แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. พื้นฐานการธนาคารในสังคมมุสลิม

  พื้นฐานการธนาคารในสังคมมุสลิม

  • ชะฮีด ซัยยิด มุฮัมมัดบาเก็ร อัศศาดร์
  • 2000 เล่ม
  • ดารฺ อะฮฺลิลบัยต์ (อ)
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  ธนาคารในสังคมของทุนนิยมดำเนินบทบาททางด้านเศรษฐกิจของมันโดยผ่านกิจกรรมสองอย่าง

  อย่างที่หนึ่งคือ กิจกรรมของนายทุนซึ่งเป็นตัวแทนในการกู้ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ทางธนาคารได้รับฝากเงินนั้นไว้แล้วนำเงินฝากเหล่านั้นไปให้เอกชนกู้ยืมเพื่อโครงการต่างๆในด้านการค้าหรือการผลิตโดยทางธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นกว่าดอกเบี้ยที่ให้แก่ลูกค้าเงินฝาก เงินให้กู้ประเภทนี้ ทางธนาคารออกไปในรูปแบบของทุนหรือกองทุนส่งเสริมการค้าการผลิต

  • ชะฮีด ซัยยิด มุฮัมมัดบาเก็ร อัศศาดร์
  • 2000 เล่ม
  • ดารฺ อะฮฺลิลบัยต์ (อ)
  • 2526