แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. พระเจ้าของอิสลาม

  พระเจ้าของอิสลาม

  • ซัยยิด ซะอีด อัคตาร ริซวี
  • 2,000 เล่ม
  • สถาบันดารฺ อะหฺลิลบัยตฺ
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า พระเจ้าของอิสลาม เขียนโดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิด ซะอีด อัคตาร ริซวี จากภาษาอังกฤษ และได้รับการดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยโดย สถาบันดารฺ อะหฺลิลบัยตฺ (อ) ความเชื่อในพระเจ้า คือ สัญชาตญาณทางธรรมชาติของมนุษย์โดยแท้จริง

  • ซัยยิด ซะอีด อัคตาร ริซวี
  • 2,000 เล่ม
  • สถาบันดารฺ อะหฺลิลบัยตฺ
  • 2526