเขาบนโลกนี้ จึงสามารถกระทำได้ด้วยกับการกำหนดบทต่าง ๆ ให้กับหนังสือนี้ดังต่อไปนี้นั้นคือ

  ประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติ ที่ต้องมามีภูมิลำเนาของพวกเขาบนโลกนี้ ,การขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก , เรื่องราวความเป็นมาของบรรดาศาสดาและบรรดาคำสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ , การต่อต้านและการก่อกบฏต่อคำบัญชาของพระเจ้า , ความขัดแย้งและการสู้รบกันระหว่างฝ่ายธรรมกับฝ่ายอธรรม , แผนการยึดครองโลกเพื่อสถาปนาอาณาจักรแห่งมารร้าย บทที่เจ็ด การลุกขึ้นต่อสู้เพื่อบำราบปราบปรามแผนการร้ายของหมู่มาร , การใช้เล่ห์กลต่างๆ ของพญามาร โดยการฉาบความมดเท็จไว้ด้วยเสื้อคลุมของคุณธรรมความดี ,การเจรจาลับกับพันธมิตรต่างๆ ของพญามาร เพื่อการเข้าปล้นสะดมผลประโยชน์ของชาตินั้น ๆ ,การสู้รบกันเองในหมู่พันธมิตรของมาร เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวของโลก , แผนการร้ายขั้นสุดท้าย คือการเข้ายึดครองแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแห่งของโลก และบทสุดท้ายซึ่งเป็น ก็คือการทำสงครามขั้นเด็ดขาดของบุตรแห่งมนุษย์กับหัวโจกแห่งมาร เพื่อทำลายล้างความอยุติธรรมทั้งมวล และนำบรรดาอาชญากรแห่งมนุษยชาติมาตัดสินลงโทษตามโทษทัณฑ์ที่พวกเขาได้ประกอบไว้บนหน้าแผ่นดิน และเพื่อเป็นการสถาปนาระบบผู้ปกครองแห่งพิภพที่เปี่ยมล้นไปด้วยความยุติธรรมขึ้นอีกวาระหนึ่ง

  • อดุลย์ มานะจิตต์
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2003